Świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej – skutki podatkowe dopłat, pożyczek i usług

Ewelina Majewska-Howis doradca podatkowy
Właściciele udziałów/akcji w spółce kapitałowej zapewniają jej dodatkowe źródła finansowania przez dopłaty do kapitału oraz pożyczki[1]. Wspólnicy świadczą też na rzecz spółki usługi niematerialne, pełniąc funkcje doradcze, kontrolne czy zarządcze.
Przedstawiamy konsekwencje podatkowe, jakie dla obu stron ma finansowanie spółki i dostarczanie jej usług przez wspólników.

Dopłaty do kapitału

[1] Innym sposobem dostarczenia środków spółce jest podniesienie jej kapitału zakładowego. Będzie to przedmiotem odrębnego artykułu.

[2] Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Możliwość wnoszenia dopłat do kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest szczegółowo uregulowana przez Kodeks spółek handlowych[2] (Ksh). Dopłaty są też możliwe w spółce akcyjnej, lecz przepisy Ksh są w tej kwestii mniej precyzyjne.

I tak, zgodnie z art. 177 Ksh, umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości, równomiernie w stosunku do ich udziałów w spółce. Dopłaty mogą być zwrotne, czyli przeznaczone na dofinansowanie działalności spółki, lub bezzwrotne – wnoszone z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej.

W odniesieniu do spółki akcyjnej art. 396 § 3 Ksh stanowi, że: Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych

Przepisy Ksh nie regulują trybu wnoszenia dopłat do spółki akcyjnej. Ksh nie narzuca, aby dopłaty w spółce akcyjnej były wnoszone przez wszystkich akcjonariuszy, wyraźnie jednak zakazuje, aby środki pozyskane z dopłat były przeznaczane na wyrównanie strat. W praktyce dopłaty w spółkach akcyjnych nie są zbyt często stosowane.

Z przepisów Ksh wynika wprost, że dopłaty do kapitału w spółce z o.o. są możliwe tylko wtedy, gdy przewiduje je umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zakłada takiej możliwości, a wspólnicy chcą dopłaty wnieść, najpierw powinni zmienić umowę, a dopiero potem wpłacać środki przeznaczone na dopłaty. Brak odpowiednich zapisów w umowie spółki może mieć niekorzystne konsekwencje podatkowe.

Przychód spółki

[3] Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 4 pkt 11 updop[3] do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki tylko wtedy, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Odrębne przepisy to w przypadku spółki z o.o. art. 177 i dalsze Ksh, a dla spółki akcyjnej przytoczony art. 396 § 3 Ksh.

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....