Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie działalności nierejestrowanej – może być wykonywana na rzecz firm

Firmy korzystające z usług osób, które deklarują prowadzenie działalności nierejestrowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, nie mają żadnych obowiązków wobec US.
Nie muszą pobierać zaliczki na PIT ani wystawiać informacji podatkowych.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość”.

  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który obowiązuje od 30.04.2018, przewiduje możliwość prowadzenia przez osoby fizyczne drobnej działalności bez rejestracji w CEIDG i zgłaszania się do ZUS. Warunkiem jest, by należny z tej działalności przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018 r.), a osoba ją wykonująca nie prowadziła w ciągu ostatnich 60 mies. działalności gospodarczej (wyjątkowo działalność nierejestrowaną mogą prowadzić również osoby, które przez ostatnie 12 mies. przed wejściem przepisu w życie nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z tej ewidencji).

Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, także na gruncie PIT. Osoba ją wykonująca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. W świetle updof przychody z niej stanowią przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1ba).

Jednocześnie w updof bez zmian pozostawiono zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem płatników. Gdy zatem osoba fizyczna osiąga przychody z wykonywania usług, na umowę zlecenia lub o dzieło, na rzecz firm czy instytucji, są one kwalifikowane dla celów PIT do źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 13 pkt 8 updof). Z zakresu tego przepisu wyłączono przychody z działalności gospodarczej, ale nie z działalności nierejestrowanej.

Wynikałoby z tego, że korzystając z usług osoby, która nie zgłosiła prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG i deklaruje prowadzenie działalności nierejestrowanej, nie można odstąpić od obowiązków płatnika PIT.

Ministerstwo Finansów jest jednak innego zdania. W piśmie wskazano, że przedsiębiorca współpracujący z podatnikiem prowadzącym działalność nierejestrową nie będzie obowiązany do potrącania zaliczek od kwot wypłaconych na rzecz tego podatnika, jak również do wystawiania informacji dla celów podatkowych.

Jak argumentowano, stosownie do art. 20 ust. 1ba updof (…) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy (…) Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej „działalnością nierejestrową”. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego przychody z tej działalności nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) ani z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Dochody osiągane z działalności nierejestrowej będą opodatkowane wg skali podatkowej (18 lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami w zeznaniu rocznym. Przepisy updof nie nakładają na podatnika osiągającego dochody z działalności nierejestrowej obowiązków odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik prowadzący taką działalność nie będzie też obowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych ani innej ewidencji dla celów podatku PIT.

Na marginesie, ZUS na swojej stronie internetowej zamieścił informację, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....