Szkolenia w trakcie i po zwolnieniach monitorowanych

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Zakład pracy, stojący przed koniecznością redukcji ponad 50 osób w ciągu 3 miesięcy, przeprowadza zwolnienia monitorowane. Na podstawie umowy zawartej z urzędem pracy pokrywa koszty szkoleń pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności zwalnianym pracownikom (także podczas 6 miesięcy od rozwiązania z nimi umów o pracę).
Czy od tych dopłat należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy i składki? Czy dofinansowanie szkoleń byłych pracowników jest dla nich przychodem ze stosunku pracy?

Przy tzw. zwolnieniach monitorowanych (co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy), pracodawca ma obowiązek zapewnić osobom przewidzianym do redukcji, pozostającym na wypowiedzeniu lub w ciągu 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy, usługi rynku pracy realizowane w ramach programu pracy. Mogą one polegać np. na dofinansowaniu szkoleń dla takich osób (art. 70 ust. 1-4 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; DzU z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

Z pytania wynika, że pracodawca dotuje w 100% ceny szkoleń mających przygotować zwalnianych pracowników do wejścia na rynek pracy.

Świadczenia wypłacane w tym trybie osobom pozostającym jeszcze w stosunku pracy są dla nich przychodem z pracy, ale korzystającym ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Są też wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składkowego.

Wyświetlono 62% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....