Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej może być sporządzone w dowolnej formie elektronicznej

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym. Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

Art. 45 ust. 1f uor, obowiązujący od 1.10.2018, nakłada na wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (sf) w postaci elektronicznej. Taką jednostką jest również spółka cywilna zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli jej przychody za rok poprzedzający wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro.

W myśl uor (art. 45 ust. 1g) tylko sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w ustrukturyzowanej formie – strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jednostki te przesyłają sf do KRS.

Nie dotyczy to spółek cywilnych, gdyż nie podlegają one rejestracji w KRS. Z uor nie wynika więc obowiązek sporządzania sf spółki cywilnej w ustrukturyzowanej formie. Czy zatem nakładają go przepisy ustawy o podatku dochodowym?

Sama spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Jej wspólnicy będący osobami fizycznymi są podatnikami PIT. Wspólnikami mogą być też jednak osoby prawne będące podatnikami CIT.

W updof do sf odnosi się art. 45 ust. 5, który stanowi, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sf przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sf przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g uor.

Z kolei w myśl art. 27 ust. 2 updop podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sf przekazują do US sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sf, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sf.

Z przepisów tych wynika, że są one adresowane do podatników prowadzących księgi rachunkowe/sporządzających sf. Z ich literalnego brzmienia można więc wywnioskować, że żaden z nich nie odnosi się do spółek cywilnych (nie są one bowiem podatnikami – ani PIT, ani CIT) ani też do ich wspólników (bo księgi prowadzi i sprawozdanie sporządza spółka cywilna).

I taką właśnie literalną wykładnię przyjęło Ministerstwo Finansów w przywołanej na wstępie odpowiedzi:

Z powyższego wynika, że w przypadku spółki cywilnej nie istnieje obowiązek przekazania sf ani Szefowi KAS, ani naczelnikowi US. Obowiązku takiego nie ma ani sama spółka cywilna, czyli jednostka sporządzająca sf, ani wspólnicy takiej spółki.

Na gruncie obowiązujących od 1.10.2018 przepisów prawa wspólnicy spółki cywilnej nie mają obowiązku przesyłania sprawozdania do US bądź Szefa KAS.

Dodajmy, że oznacza to jednocześnie, że sf spółki cywilnej może być sporządzone w dowolnej formie elektronicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1f uor (nie musi być sporządzone w strukturze i formie określonych przez Ministerstwo Finansów, bo nie ma przepisu, który by nakładał na spółki cywilne taki obowiązek).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....