Syn wspólnika zatrudniony w spółce jawnej

Maria Brzezińska

Od lipca tego roku w spółce jawnej zostanie zatrudniony syn wspólnika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy.
Czy powinniśmy zgłosić go do ubezpieczeń jako pracownika, czy jako osobę współpracującą? Wspólnik mieszka z synem pod tym samym adresem i prowadzą wspólne gospodarstwo.
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z art. 8 ust. 2 usus, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych, jest traktowany jako osoba współpracująca. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 8 ust. 11 usus).

Zatem o statusie osoby współpracującej decyduje ścisła więź rodzinna z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, co przejawia się wspólnym zamieszkiwaniem i zaspokajaniem potrzeb ze wspólnych środków będących w posiadaniu rodziny.

Osoby współpracujące - członkowie rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność nie tylko mają wpływ na prowadzenie działalności, ale również korzystają z zysków z tej działalności, ponoszą ryzyko ewentualnych strat.

Gdyby ojciec zatrudnił syna, prowadząc (własną) działalność gospodarczą, to byłyby spełnione warunki do zgłoszenia go do ubezpieczeń nie jako pracownika, lecz jako osobę współpracującą. Syn został jednak zatrudniony przez spółkę jawną i to spółka - nie ojciec (wspólnik) - jest pracodawcą. Nie można zatem uznać, że syn współpracuje z ojcem przy jego pozarolniczej działalności gospodarczej. Fakt prowadzenia z synem wspólnego gospodarstwa jest więc bez znaczenia. Prawidłowe jest zgłoszenie go do ubezpieczeń jako pracownika.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....