Kursy i szkolenia on-line

organizowane przez oddziały
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Szkolenia

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-05-27 NOWY PLIK JPK VAT- Istotna zmiana zasad VAT od 1 lipca 2020 r. (szkolenie on-line) szkolenie Białystok
2020-05-27 Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT – 2020 szkolenie Bydgoszcz
2020-05-27 Rozliczanie podróży służbowych na gruncie CIT i PIT w świetle „zmian samochodowych” i problemów związanych z pandemią Covid-19 szkolenie Bydgoszcz
2020-05-27 Podatek od towarów i usług (VAT) w obrocie międzynarodowym – zmiany 2020 szkolenie Kraków
2020-05-27 Transakcje wewnątrzwspólnotowe , eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2020 r szkolenie Kraków
2020-05-27 NOWE REGULACJE PRAWNE W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0., 3.0., 2.0. ORAZ 1.0. W ZAKŁADZIE PRACY DOFINANSOWANIA, ZWOLNIENIE Z ZUS, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KWARANTANNA szkolenie Wrocław
2020-05-28 Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe. Zmiany przepisów 2020 - Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS szkolenie Bielsko-Biała
2020-05-28 Najem i obrót nieruchomościami – ujęcie podatkowe. Zmiany przepisów 2020 - Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS szkolenie Bydgoszcz
2020-05-28 Prawo pracy w świetle TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 1.0, 2.0 i 3.0. Funkcjonowanie pracodawców w czasie epidemii COVID-19 (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-05-28 Podatki dochodowe CIT PIT 2020 szkolenie Kraków
2020-05-28 Płatności na rzecz kontrahentów w CIT i PIT . Jak dokonywać ich bezpiecznie w świetle zmian podatkowych w 2020 r szkolenie Legnica
2020-05-28 Sprzedaż wysyłkowa, w tym eksport i dropshipping - skutki podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT szkolenie Łódź
2020-05-28 CIT, PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących tarczy antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) szkolenie Opole
2020-05-28 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w podatkach dochodowych szkolenie Warszawa
2020-05-28 NOWA STRUKTURA JPK VAT 7K i JPK VAT 7M szkolenie Wrocław
2020-05-29 Samochody osobowe w podatkach dochodowych w świetle objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz najnowszych orzeczeń sądowych szkolenie Bydgoszcz
2020-05-29 Nowy JPK VAT – 2020 szkolenie Bydgoszcz
2020-05-29 Samochody osobowe w podatkach dochodowych w świetle objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz najnowszych orzeczeń sądowych szkolenie Częstochowa
2020-05-29 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - z uwzględnieniem zmian w 2020 r szkolenie Kraków
2020-05-29 Od teorii do praktyki – interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego szkolenie Kraków
2020-05-29 Podatek u źródła w 2020r. – płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych szkolenie Legnica
2020-05-29 VAT w obrocie międzynarodowym szkolenie Warszawa
2020-06-01 Procedura „call of stock” - ujednolicenie zasad dostaw do magazynów konsygnacyjnych w całej Unii Europejskiej szkolenie Bydgoszcz
2020-06-01 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów szkolenie Bydgoszcz
2020-06-01 Transakcje Seryjne w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r szkolenie Bydgoszcz
2020-06-01 Optymalizacja dokumentów podatkowych firmie w związku z pandemią Covid-19 i wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej szkolenie Częstochowa
2020-06-01 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-01 PODATEK VAT 2020 – istotne zmiany od stycznia i lipca (nowa matryca stawek, JPK_VDEK, WIS, biała lista), wpływ regulacji tarczy antykryzysowej (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-06-01 Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych- istotne zmiany od kwietnia i lipca 2020 szkolenie Kraków
2020-06-01 Optymalizacja dokumentów podatkowych firmie w związku z pandemią Covid-19 i wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej szkolenie Kraków
2020-06-01 Podatki dochodowe w 2020 roku z uwzględnieniem zmian COVID-19 szkolenie Kraków
2020-06-01 Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2019/2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3) szkolenie Olsztyn
2020-06-02 Podatki VAT, CIT, PIT w 2020 r. - wybrane zagadnienia (szkolenie on-line) szkolenie Białystok
2020-06-02 Sukcesja biznesu - jak zapewnić ciągłość przedsiębiorstwa w kryzysowych sytuacjach szkolenie Bielsko-Biała
2020-06-02 Sukcesja biznesu - jak zapewnić ciągłość przedsiębiorstwa w kryzysowych sytuacjach? szkolenie Bydgoszcz
2020-06-02 ZMIANY W PODATKU VAT 2020 szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-02 Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2019/2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3) szkolenie Kraków
2020-06-02 Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020 roku – obowiązki pracodawców a uprawnienia pracowników szkolenie Kraków
2020-06-02 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz transakcje łańcuchowe. Zasady rozliczenia i sposób dokumentowania w świetle Dyrektywy VAT od 2020 r szkolenie Legnica
2020-06-02 Pracownicze Plany Kapitałowe szkolenie Olsztyn
2020-06-02 Kasy fiskalne dla początkujących - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne szkolenie Poznań
2020-06-02 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ PPK W FIRMIE ? szkolenie Wrocław
2020-06-03 KARUZELE PODATKOWE. Jak nie dać się wmanewrować w wyłudzenia podatku od towarów i usług. Mechanizmy uszczelniające system podatku VAT szkolenie Bydgoszcz
2020-06-03 Czas pracy - trudne problemy. Omówienie zasad rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem orzecznictwa SN, stanowisk PiP, MRPiPS oraz zapisów tarczy antykryzysowej w zakresie rozliczania czasu pracy szkolenie Bydgoszcz
2020-06-03 STUDIUM PRZYPADKU - 100 % PRAKTYKI PODATKOWEJ NA TLE ZMIAN W VAT,CIT I PIT W 2020 ROKU szkolenie Częstochowa
2020-06-03 ZMIANY VAT 2020 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO PLIKU JPK VAT. (Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych) szkolenie Częstochowa
2020-06-03 Studium przypadku - 100% praktyki na tle zmian w vat, cit i pit w 2020 roku (6 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-03 ZMIANY VAT 2020 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO PLIKU JPK VAT. (Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych) szkolenie Kielce
2020-06-03 Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA szkolenie Kraków
2020-06-03 Zmiany w podatkach CIT/PIT/VAT z uwzględnieniem skutków COVID szkolenie Łódź
2020-06-03 Studium przypadku-100% praktyki podatkowej na tle zmian w VAT, CIT,PIT w 2020 roku szkolenie Olsztyn
2020-06-03 Studium przypadku - 100% praktyki podatkowej na tle zmian w 2020 VAT, CIT, PIT szkolenie Opole
2020-06-03 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług – najważniejsze zmiany w 2020 r. oraz bieżące problemy szkolenie Warszawa
2020-06-04 Płatności na rzecz kontrahentów w CIT i PIT – jak dokonywać ich bezpiecznie w świetle zmian podatkowych w 2020 r. oraz problemów związanych z pandemią szkolenie Bydgoszcz
2020-06-04 Pracodawca i pracownik w obliczu koronawirusa w praktyce szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-04 Podstawowa terminologia angielska dla księgowych szkolenie Kraków
2020-06-04 Dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilno-prawnych szkolenie Kraków
2020-06-04 Raportowanie schematów podatkowych szkolenie Legnica
2020-06-04 Samochód w firmie w podatkach dochodowych szkolenie Łódź
2020-06-04 Potrącenia na liście płac a Tarcza Antykryzysowa 3.0 – czyli nowe kwoty wolne od potrąceń już od maja 2020 r. na listach płac szkolenie Warszawa
2020-06-04 WYKORZYSTANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OBJAŚNIENIACH PODATKOWYCH MINISTRA FINANSÓW szkolenie Wrocław
2020-06-05 Karuzele podatkowe. Jak nie dać się wmanewrować w wyłudzenia podatku od towarów i usług szkolenie Częstochowa
2020-06-05 Tarcza antykryzysowa i inne rozwiązania dla pracodawców - Prawo pracy w dobie koronawirusa szkolenie Kraków
2020-06-05 Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach szkolenie Kraków
2020-06-05 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, ZWOLNIENIE ZUS, DOKUMENTACJA KADROWA W CZASIE STANU EPIDEMII- PRAKTYCZNE WARSZTATY - KALKULACJA NA PRZYKŁADACH – WZORY DOKUMENTÓW szkolenie Wrocław
2020-06-08 PODATNIK KONTRA URZĄD – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe szkolenie Bydgoszcz
2020-06-08 SYSTEMATYKA ZMIAN W PODATKACH WPROWADZONYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA szkolenie Częstochowa
2020-06-08 Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w fundacjach i stowarzyszeniach szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-08 Wybrane zmiany w podatku VAT szkolenie Kraków
2020-06-09 Ulga na złe długi - kompleksowa analiza na gruncie PIT, CIT i VAT z uwzględnieniem zmian COVID-19. Rozliczenie podatkowe PPK. Koszty podatkowe - najnowsze orzecznictwo szkolenie Bielsko-Biała
2020-06-09 Ulga na złe długi – kompleksowa analiza na gruncie PIT, CIT i VAT z uwzględnieniem zmian COVID-19. Rozliczenie podatkowe PPK. Koszty podatkowe szkolenie Bydgoszcz
2020-06-09 e-Sprawozdania – sporządzanie, podpisywanie, ogłaszanie i weryfikacja (6 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-09 ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI w 2020 r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-09 Nowy JPK_VAT 2020 – istotne zmiany i aktualne orzecznictwo w zakresie raportowania VAT (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-06-09 Podatek VAT od A do Z - podstawowe zasady funkcjonowania szkolenie Kraków
2020-06-09 Optima Księga Handlowa - szkolenie od podstaw szkolenie Kraków
2020-06-09 VAT w 2020 r. – Istotne zmiany VAT dotyczące m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK szkolenie Legnica
2020-06-09 Nieruchomości inwestycyjne – co, kiedy, jak i gdzie szkolenie Łódź
2020-06-09 VAT od 1 lipca 2020 r. z uwzględnieniem nowego JPK szkolenie Warszawa
2020-06-10 Nowy JPK VAT - 2020 szkolenie Częstochowa
2020-06-10 Dostawy towarów - Transakcje WDT i EKSPORTU – jak unikać problemów i optymalizować rozwiązania podatkowe z uwzględnieniem transakcji seryjnych (6 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-10 Zaawansowane naliczanie wynagrodzeń w Comarch OPTIMA szkolenie Kraków
2020-06-10 Nowe zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur w kontekście zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i w prawie bankowym z uwzględnieniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Wprowadzone sankcje szkolenie Kraków
2020-06-10 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2020 r szkolenie Łódź
2020-06-10 Transakcje WDT i Eksportu-problemy praktyczne, związane z zastosowaniem stawki 0% z elementami transakcji seryjnych szkolenie Olsztyn
2020-06-10 FAKTUROWANIE 2020 szkolenie Wrocław
2020-06-15 STUDIUM PRZYPADKU - W TYM WYBRANE ELEMENTY TARCZY PODATKOWEJ szkolenie Bydgoszcz
2020-06-15 Wszystko o kasach fiskalnych - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne. Kasy on line. (8 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-15 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenie Kraków
2020-06-15 PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R szkolenie Kraków
2020-06-16 Akademia amortyzacji w CIT/PIT po zmianach w 2017-2020 r szkolenie Bydgoszcz
2020-06-16 Zmiany w VAT 2019/2020 (co się wydarzyło w ostatnich miesiącach) – z uwzględnieniem praktyki podatkowej i wpływu COVID-19 (6 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-16 Nowy JPK dla jednostek samorządu terytorialnego od lipca 2020 roku - zasady stosowania szkolenie Kraków
2020-06-16 Tarcza antykryzysowa dla pracodawców szkolenie Kraków
2020-06-16 Samochody w firmie – rozliczenie PIT, CIT, VAT w 2020 roku szkolenie Legnica
2020-06-16 Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług szkolenie Warszawa
2020-06-17 Sukcesja biznesu - jak zapewnić ciągłość przedsiębiorstwa w kryzysowych sytuacjach? szkolenie Bydgoszcz
2020-06-17 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (2019/2020) szkolenie Kraków
2020-06-17 Jednolity Plik Kontrolny. Nowe zasady ewidencjonowania w ujęciu praktycznym szkolenie Kraków
2020-06-17 Płace w skrócie szkolenie Warszawa
2020-06-17 TRANSAKCJE WDT I EKSPORTU –PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM STAWKI 0% Z ELEMENTAMI TRANSAKCJI SERYJNYCH szkolenie Wrocław
2020-06-18 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych szkolenie Bydgoszcz
2020-06-18 KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE KOREKT W ASPEKCIE VAT, CIT, PIT NA TLE OBROTU KRAJOWEGO ORAZ ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH szkolenie Częstochowa
2020-06-18 Kompleksowe rozliczanie korekt w obrocie gospodarczym – kraj i zagranica – w aspekcie podatku VAT oraz podatków dochodowych (6 godz.) szkolenie Gdańsk
2020-06-18 VAT w 2020r.- Istotne zmiany VAT dotyczące m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-18 Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług szkolenie Kraków
2020-06-18 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych szkolenie Olsztyn
2020-06-18 ZMIANY W PODATKU VAT które wejdą w lipcu 2020r szkolenie Opole
2020-06-18 ZMIANY VAT 2020 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO PLIKU JPK VAT. SZKOLENIE JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH szkolenie Wrocław
2020-06-19 Faktury : wprowadzenie, wystawianie, powstanie obowiązku podatkowego, źródło podatku naliczonego, odpowiedzialność z tytułu wadliwej faktury szkolenie Legnica
2020-06-22 Koszty pracownicze w świetle problemów wywołanych pandemią Covid-19 – skutki w CIT i PIT szkolenie Bydgoszcz
2020-06-23 Najem i obrót nieruchomościami – ujęcie podatkowe. Zmiany przepisów 2020 - Najnowsze interpretacje Dyrektora KIS szkolenie Bydgoszcz
2020-06-23 JPK_V7 - DEKLARACJA ORAZ EWIDENCJA VAT W JEDNYM szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-23 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 2020 – kompendium wiedzy, kompendium zmian (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-06-23 Dokumentacja pracownicza w dobie COVID19 szkolenie Legnica
2020-06-23 Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w fundacjach i stowarzyszeniach szkolenie Łódź
2020-06-23 ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM szkolenie Wrocław
2020-06-24 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów szkolenie Bydgoszcz
2020-06-24 Procedura „call of stock” - ujednolicenie zasad dostaw do magazynów konsygnacyjnych w całej Unii Europejskiej szkolenie Bydgoszcz
2020-06-24 Transakcje Seryjne w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r szkolenie Bydgoszcz
2020-06-25 CZAS PRACY KIEROWCÓW W FIRMIE szkolenie Wrocław
2020-06-26 Akademia KOSZTÓW PODATKOWYCH w CIT i PIT w świetle zmian w CIT, PIT i VAT w 2020 roku oraz epidemii COVID-19 (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-06-26 Zmiany w VAT od stycznia i lipca 2020 r. z uwzględnieniem przepisów tarczy antykryzysowej szkolenie Kraków
2020-06-26 VAT w 2020 r. – Istotne zmiany VAT dotyczące m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK szkolenie Opole
2020-06-29 CIT, PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących tarczy antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) szkolenie Gorzów Wlkp
2020-06-29 Zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego szkolenie Kraków
2020-06-29 Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian szkolenie Kraków
2020-06-29 PODATKI W 2020 ROKU. CO JUŻ WIEMY, CO NAS ZASKAKUJE I CO CZEKA NAS OD LIPCA. ZMIANY W VAT, PIT,CIT I ORDYNACJI PODATKOWEJ szkolenie Kraków
2020-06-29 Podatek od towarów i usług – najważniejsze zmiany w 2020 r. oraz bieżące problemy szkolenie Warszawa
2020-06-30 Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT w 2020 roku (6 godz.) szkolenie Katowice
2020-06-30 RODO w praktyce szkolenie Kraków
2020-06-30 Podatnik kontra urząd - kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe szkolenie Poznań
2020-07-01 PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - ZMIANY OD 1 LIPCA 2020r szkolenie Wrocław
2020-07-02 Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług - z uwzględnieniem zmian w 2020 r szkolenie Kraków
2020-07-03 Podatek Dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług – najważniejsze zmiany w 2020 r. oraz bieżące problemy szkolenie Kraków
2020-07-06 Podatek u źródła w 2020r. – płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych ... - szkolenie on0-line szkolenie Warszawa
2020-07-07 Księgowość w spółce komandytowej szkolenie Kraków
2020-07-07 VAT w obrocie międzynarodowym – z uwzględnieniem zmian w 2020 r szkolenie Warszawa
2020-07-08 Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb VAT 2019/2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3) szkolenie Kraków
2020-07-23 BIEŻĄCA PROBLEMATYKA VAT, CIT, PIT W 2020 ROKU – 100% PRAKTYKI – ANALIZA ROZWIĄZAŃ FISKALNYCH W POWIĄZANIU Z ELIMINOWANIEM ZAGROŻEŃ PODATKOWYCH szkolenie Wrocław
2020-07-26 II stopień certyfikacji - "Dla kandydatów na Samodzielnego księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości - poziom średnio zaawansowany" (ONLINE - 190 godz.) szkolenie Kraków
2020-08-04 CIT 2020 oraz inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 szkolenie Warszawa
2020-09-09 Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2019/2020 (TP-R) szkolenie Kraków

Seminaria

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-05-27 Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych seminarium Poznań
2020-05-28 Samochody osobowe w podatkach dochodowych - objaśnienia podatkowe z dnia 9 kwietnia 2020r. oraz najnowsze orzeczenia sądowe seminarium Poznań
2020-06-01 Podatek VAT w 2020 r. – aktualne problemy seminarium Poznań
2020-06-03 Akademia kosztów podatkowych w CIT i PIT w świetle zmian w CIT i PIT w 2020 r. oraz pandemii Covid-19 seminarium Poznań
2020-06-03 Studium przypadku - 100% praktyki podatkowej na tle zmian w 2020 VAT, CIT, PIT seminarium Suwałki
2020-06-04 Kasy fiskalne on - line. Dla kogo i od kiedy. Ulga dla użytkownika. Kontrola sposobu użytkowania kas fiskalnych przez służby skarbowe. Zakończenie pracy kasy fiskalnej starego i nowego typu seminarium Poznań
2020-06-04 Podejmowanie uchwał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na odległość seminarium Poznań
2020-06-09 Podatki dochodowe w tarczy antykryzysowej seminarium Poznań
2020-06-15 Pełna automatyzacja procesów księgowych w Comarch OPTIMA seminarium Poznań
2020-06-15 Rozliczanie podróży służbowych na gruncie CIT i PIT w świetle „zmian samochodowych” i problemów związanych z pandemią Covid-19 seminarium Poznań
2020-06-26 Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r. oraz inne zmiany w II kwartale 2020 r seminarium Poznań
2020-06-29 Zaawansowane schematy księgowe w Comarch OPTIMA seminarium Poznań
2020-06-30 Zaawansowane naliczanie wynagrodzeń w Comarch OPTIMA seminarium Poznań
2020-07-08 Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym seminarium Poznań

Kursy

Data Nazwa Rodzaj Oddział
2020-05-27 JPK_V7 - Deklaracja oraz ewidencja VAT w jednym kurs Szczecin
2020-05-29 Samochody osobowe w podatkach dochodowych w świetle objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz najnowszych orzeczeń sądowych kurs Gorzów Wlkp
2020-05-29 Samochody osobowe w podatkach dochodowych w świetle objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. oraz najnowszych orzeczeń sądowych kurs Szczecin
2020-05-30 Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń - I stopień – Podstawy (80 godz.) kurs Katowice
2020-05-30 I stopień certyfikacji – Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego (82 godz.) kurs Katowice
2020-05-30 II stopień certyfikacji – Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) (184 godz.) kurs Katowice
2020-05-30 SPECJALISTA DS. PODATKÓW (CIT/PIT) kurs Koszalin
2020-06-02 Kurs: II etap "Rozliczenia z budżetem w 2020 roku" - oferta tylko dla uczestników I etapu szkolenia kurs
2020-06-02 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (24 godziny zajęć) kurs Poznań
2020-06-02 CONTROLLING KOSZTÓW DLA KSIĘGOWYCH kurs Wrocław
2020-06-03 Studium przypadku - 100 procent praktyki podatkowej na tle zmian w 2020 - VAT, CIT, PIT kurs Szczecin
2020-06-04 Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 1 lipca 2020 r kurs Toruń
2020-06-05 NOWY PLIK JPK VAT – ISTOTNA ZMIANA ZASAD RAPORTOWANIA VAT OD 1 LIPCA 2020 R. + ZMIANY WPROWADZONE TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ kurs Kielce
2020-06-06 I STOPIEŃ - kurs wakacyjny, sobotni: Kurs dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301), zajęcia w soboty (raz w tygodniu) kurs Lublin
2020-06-06 Specjalista ds. kadr i płac (90 godzin zajęć) kurs Poznań
2020-06-08 Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w fundacjach i stowarzyszeniach kurs Szczecin
2020-06-08 Systematyka zmian w podatkach wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa kurs Szczecin
2020-06-09 Specjalista ds. kadr i płac (90 godzin zajęć) kurs Poznań
2020-06-10 Faktury VAT kurs Gorzów Wlkp
2020-06-10 TP R (2020) - REWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH 2020.  kurs Kielce
2020-06-10 Zmiany w VAT od lipca 2020 - rozliczanie i korygowanie usług w obrocie krajowym i zagranicznym kurs Toruń
2020-06-15 I stopień - Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego/online kurs Częstochowa
2020-06-15 SPECJALISTA DS KADR I PŁAC. ( 82 godz.) kurs Kraków
2020-06-16 Akademia amortyzacji w CIT/PIT po zmianach w 2017-2020 r kurs Szczecin
2020-06-17 Kadry i płace od podstaw kurs Szczecin
2020-06-17 Aktualności podatkowe 2020 - Tarcza antykryzysowa / pozostałe zmiany / objaśnienia Ministra Finansów / bieżące interpretacje kurs Toruń
2020-06-17 I STOPIEŃ: KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - KURS POPOŁUDNIOWY ŚRODY kurs Wrocław
2020-06-18 Kompleksowe rozliczanie korekt w aspekcie VAT, CIT, PIT na tle obrotu krajowego oraz rozliczeń zagranicznych kurs Szczecin
2020-06-19 CIT, PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących tarczy antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) kurs Szczecin
2020-06-20 I stopień certyfikacji Kurs Dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy - Kurs online weekendowy- (92 godz.) kurs Kraków
2020-06-20 Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń kurs Lublin
2020-06-20 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ( CIT ) I PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ( PIT ) kurs Wrocław
2020-06-20 I STOPIEŃ: KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - WEEKENDOWY kurs Wrocław
2020-06-22 Koszty pracownicze w świetle problemów wywołanych pandemią Covid-19 – skutki w CIT i PIT kurs Szczecin
2020-06-22 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW kurs Wrocław
2020-06-22 MICROSOFT EXCEL NA POZIOMIE PODSTAWOWYM kurs Wrocław
2020-06-24 Nowe podejście do zatorów płatniczych - nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych kurs Koszalin
2020-06-25 Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową - jako instrument antykryzysowy - online kurs Łódź
2020-06-25 VAT w 2020 r. - Istotne zmiany VAT dotyczące m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK kurs Szczecin
2020-06-27 SPECJALISTA W ZAKRESIE PODATKU VAT II STOPIEŃ kurs Wrocław
2020-06-29 I stopień certyfikacji - "Dla kandydatów na KSIĘGOWEGO- poziom podstawowy" (92 godz.) kurs Kraków
2020-06-30 Jak radzić sobie z VATem w praktyce kurs Bydgoszcz
2020-06-30 Jak radzić sobie z Vatem w praktyce - poczuj OMNIPOTENCJĘ kurs Szczecin
2020-07-02 AKTUALNOŚCI PODATKOWE (2020) – BĄDŹ NA BIEŻĄCO.   TARCZA ANTYKRYZYSOWA / POZOSTAŁE ZMIANY / OBJAŚNIENIA MINISTRA FINANSÓW / BIEŻĄCE INTERPRETACJE kurs Kielce
2020-07-23 Zarządzanie podatkami II stopień (64) kurs Kraków
2020-09-04 Dla kandydatów na księgowego  wg MSSF - poziom podstawowy kurs Kraków
2020-09-05 III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101) kurs Lublin
2020-10-10 Czytanie sprawozdań finansowych (24 godziny zajęć) kurs Poznań

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....