Strata ze zbycia wierzytelności i wierzytelności umorzone – koszty w kwocie netto

Od 1.01.2018 stratę ze zbycia wierzytelności własnej można wykazać tylko do wysokości kwoty netto (bez VAT). Kosztem uzyskania przychodu jest także wartość netto umorzonych wierzytelności.

Updop i updof pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych strat ze zbycia wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne, a także umorzonych wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

W praktyce powstały wątpliwości, czy kosztem podatkowym jest kwota netto (bo tylko w kwocie netto stanowiła przychód podatkowy), czy brutto, wraz z VAT.

W kwestii strat ze zbycia wierzytelności wątpliwości te z korzyścią dla podatników rozstrzygnął NSA w uchwale z 11.06.2012 (I FPS 3/11). Inaczej – mimo podobieństwa sytuacji – było w przypadku wierzytelności umorzonych. Orzecznictwo sądowe nie było jednolite, a organy podatkowe kwestionowały możliwość uznania za koszt umorzonej wierzytelności w pełnej (nominalnej wartości).

Nowe regulacje są jednoznaczne – wyraźnie z nich wynika, że koszt stanowi jedynie kwota netto. Nasuwa się jednak pytanie, czy w odniesieniu do umorzonych wierzytelności nowelizacja ma jedynie charakter doprecyzowujący, czy też merytoryczny – przez tę zmianę ustawodawca potwierdził, że przed 1.01.2018 kosztem były jednak umorzone wierzytelności w kwocie brutto, a nie netto.

Niewątpliwie w zakresie strat ze bycia wierzytelności zmiana jest merytoryczna. Niewątpliwie też ustawodawca nie zdecydował się na podobne „doprecyzowanie” w odniesieniu do innych spornych kosztów – z tytułu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Również i w ich przypadku podatnicy i część sądów administracyjnych argumentowała, że pojęcie „wierzytelności” powinno być interpretowane identycznie, jak w przypadku przepisu mówiącego o kosztach uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności, a więc podatnik ma prawo uznać za koszt jej kwotę brutto (zob. np. wyroki NSA z 16.02.2016, II FSK 421/14, i WSA w Warszawie z 26.04.2017, III SA/Wa 3187/16). Od 1.01.2018 argumentacja taka stała się oczywiście nieaktualna, ale w odniesieniu do okresu wcześniejszego kwestia ta wciąż może budzić kontrowersje.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....