Inwentaryzacja

Rachunkowość

Inwentaryzacja w czasie pandemii COVID-19 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ryzyko epidemiczne tylko w wyjątkowych przypadkach może uzasadniać odstąpienie od przeprowadzenia spisu z natury i zastosowanie w zamian metody weryfikacji.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl (zakładka Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19).

Rachunkowość

Doprowadzenie stanu aktywów stwierdzonego drogą inwentaryzacji do stanu na dzień bilansowy

Na czym powinno polegać dopisanie lub odpisanie – od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury bądź potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia salda a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych?
Mowa o tym w art. 26 ust. 3 pkt 1 uor.
Inwentaryzacja

Jak zaprzyjaźnić się z inwentaryzacją

Autorzy podpowiadają, jak przeprowadzić coroczną inwentaryzację, aby zwiększyć jej przydatność dla jednostki, a zarazem złagodzić jej uciążliwość.

Zależnie od jej przedmiotu następuje ona – jak wiadomo – drogą spisu z natury, za który odpowiada kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 uor), potwierdzenia sald rozrachunków z kontrahentami albo weryfikacji sald, gdy spis z natury lub potwierdzenie sald nie są możliwe. Za inwentaryzację drogą potwierdzenia sald lub weryfikacji odpowiada osoba, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.

Rozliczenie ubytków w towarach – nie można stosować uproszczeń

Ustalenie określonego limitu dopuszczalnych ubytków nie upoważnia do automatycznego zwiększenia kosztów podatkowych o straty obliczone na podstawie norm. Straty muszą być rzeczywiste i prawidłowo udokumentowane.
Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w praktyce (z doświadczeń biegłego rewidenta)

W artykule omówiono ‒ na tle przepisów uor ‒ trudności i niedociągnięcia obniżające przydatność inwentaryzacji.

Inwentaryzacja stanu objętych ewidencją aktywów i pasywów stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych (sf) jednostek, pozwala bowiem na weryfikację i urealnienie danych ewidencji. Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej terminy i częstotliwość wynikają z rozdz. 3 uor, a w szczególności art. 26.

Uor przewiduje 3 metody inwentaryzacji:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....