Sprzedaż prawa do emisji gazów cieplarnianych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów, będąca podatnikiem VAT, sprzedała w 2012 r. niemieckiej firmie przyznane jej a niewykorzystane w 2011 r. prawa do emisji gazów cieplarnianych za ok. 100 000 zł.
Czy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota ta stanowi przychód do opodatkowania w 2012 r.?

Szczegółowe zasady obrotu prawami do emisji gazów cieplarnianych reguluje ustawa z 28.04.2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122, poz. 695). Zgodnie z art. 3 pkt 15 tej ustawy przez uprawnienie do emisji rozumie się uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO2), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych w ustawie.

Z kolei – w myśl art. 10 ust. 1 ustawy 28.04.2011 r. – uprawnieniami do emisji można swobodnie rozporządzać, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem przyznane prawa do emisji mogą być również przedmiotem sprzedaży.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT.

Wyświetlono 22% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....