Kursy i szkolenia on-line

organizowane przez oddziały
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Szkolenia

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-10-20 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami – moduł sprawozdawczości w BDO szkolenie Kraków
2020-10-20 Podatek VAT – nowy JPK, matryca stawek i inne zmiany szkolenie Kraków
2020-10-20 Obsługa programu finansowo-księgowego REWIZOR GT- INSERT szkolenie Łódź
2020-10-21 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych szkolenie Bydgoszcz
2020-10-21 Obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów w 2020 r. Moduł 10.2017.A.16 szkolenie Częstochowa
2020-10-21 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych szkolenie Częstochowa
2020-10-21 JPK_V7M - Nowa struktura obowiązująca od 01.10.2020 szkolenie Gdańsk
2020-10-21 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 2020, dofinansowanie i rozliczenia z PFRON – kompendium wiedzy (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-10-21 Akademia KOSZTÓW PODATKOWYCH w CIT i PIT w świetle zmian w CIT, PIT i VAT w 2020 roku oraz epidemii COVID-19 (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-10-21 Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2017-2019 a w pływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych szkolenie Łódź
2020-10-21 Fakturowanie 2020/2021 - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem JPK-V7M i JPK-V7K szkolenie Warszawa
2020-10-21 JPK_V7 nowy wymiar raportowania danych podatkowych szkolenie Warszawa
2020-10-22 WDT oraz eksport towarów w VAT – jak unikać problemów. Zagrożenia i sposoby zabezpieczania podmiotów gospodarczych przed negatywnymi konsekwencjami błędów w obrocie zagranicznych WDT, eksport z elementami transakcji seryjnych szkolenie Bydgoszcz
2020-10-22 WDT oraz eksport towarów w VAT – jak unikać problemów. Zagrożenia i sposoby zabezpieczania podmiotów gospodarczych przed negatywnymi konsekwencjami błędów w obrocie zagranicznych WDT, eksport z elementami transakcji seryjnych szkolenie Częstochowa
2020-10-22 Jak samodzielnie oszacować rezerwy na świadczenia pracownicze szkolenie Gdańsk
2020-10-22 VAT 2020/2021 - rozliczanie transakcji krajowych –wybrane zagadnienia szkolenie Kraków
2020-10-22 Rachunkowość i sprawozdawczość spółek osobowych szkolenie Łódź
2020-10-22 Jak samodzielnie oszacować rezerwy na świadczenia pracownicze szkolenie Olsztyn
2020-10-22 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY PRACOWNIKA W PRAKTYCE szkolenie Wrocław
2020-10-22 NOWY JPK VAT, MATRYCA STAWEK ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W PRZEPISACH W VAT szkolenie Wrocław
2020-10-23 Najważniejsze zmiany w podatkach (VAT i podatkach dochodowych) w 2020 r. a także planowane zmiany na 2021 r szkolenie Bydgoszcz
2020-10-23 Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania szkolenie Częstochowa
2020-10-23 FAKTURY 2020 – faktury w kontekście nowego JPK i matrycy stawek VAT, faktury wystawiane do paragonu, faktury zaliczkowe i korygujące oraz inne istotne zmiany (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-10-23 Podatek u źródła  szkolenie Kraków
2020-10-23 Asertywność w pracy księgowego szkolenie Kraków
2020-10-23 CIT, PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych w trakcie roku, w tym regulacji antykryzysowych szkolenie Warszawa
2020-10-23 Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA szkolenie Warszawa
2020-10-26 Nowe zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur w kontekście zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i w prawie bankowym z uwzględnieniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Wprowadzone sankcje szkolenie Kraków
2020-10-26 CIT, PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych w trakcie roku w tym regulacji antykryzysowych szkolenie Legnica
2020-10-26 Nowe zasady walki z zatorami płatniczymi - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych szkolenie Łódź
2020-10-26 Czas pracy w praktyce - warsztaty z rozliczania godzin nadliczbowych w różnych przypadkach szkolenie Warszawa
2020-10-26 JPK_V7 nowy wymiar raportowania danych podatkowych szkolenie Warszawa
2020-10-27 Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością szkolenie Kraków
2020-10-27 Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych - warsztaty szkolenie Łódź
2020-10-27 Ulga na złe długi w podatkach dochodowych oraz VAT szkolenie Warszawa
2020-10-27 Urlopy pracownicze od podstaw w ujęciu kadrowo-płacowym szkolenie Warszawa
2020-10-28 Praktyczne rozwiązania VAT - CIT – PIT totalna podatkowa dawka uderzeniowa - studium przypadku szkolenie Bydgoszcz
2020-10-28 STUDIUM PRZYPADKU - TOTALNA PODATKOWA DAWKA UDERZENIOWA PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ VAT - CIT - PIT szkolenie Częstochowa
2020-10-28 Czas pracy - Nowe zasady oraz zmiany czasu pracy w okresie pandemii szkolenie Gdańsk
2020-10-28 Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce dla pracodawców i pracowników szkolenie Kraków
2020-10-28 Nowy JPK_VAT oraz inne wybrane zmiany w podatku VAT szkolenie Kraków
2020-10-28 Czas pracy - Nowe zasady oraz zmiany czasu pracy w okresie pandemii szkolenie Olsztyn
2020-10-28 Jednolity Plik Kontrolny od października 2020 r szkolenie Warszawa
2020-10-28 Zasady (polityka) rachunkowości - warsztat od teorii do praktycznego sporządzenia polityki szkolenie Warszawa
2020-10-28 VAT 2020/2021 - rozliczanie transakcji krajowych - wybrane zagadnienia szkolenie Warszawa
2020-10-29 Rozliczanie czasu pracy kierowców szkolenie Bydgoszcz
2020-10-29 NOWY JPK - OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 - Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów szkolenie Częstochowa
2020-10-29 Moduł 6.2017.R.8 „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego” - obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - online szkolenie Kraków
2020-10-29 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jakich zmian należy się spodziewać po 1 stycznia 2021? szkolenie Kraków
2020-10-29 Nowy JPK oraz wybrane zagadnienia z podatku VAT szkolenie Warszawa
2020-10-29 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - prawo bilansowe a podatki w aktualnym stanie prawnym z uwzględnieniem KSR 11 szkolenie Warszawa
2020-10-29 Podróże służbowe, jazdy lokalne i inne świadczenia pracownicze - skutki podatkowe szkolenie Warszawa
2020-10-30 SZTUKA ROZLICZANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH TRANSGRANICZNYCH – kompendium wiedzy szkolenie Białystok
2020-10-30 NOWY JPK od 1 października 2020 szkolenie Bydgoszcz
2020-10-30 Rozliczanie usług transportowych dotyczących towarów (nabycia oraz świadczenie usług) transgranicznych szkolenie Bydgoszcz
2020-10-30 SZTUKA ROZLICZANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH dotyczących towarów (nabycia oraz świadczenie usług) TRANSGRANICZNYCH - kompendium WIEDZY szkolenie Częstochowa
2020-10-30 Nowy JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) – nowe rozwiązanie do raportowania podatku VAT od 1 października 2020 (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-10-30 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenie Kraków
2020-10-30 Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany oraz inne wybrane zagadnienia z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 szkolenie Łódź
2020-10-30 Podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - najważniejsze zmiany w 2020 r. oraz bieżące problemy szkolenie Warszawa
2020-10-30 Umowy cywilnoprawne na listach płac w praktyce szkolenie Warszawa
2020-11-02 ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania szkolenie Bydgoszcz
2020-11-02 REWOLUCYJNE ZMIANY w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i estoński CIT od stycznia 2021 szkolenie Bydgoszcz
2020-11-02 VAT w obrocie międzynarodowym (2020) – Pakiet Quick Fixes szkolenie Kraków
2020-11-03 Czas pracy – praktyczne szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy szkolenie Bydgoszcz
2020-11-03 Narzędzia uszczelniające system VAT oraz interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów i orzecznictwo Sądów Administracyjnych oraz TSUE dotyczące istotnych elementów konstrukcyjnych ustawy o podatku od towarów i usług szkolenie Kraków
2020-11-03 Księgowość w spółce komandytowej szkolenie Kraków
2020-11-03 PPK w jednostkach finansów publicznych szkolenie Łódź
2020-11-03 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenie Łódź
2020-11-03 Lista płac w praktyce dla zaawansowanych szkolenie Warszawa
2020-11-04 Wykorzystanie ulgi B plus R oraz Innovation Box w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe szkolenie Kraków
2020-11-04 Estoński CIT i inne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r szkolenie Łódź
2020-11-04 Kompleksowe przygotowanie do JPK_VAT 2020 - dokumentacja podatkowa dla handlowców, logistyków, działów obsługi klienta, fakturzystów szkolenie Warszawa
2020-11-05 NAJWAŻNIEJSZ ZMIANY W PODATKU VAT w 2020-2021 r szkolenie Częstochowa
2020-11-05 Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie od 2021 (w tym: opodatkowanie CIT spółek komandytowych i „estoński” CIT po polsku) szkolenie Gdańsk
2020-11-05 Podatkowe i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu dla nowych inwestycji szkolenie Łódź
2020-11-05 Rewolucja w CIT, PIT i ryczałcie od 2021 (w tym: opodatkowanie CIT spółek komandytowych i „estoński” CIT po polsku) szkolenie Olsztyn
2020-11-05 Jednolity Plik Kontrolny od października 2020 r szkolenie Warszawa
2020-11-05 Fakturowanie 2020/2021 - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem JPK-V7M i JPK-V7K szkolenie Warszawa
2020-11-05 „REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM – OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I ESTOŃSKI CIT OD STYCZNIA 2021” szkolenie Wrocław
2020-11-06 CIT 2020 – wybrane zagadnienia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i objaśnień. Estoński CIT – zarys problemu szkolenie Kraków
2020-11-06 Inwentaryzacja 2020 w ujęciu rachunkowym i podatkowym szkolenie Kraków
2020-11-07 Metody zarządzania projektami i transformacje procesów w środowisku nowoczesnych usług biznesowych szkolenie Kraków
2020-11-09 Moduł 21 – Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe (8 godz., Rachunkowość) szkolenie Katowice
2020-11-09 Zmiany - VAT w obrocie międzynarodowym 2020 – PAKIET QUICK FIXES szkolenie Kraków
2020-11-09 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie Łódź
2020-11-09 Nowe zasady raportowania podatku VAT od 1 października 2020 r. Plik JPK_VDEK szkolenie Olsztyn
2020-11-10 Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania szkolenie Gdańsk
2020-11-10 Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego szkolenie Kraków
2020-11-10 Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania szkolenie Olsztyn
2020-11-12 Pracownicze Plany Kapitałowe – jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie? (szkolenie on-line) szkolenie Białystok
2020-11-12 CIT, PIT 2020 ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wprowadzonych w związku z COVID-19 w tym ulgi na złe długi, wyłączenie z kosztów podatkowych przy płatnościach na rachunek spoza białej listy szkolenie Łódź
2020-11-13 REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY PODATNIKAMI A PODATEK VAT szkolenie Bydgoszcz
2020-11-16 OBLIGATORYJNE SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW szkolenie Białystok
2020-11-16 Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce szkolenie Kraków
2020-11-16 Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym z przykładami szkolenie Łódź
2020-11-17 Dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilno-prawnych szkolenie Kraków
2020-11-17 Fundacje i stowarzyszenia – prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość szkolenie Łódź
2020-11-17 AKCJA EDUKACYJNA BILANS 2020 – RACHUNKOWOŚĆ szkolenie Łódź
2020-11-17 KASA REJESTRUJĄCA W FIRMIE - KASY WIRTUALNE, ONLINE I STAREGO TYPU - WADY I ZALETY UŻYTKOWANIA, E - PARAGON, FAKTURA DO PARAGONU, PODSTAWY PRAWNE, ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE szkolenie Wrocław
2020-11-18 Pracownicze Plany Kapitałowe szkolenie Kraków
2020-11-18 Umowy cywilnoprawne szkolenie Kraków
2020-11-19 Ceny transferowe - teoria i praktyka szkolenie Kraków
2020-11-19 PPK w firmie – wdrożenie, uczestniczenie, wpłaty –  szkolenie Łódź
2020-11-20 Podatek VAT. Bardzo krótki kurs od podstaw szkolenie Kraków
2020-11-23 BILANS 2020 - Zamknięcie ksiąg w jednostkach budżetowych szkolenie Łódź
2020-11-23 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PIGUŁCE - SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ szkolenie Wrocław
2020-11-23 LISTA PŁAC 2021 - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY szkolenie Wrocław
2020-11-24 Optima Księga Handlowa - szkolenie od podstaw szkolenie Kraków
2020-11-24 WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ANTYKRYZYSOWYCH - przeznaczenie, opodatkowanie i dokumentowanie środków uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach instrumentów antykryzysowych szkolenie Wrocław
2020-11-25 Moduł 26.2020.R.8 „Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości” - obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - online szkolenie Kraków
2020-11-25 Obowiązkowy VAT split payment(mechanizm podzielonej płatności) –praktyczne aspekty i problemy przy jego stosowaniu z uwzględnieniem zmian od 1 listopada 2019 r szkolenie Łódź
2020-11-26 Bilans 2020 - Spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy szkolenie Kraków
2020-11-26 Sprzedaż wysyłkowa, w tym eksport i dropshipping - skutki podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT szkolenie Łódź
2020-11-27 Raportowanie Schematów podatkowych (MDR) szkolenie Kraków
2020-11-27 Bilans 2020 - Instytuty i szkoły wyższe szkolenie Kraków
2020-11-28 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - szkolenie on-line (24 godz. lekcyjne) szkolenie Toruń
2020-11-30 INWENTARYZACJA ROCZNA KROK PO KROKU szkolenie Wrocław
2020-12-01 Moduł 27.2020.A.8 „Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne” - obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - online szkolenie Kraków
2020-12-01 Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA szkolenie Kraków
2020-12-02 Moduł 20 – Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych (8 godz., Rewizja finansowa/Rachunkowość) szkolenie Katowice
2020-12-02 Moduł 28.2020.A.8 „Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym” - obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - online szkolenie Kraków
2020-12-03 Wewnątrzwspólnotowe transakcje z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęcie WDT I WNT w nowych strukturach JPK_V7M i JPK_V7K szkolenie Gorzów Wlkp
2020-12-04 Moduł 29.2020.A.4 „Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania” - obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów - online szkolenie Kraków
2020-12-07 OBLIGATORYJNE SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW szkolenie Białystok
2020-12-07 Zmiany w podatkach VAT i CIT/PIT 2020/2021 szkolenie Kraków
2020-12-08 Zaawansowane naliczanie wynagrodzeń w Comarch OPTIMA szkolenie Kraków
2020-12-09 KARUZELE PODATKOWE - JAK NIE DAĆ SIĘ WMANEWROWAĆ W WYŁUDZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. MECHANIZMY USZCZELNIAJĄCE SYSTEM PODATKU VAT szkolenie Wrocław
2020-12-10 Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce - dla wprowadzających od 1.01.2021 szkolenie Kraków
2020-12-11 Moduł 26 – Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości (NOWY 2020, 8 godz., Rachunkowość) szkolenie Katowice
2020-12-12 Obsługa programu " PŁATNIK " w praktyce szkolenie Kraków
2020-12-15 ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2020 r. i PLANOWANE na 2021 r szkolenie Wrocław
2020-12-17 Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 i 2021 roku. Nowe, wybrane zagadnienia do rozliczenia rocznego PIT w związku z pandemią oraz planowanymi zmianami w 2021 roku  szkolenie Kraków
2021-01-07 Zakładam swoją firmę! Co powinienem wiedzieć o podatkach i ZUSie? Szkolenie dla "nie-księgowych" szkolenie Poznań
2021-01-08 Praktyczne aspekty nowelizacji podatkowej w 2021 roku na tle najnowszego orzecznictwa VAT, CIT i PIT szkolenie
2021-01-08 Praktyczne aspekty nowelizacji podatkowej w 2021 roku na tle najnowszego orzecznictwa VAT, CIT i PIT szkolenie Bydgoszcz
2021-01-12 STRUKTURA VAT – obliczanie struktury w teorii i w praktyce przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie szkolenie Łódź
2021-01-14 Optymalizowanie rozwiązań podatkowych dotyczących pojazdów samochodowych szkolenie
2021-01-14 Optymalizowanie rozwiązań podatkowych dotyczących pojazdów samochodowych szkolenie Bydgoszcz
2021-01-14 Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej szkolenie Łódź
2021-01-14 Jak w praktyce efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać pojazdy osobowe - optymalizowanie rozwiązań podatkowych (szkolenie łączące w sobie VAT-CIT-PIT) szkolenie Szczecin
2021-01-14 ELEKTRONIZACJA OBIEGU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ szkolenie Wrocław
2021-01-18 EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTÓW UE ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW UE szkolenie Wrocław
2021-01-26 Usługi budowlane świadczone w kraju i zagranicą (w tym import usług) oraz dostawy nieruchomości i ich opodatkowanie z uwzględnieniem zwolnień podatkowych szkolenie
2021-01-26 Usługi budowlane świadczone w kraju i zagranicą (w tym import usług) oraz dostawy nieruchomości i ich opodatkowanie z uwzględnieniem zwolnień podatkowych szkolenie Bydgoszcz
2021-01-26 DWUDNIOWE szkolenie dotyczące usług budowlanych świadczonych w kraju i zagranicą (w tym import usług) oraz dostawy nieruchomości i ich opodatkowania z uwzględnieniem zwolnień podatkowych szkolenie Szczecin
2021-02-03 ZMIANY W OPODATKOWANIU DOSTAW ZAGRANICZNYCH (SERYJNYCH) od lipca 2020 r szkolenie
2021-02-03 ZMIANY W OPODATKOWANIU DOSTAW ZAGRANICZNYCH (SERYJNYCH) od lipca 2020 r szkolenie Bydgoszcz
2021-02-16 Usługi transportowe świadczone przez podmioty krajowe oraz nabywane od partnerów zagranicznych – rozwiązania kompleksowe szkolenie
2021-02-16 Usługi transportowe świadczone przez podmioty krajowe oraz nabywane od partnerów zagranicznych – rozwiązania kompleksowe szkolenie Bydgoszcz

Seminaria

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-10-23 Pracownicze Plany Kapitałowe – zasady wdrożenia i obsługi programu seminarium Lublin
2020-10-23 Sprawozdawczość finansowa w czasie COVID-19 seminarium Poznań
2020-10-23 Nowe JPK – przygotowanie do nowej ewidencji i deklaracji VAT od 1 października 2020 r seminarium Poznań
2020-10-27 Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania seminarium Poznań
2020-10-27 Zmiany VAT od 2021 r seminarium Poznań
2020-10-28 Nowe zasady raportowania podatku VAT od 1 października 2020 r. Plik JPK_DEK seminarium Poznań
2020-10-29 Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych (2020) seminarium Poznań
2020-10-29 Estoński CIT seminarium Poznań
2020-11-04 Regulowanie zobowiązań pomiędzy podatnikami VAT a nieustanne zmiany przepisów i wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Najnowsze orzeczenia TSUE seminarium Poznań
2020-11-06 Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej od 2021 r seminarium Poznań
2020-11-10 Estoński CIT – dla kogo i na czym on polega? - Bożena Nowicka - doradca podatkowy seminarium Lublin
2020-11-12 Spółki jawne, spółki komandytowe i spółki z o. o. w praktyce księgowego - Monika Markisz - radca prawny, doradca podatkowy seminarium Lublin
2020-11-13 Samochody w firmie - CIT, PIT, VAT w tym planowane zmiany w Estońskim CIT seminarium Lublin
2020-11-19 Raportowanie schematów podatkowych dla praktyków - Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy seminarium Lublin
2020-11-20 Seminarium: Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa w praktyce seminarium
2020-11-25 Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020 roku - procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy seminarium Lublin
2020-11-26 Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie - przygotowanie, przebieg i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych - Hubert Jędrak - specjalista z zakresu rachunkowości seminarium Lublin
2020-12-07 Ceny Transferowe 2020 – dokumentacja seminarium Poznań
2020-12-07 Kasa rejestrująca w firmie. Kasy wirtualne, on line i starego typu - wady i zalety użytkowania. E - paragon, faktura do paragonu. Podstawy prawne, rozwiązania praktyczne seminarium Poznań
2021-01-27 Sprawozdanie z działalności jednostki - praktyczny przewodnik dla członków zarządu, członków rad nadzorczych i księgowych seminarium Poznań

Kursy

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-10-20 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (24 godziny zajęć) kurs Poznań
2020-10-21 ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOFINANSOWANIE Z PFRON kurs Kielce
2020-10-21 Dla kandydatów na księgowego  wg MSSF - poziom podstawowy kurs Kraków
2020-10-21 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych kurs Szczecin
2020-10-21 Nowy plik JPK VAT - istotna zmiana zasad raportowania od 1 października 2020 r kurs Toruń
2020-10-21 ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I ICH PREZENTACJA W EWIDENCJACH VAT POD KĄTEM RAPORTOWANIA PLIKÓW JPK_V7. PUŁAPKI, WĄTPLIWOŚCI, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA kurs Wrocław
2020-10-22 Kontrole podatkowe cen transferowych - jak się przygotować? kurs Szczecin
2020-10-23 Faktura VAT 2020 kurs Gorzów Wlkp
2020-10-24 I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (94 godziny) - weekendowy - intensywny kurs Gdańsk
2020-10-24 II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (180 godzin) kurs Poznań
2020-10-24 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JST I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH kurs Wrocław
2020-10-26 Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - I stopień – Podstawy (80 godz.) kurs Katowice
2020-10-27 JPK_V7 - Deklaracja oraz ewidencja VAT w jednym kurs Szczecin
2020-10-27 Pracownicze Plany Kapitałowe - wdrożenie, stosowanie, uczestniczenie, wpłaty - omówienie zagadnień oraz omówienie studium przypadków kurs Toruń
2020-10-28 SEMINARIUM OBLIGATORYJNE - MODUŁ 5.2017.AR.8 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego kurs Gdańsk
2020-10-28 JESIENNE I NOWOROCZNE ZMIANY W VAT kurs Kielce
2020-10-28 ZATRUDNIANIE i POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM kurs Koszalin
2020-10-28 MDR (Mandatory Disclosure Rules) - warsztaty kurs Szczecin
2020-10-29 SEMINARIUM OBLIGATORYJNE - MODUŁ 27.2020.A.8 - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne kurs Gdańsk
2020-10-29 Samochód osobowy w działalności gospodarczej - rozliczenie VAT i podatków dochodowych kurs Łódź
2020-11-03 PPK NA LIŚCIE PŁAC – UCZESTNICTWO I NALICZANIE WPŁAT DO PPK W PRAKTYCE (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY) kurs Wrocław
2020-11-06 Kurs podatku VAT: "Jak radzić sobie z VATem w praktyce" kurs Bydgoszcz
2020-11-06 Wyjątkowy, uniwersalny Kurs wiedzy VATOWSKIEJ. Jak sobie radzić Vatem w praktyce kurs Częstochowa
2020-11-06 SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (kurs on-line) kurs Koszalin
2020-11-06 Jak radzić sobie z Vatem w praktyce - poczuj OMNIPOTENCJĘ kurs Szczecin
2020-11-07 II stopień certyfikacji zawodu księgowego kurs Bydgoszcz
2020-11-07 IV stopień - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (196 godzin) - weekendowy kurs Gdańsk
2020-11-07 I stopień certyfikacji – „Dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy”- (92 godziny) kurs Kraków
2020-11-07 Akademia podatkowa (166 godzin zajęć) kurs Poznań
2020-11-07 Kontroler finansowo - księgowy (66 godzin zajęć) kurs Poznań
2020-11-08 III stopień certyfikacji - "Dla kandydatów na głównego księgowego - poziom zaawansowany" (208 godzin) kurs Kraków
2020-11-16 SEMINARIUM OBLIGATORYJNE - MODUŁ 28.2020.A.8 - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym kurs Gdańsk
2020-11-16 Najnowsze zmiany w podatku VAT od 2021r kurs Koszalin
2020-11-17 Kurs kadry i płace od podstaw kurs Białystok
2020-11-17 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego kurs Białystok
2020-11-17 I stopień certyfikacji zawodu księgowego kurs Bydgoszcz
2020-11-17 Podstawowa terminologia angielska dla księgowych kurs Kraków
2020-11-17 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – online kurs Łódź
2020-11-19 SEMINARIUM OBLIGATORYJNE - MODUŁ 27.2020.A.8 - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne kurs Gdańsk
2020-11-19 Arkusz kalkulacyjny Excel - kurs online dla średnio zaawansowanych kurs Legnica
2020-11-20 III stopień certyfikacji - "Dla kandydatów na głównego księgowego - poziom zaawansowany" (208 godzin rano) kurs Kraków
2020-11-22 I stopień certyfikacji – „Dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy”- (92 godziny) kurs Kraków
2020-11-23 REWIZOR GT dla początkujących – warsztaty praktyczne DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO ORGANIZOWANYCH W OD SKwP kurs Wrocław
2020-11-24 VAT – bardzo krótki kurs od podstaw kurs Bydgoszcz
2020-11-26 SEMINARIUM OBLIGATORYJNE - MODUŁ 5.2017.AR.8 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego kurs Gdańsk
2020-11-27 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW kurs Wrocław
2020-11-28 Specjalista ds. podatku VAT kurs Lublin
2020-11-28 I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) kurs Lublin
2020-11-28 SPECJALISTA W ZAKRESIE PODATKU VAT II STOPIEŃ kurs Wrocław
2020-11-30 Najem i obrót nieruchomościami – ujęcie podatkowe. Zmiany przepisów 2020 – Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS – online kurs Łódź
2020-12-02 I stopień certyfikacji – „Dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy”- (92 godziny) kurs Kraków
2020-12-03 MICROSOFT EXCEL NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM - dwudniowe warsztaty kurs Wrocław
2020-12-05 II stopień - Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych – głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych - online kurs Łódź
2020-12-05 Specjalista ds. kadr i płac (90 godzin zajęć) kurs Poznań
2020-12-06 II stopień certyfikacji - "Dla kandydatów na samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średniozaawansowany" (190 godzin) kurs Kraków
2020-12-08 Zarządzanie podatkami - I stopień (64 godziny) kurs Kraków
2020-12-15 VAT SLIM - pakiet zmian w ustawie o VAT od stycznia 2021 r kurs Szczecin
2021-01-09 I stopień - Kurs podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego (82 godziny) kurs Poznań
2021-01-11 Specjalista do spraw kadr i płac (94 godziny) kurs Kraków
2021-01-11 II stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (180 godzin) kurs Poznań
2021-01-16 I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) kurs Lublin
2021-01-23 II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - kod wg klasyfikacji zawodów: 241103 kurs Lublin
2021-02-12 Sztuka rozliczania usług transportowych dotyczących towarów (nabycia oraz świadczenie usług) transgranicznych - kompendium wiedzy kurs Szczecin
2021-02-17 Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT (40 godzin zajęć) kurs Poznań
2021-03-20 Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych (32 godziny zajęć) kurs Poznań
2021-09-11 Kurs dla kandydatów na doradcow podatkowych - online kurs Lublin

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....