Subwencja z PFR kontra VAT marża

Agnieszka Czernik doradca podatkowy

Biuro podróży chce się ubiegać o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju.
W jaki sposób powinno wykazać wysokość swoich przychodów ze sprzedaży, skoro nie mają one odzwierciedlenia w składanych deklaracjach VAT (wykazuje tam jedynie marżę będącą podstawą opodatkowania VAT)?

Biura podróży w pierwszej kolejności poniosły straty z powodu pandemii. Wydawałoby się, że pomoc dla nich powinna mieć status priorytetowy – z wszelkimi ułatwieniami i uproszczeniami mającymi na celu jak najszybsze i najdłuższe wsparcie, ponieważ ta branża zbyt szybko się nie podniesie. Niestety, uchwalając tarczę finansową i określając warunki udzielenia pomocy w postaci subwencji, zapomniano o specyfice systemu VAT marża, którym objęte są usługi turystyczne na mocy art. 119 ustawy o VAT.

  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Wysokość udzielanej subwencji z PFR jest uzależniona od dynamiki spadku przychodów ze sprzedaży. Kwoty przychodów, wpisywane przez wnioskodawców w służące do wyliczenia subwencji kalkulatory, zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych banków (za pośrednictwem których składa się wnioski o udzielenie pomocy), podlegają weryfikacji.

Z art. 15g ust. 9 oraz art. 15zzb ust. 3 ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374) wynika, że przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilości lub wartości. Można by więc wysnuć z tego wniosek, że spadek sprzedaży trzeba wykazać na podstawie danych z poszczególnych kont księgowych, sprawozdania finansowego przesłanego do KRS (za 2019) lub też z kolumny 7 pkpir oraz zeznania podatkowego PIT-36/36L (za 2019). Jednak równie dobrze można by podać dane wygenerowane przez system magazynowy (ilość w sztukach, skoro ilość także ma znaczenie na równi z wartością).

W przypadku subwencji z PFR wymaga się tymczasem od przedsiębiorców podania przychodów ze sprzedaży ustalonych na podstawie deklaracji VAT-7/VAT-7K (za 2019 jako sumy deklaracji z 12 mies. lub z 4 kwartałów) bądź plików JPK. Co więcej, przedsiębiorca ubiegający się o subwencję może zostać poinformowany, że deklaracja VAT (JPK_VAT) jako źródło informacji o beneficjencie zawsze będzie miała pierwszeństwo przed danymi ze sprawozdania finansowego, złożonego w KRS, oraz przed danymi wynikającymi z zeznań podatkowych (np. PIT-36/36L).

Co to oznacza w przypadku biur podróży rozliczających VAT od marży? W myśl art. 119 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku (…). Przez marżę (…) rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Opodatkowanie VAT jedynie marży powoduje, że kwota wykazywana w deklaracji VAT-7/ VAT-7K może wynosić np. kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, podczas gdy kwota wynikająca z kont zespołu 7 w księgach rachunkowych dotyczących przychodów ze sprzedaży usług (lub kolumny 7 pkpir) to kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Jak dotąd do problemu podatników rozliczających się w ramach procedury VAT marża, ustosunkowano się jedynie na stronie internetowej: www.gov.pl/web, na której opublikowano następującą odpowiedź na pytanie:

Jestem nieVatowcem. Jak mogę skorzystać z tarczy finansowej?

Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców” czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża, jest ustalany na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Reasumując: poszkodowanym w wyniku pandemii biurom podróży, rozliczającym się w systemie VAT marża, celem uniknięcia zaniżenia rozmiarów pomocy z tytułu subwencji PFR nie pozostaje nic innego, jak złożenie oświadczenia o wysokości przychodów ze sprzedaży na podstawie danych z ksiąg rachunkowych lub pkpir, wraz z ew. załącznikami, w postaci sprawozdań za 2019, wydruków z ksiąg, zestawień i raportów za poszczególne miesiące 2020.

Temat: „Koronawirus - subwencje PFR”
Koronawirus

Pożyczka z PFR bez skutków w PCC

Choć subwencja z PFR traktowana jest dla celów podatku dochodowego jak pożyczka, nie oznacza to, że należy od niej zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pierwotnie w komunikacie Ministerstwa Finansów, objaśniającym skutki w podatku dochodowym otrzymania dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju, pojawiło się stwierdzenie, że subwencja ta jest pożyczką dla przedsiębiorcy. W treści komunikatu doprecyzowano, że dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy tak samo należy traktować tę pomoc na gruncie ustawy o PCC.

Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.

Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

Koronawirus

Niejasne warunki umorzenia dofinansowania przyznawanego przez PFR w ramach tarczy finansowej

Merytoryczna analiza Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” skłania do wniosku, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe trudno będzie stwierdzić – z uwagi na niesprecyzowane pojęcia, nieznane na gruncie prawa bilansowego – jaka część udzielonych środków pomocowych musi zostać zwrócona, a jaka podlega umorzeniu.

Z Regulaminu udostępnionego na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wynika, że otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi m.in. w przypadku:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....