Ulgi podatkowe

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

Temat miesiąca

Święta w firmie – opodatkowanie i oskładkowanie bonusów dla pracowników i zleceniobiorców

W grudniu, przed świętami, pracodawcy często obdarowują pracowników dodatkowymi świadczeniami, finansowanymi z różnych źródeł. Dla zatrudnionych stanowią one przychód, zasadniczo podlegający PIT i składkom ZUS.

Te dodatkowe świadczenia to zazwyczaj premie pieniężne, zapomogi, wsparcie rzeczowe, paczki dla dzieci czy karty upominkowe, finansowane ze środków obrotowych firmy, z zfśs lub z funduszu socjalno-bytowego (u pracodawców z układem zbiorowym pracy).

Podatek dochodowy

Czy zezwolenia strefowe wydane przed 1.01.2001 r. są nadal ważne

Przedsiębiorcy, którzy przed 2001 r. uzyskali na czas oznaczony zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, mogą liczyć na to, że ulegną one przedłużeniu. Nadzieję daje niedawny wyrok WSA.

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia strefowego podlega ścisłym rygorom i ograniczeniom – czasowym, terytorialnym czy kwotowym (patrz tabela). Dodatkowo jednym z warunków stosowania zwolnienia podatkowego był w tzw. starych zezwoleniach (wydawanych przed 2001 r.) czas ich obowiązywania, bo miały dokładnie określoną datę obowiązywania, swoisty termin ważności. Na dzień ich wydania data sprawiała wrażenie odległej – zezwolenia były wydawane, w zależności od strefy, na co najmniej 15 lat – jednak około 2014 r. pierwsze z nich zaczęły „wygasać”, a przedsiębiorcy strefowi wszczęli spory sądowe z Ministerstwem Rozwoju/Gospodarki o wykreślenie daty obowiązywania zezwoleń i ich automatyczne wydłużenie do czasu, na jaki zostały ustanowione strefy (2026 r.).

Podatek dochodowy

Nowe zwolnienie w PIT i CIT dla inwestujących w ekotransport

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie wolne od podatku dochodowego.

Zwolnienie zostało wprowadzone ustawą z 20.12.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU poz. 183). Zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DzU.

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż przez fundację darowanego budynku a prawo do zwolnienia z CIT

W 2017 r. fundacja otrzymała darowiznę w postaci własności budynku wraz z własnością działki, na której ten budynek wzniesiono. Wartość nieruchomości została uwzględniona w przychodach z 2017 r., a wykazany w tym samym roku dochód przeznaczono na cel statutowy fundacji, jakim jest działalność w zakresie dobroczynności. W efekcie, w 2017 r. fundacja skorzystała ze zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochód objęty zwolnieniem nie został jeszcze wydatkowany na zadeklarowany cel statutowy, a w 2020 r. fundacja zamierza sprzedać otrzymaną nieruchomość.
Czy sprzedaż nieruchomości doprowadzi do utraty zwolnienia podatkowego, z którego fundacja skorzystała w roku jej otrzymania? Czy fundacja może skorzystać z takiego samego zwolnienia, jeżeli wykaże dodatkowy dochód w związku ze sprzedażą?

Sprzedaż nieruchomości nie powinna doprowadzić do utraty zwolnienia, z jakiego fundacja skorzystała w roku otrzymania darowizny (2017) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Ponadto, przy spełnieniu odpowiednich wymogów ustawowych dochód, jaki ew. powstanie na skutek sprzedaży nieruchomości, także może być objęty ww. zwolnieniem. Korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży nie budzi kontrowersji. Może je natomiast budzić kwestia zwolnienia dochodu, który się wiązał z otrzymaniem darowizny.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....