Świadczenie usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Spółka z o.o. jest członkiem konsorcjum i głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora. Za wykonywane usługi budowlane wystawia faktury liderowi konsorcjum.
Czy powinny to być faktury z odwrotnym obciążeniem?

VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 tej ustawy).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Do podlegającego VAT świadczenia usług nie dochodzi jednak przy realizacji wspólnych przedsięwzięć przez 2 lub więcej podatników tworzących konsorcjum. Przyjmuje się, że czynności rozliczeniowe między konsorcjantami nie są świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT. Są to bowiem jedynie czynności organizacyjno-techniczne, które mają na celu rozliczenie okresowych lub ostatecznych obrotów uzyskiwanych przez poszczególnych członków konsorcjum (zob. np. wyroki NSA z 23.04.2008, I FSK 1788/07, 9.10.2008, I FSK 291/08, 10.10.2014, I FSK 1418/13, 12.08.2015, I FSK 1373/14).

Tak jest jednak tylko w przypadku rozliczeń pieniężnych pomiędzy uczestnikami konsorcjum, którym nie towarzyszy świadczenie pomiędzy nimi usług. Jak zaś wynika z treści pytania, w opisanej sytuacji dochodzi do świadczenia takich usług. Może więc mieć zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, co potwierdzają organy podatkowe (m.in. interpretacje KIS z 12.05.2017, 2461-IBPP2.4512.182.2017.1.EJu, oraz z 9.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.316.2017.2.JP).

Jak czytamy w pierwszym z ww. pism, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy [o VAT] partnerzy konsorcjum, świadcząc usługi budowlane wymienione w poz. 2–48 zał. nr 14 do ustawy, będą zobowiązani do wystawienia na rzecz lidera konsorcjum faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia, jako „podwykonawcy” robót budowlanych. Natomiast lider będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu robót budowlanych zrealizowanych przez partnerów i udokumentowanych fakturą wystawioną na niego (w tym przypadku – nabywcę tych usług).

A zatem spółka z o.o. powinna wystawiać liderowi konsorcjum faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty VAT (art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), lecz z adnotacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....