Torby reklamowe jako prezent dla dystrybutora – opłata recyklingowa

Piotr Kaim doradca podatkowy

Spółka jest producentem odzieży sportowej, rozprowadzanej m.in. za pośrednictwem sklepów detalicznych. Regulamin promocji przewiduje, że jeśli dystrybutor (właściciel sklepu) przekracza określony poziom zamówień na wyroby spółki, ta przekazuje mu darmowe torby reklamowe, w zestawach po 500 szt. Torby wykonane są z tworzywa sztucznego o grubości 20 mikrometrów (0,02 mm) i mają nadruki znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę. Dystrybutorzy wykorzystują torby do pakowania wyrobów spółki sprzedawanych klientom detalicznym (nie służą jako opakowania towarów przekazywanych przez spółkę dystrybutorom).
Czy spółka ma obowiązek poboru i zapłaty opłaty recyklingowej od toreb wydawanych dystrybutorom? Czy obowiązek ten ciąży na dystrybutorach w związku z wydawaniem toreb klientom detalicznym?

Opłata recyklingowa od toreb z tworzyw sztucznych została wprowadzona nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ugo), która weszła w życie 1.01.2018 (DzU poz. 2056, dalej nowelizacja).

W myśl art. 40a ust. 1 ugo obowiązek poboru opłaty ciąży na przedsiębiorcy prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce; przedsiębiorca, o którym mowa w tym przepisie, pobiera opłatę od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

W przypadkach, kiedy wydanie torby podlega opłacie, przedsiębiorca nie może od niej zwolnić swojego klienta, nawet jeżeli później zamierza uiścić opłatę z własnych środków. Opłata jest dochodem budżetu państwa i jest wnoszona na odpowiedni rachunek bankowy do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (art. 40c ugo). Innymi słowy przedsiębiorca pobiera opłatę w sposób ciągły w trakcie roku kalendarzowego – przy wydawaniu kolejnych toreb – a następnie uiszcza jej łączną, roczną sumę do 15 marca następnego roku.

Maksymalna kwota opłaty wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (art. 40b ust. 1 ugo). Jednak na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 40b ust. 2 ugo Minister Środowiska obniżył ją do 20 gr (§ 1 ust. 2 rozporządzenia z 8.12.2017 w sprawie stawki opłaty recyklingowej, DzU poz. 2389).

Jak była już o tym mowa, obowiązek poboru opłaty wiąże się z wydawaniem „lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego”. W art. 8 pkt 15a ugo stwierdzono, że przez „torby na zakupy z tworzywa sztucznego” należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Zaś „lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego” to torby, których dodatkową cechą jest to, że grubość materiału, z którego zostały wytworzone, jest mniejsza niż 50 mikrometrów (0,05 mm).

Obowiązek poboru opłaty jest niekiedy wyłączony w przypadku wydawania „bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego” (poniżej 15 mikrometrów), ale wyłączenia te odnoszą się jedynie do toreb używanych do sprzedaży produktów żywnościowych; nie mają zatem znaczenia dla rozpatrywanej sytuacji.

Grubość toreb przekazywanych detalistom przez spółkę jest mniejsza niż 50 mikrometrów, więc – co do zasady – obrót nimi podlega opłacie recyklingowej.

Zgodnie z cytowanym już art. 40a ust. 1 ugo obowiązek poboru opłaty ciąży na przedsiębiorcy prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

Znaczenie tego przepisu nie jest całkowicie jasne, więc ustalenie, czy nakłada on na spółkę obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej, wymaga pewnych zabiegów interpretacyjnych. Przedsiębiorstwo spółki może być uznane za jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, więc trzeba postawić pytanie, czy wydawane przez nią torby przeznaczone są do pakowania produktów oferowanych „w tej jednostce”, a więc w przedsiębiorstwie spółki. Odwołując się do wykładni literalnej, można byłoby udzielić odpowiedzi twierdzącej: spółka oferuje bowiem torby dystrybutorom, a ostatecznym ich przeznaczeniem jest użycie do zapakowania wyrobów spółki.

Nie można jednak pominąć faktu, że wydawanie toreb przez spółkę nie jest bezpośrednio powiązane z ich wykorzystywaniem w charakterze opakowań. Co więcej, nie ma tożsamości podmiotu, który „oferuje” torby, i podmiotu, w którym dochodzi do ich użycia jako opakowania.

Wobec tego wykładnia, wg której spółka byłaby obowiązana do uiszczania opłaty recyklingowej, jest nieprawidłowa. To, że w ogóle może być rozważana, jest skutkiem niedopowiedzenia, jakie znalazło się w art. 40a ust. 1 ugo. Autorzy tego przepisu milcząco założyli, że – w sytuacji, kiedy jednostka handlowa oferuje zarówno towary, jak i torby do ich pakowania – wydanie tych toreb zawsze następuje w tym samym czasie i miejscu, w którym dochodzi do zapakowania towaru. Nie wzięli pod uwagę, że czasem bywa inaczej i w takich przypadkach znaczenie art. 40a ust. 1 ugo może być niejasne.

To, że na spółce nie ciążą obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej, ma potwierdzenie w wyjaśnieniach z 5.01.2018 zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (które zaprojektowało nowelizację). Uznano tam, że sformułowanie „opłata recyklingowa” może być – w języku potocznym – używane zamiennie ze sformułowaniem „opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie”. Nie ma zatem większych wątpliwości, że zamiarem twórców przepisów o opłacie recyklingowej było powiązanie tej opłaty wyłącznie z takimi sytuacjami, kiedy przedsiębiorca wydaje torbę z tworzywa sztucznego po to, by klient zapakował towar bezpośrednio po jego nabyciu u tego samego przedsiębiorcy.

Stąd wniosek, że – w opisanym przypadku – spółka nie musi uiszczać opłaty recyklingowej. Obowiązek ten ciąży natomiast na dystrybutorach, bo to oni wydają torby klientom detalicznym do pakowania towarów (wyrobów spółki) „przy kasie”.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....