Sprawozdanie finansowe za 2017 należy złożyć do US na papierze

Chociaż sprawozdanie finansowe za 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania trzeba przesłać do KRS drogą elektroniczną, to do US dokumenty te należy złożyć w tradycyjnej, papierowej postaci.

Przepisy nakładające obowiązek składania w US przez przedsiębiorców – podatników CIT i PIT – sprawozdań finansowych (sf) wraz ze sprawozdaniami z badania drogą elektroniczną wejdą w życie dopiero z początkiem października 2018. Regulacja przewidująca taki sposób składania sf została co prawda wprowadzona do updop już od 1.01.2018, jednak – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości” – nie ma ona zastosowania do sf za 2017.

W świetle obowiązującego od 1.01.2018 brzmienia art. 27 ust. 2 updop podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sf, przekazują do US, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Op, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sf, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sf.

  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Art. 45 ust. 5 updof pozostał bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z nim podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sf przekazują do US sf w terminie złożenia zeznania.

Nowe brzmienie art. 27 ust. 2 updop nie oznacza jednak, że podatnicy CIT mają obowiązek przesłania sf za 2017 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z przepisu przejściowego nowelizacji (art. 4 ust. 1 ustawy z 27.10.2017, DzU poz. 2175) wynika bowiem, że przepisy w brzmieniu przez nią nadanym stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2018.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, regulacja ta skutkuje tym, iż obowiązek przekazania sf oraz sprawozdania z badania do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Op – wynikający z nowego brzemienia art. 27 ust. 2 updop – dotyczy tych sf i sprawozdań z badania, które odnoszą się do zysków (dochodów i przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2018. Biorąc pod uwagę, że sf za 2017 odnoszą się do zysków (dochodów i przychodów) uzyskanych przez podatników CIT za rok 2017, należy stwierdzić, iż na podatnikach (…) CIT nie ciąży obowiązek przekazania sf za ten rok do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Op.

Jak już o tym była mowa, brzmienie art. 27b zmieni się ponownie od 1.10.2018, od kiedy obowiązkowe stanie się sporządzanie sf w formie elektronicznej. Nową treść uzyska wtedy również art. 45 ust. 5 updof.

Ten artykuł został opublikowany w newsletterze „Rachunkowość - Aktualności”

⇒ zobacz inne interesujące artykuły newslettera

⇒ dodaj swój adres

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....