Rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowych – wybór najnowszych interpretacji KIS

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

Podatek od towarów i usług

1. Docieplenie budynków mieszkalnych – bez prawa do odliczenia VAT (interpretacja KIS z 5.10.2020 r., 0113-KDIPT1-2.4012.603.2020.1.SM)

(…) W 2021 r. Spółdzielnia będzie realizować w ramach funduszu remontów, remonty polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych (…) (w budynkach nie występują lokale użytkowe). Środki funduszu remontów uzupełnione będą pożyczką z WFOŚiGW.

Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynków mieszkalnych wystawiane będą na wnioskodawcę, tj. Spółdzielnię.

Usługi nabyte w związku z ociepleniem budynków będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT.

(…) Czy Spółdzielni przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?

(…) Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W analizowanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabyte w związku z docieplaniem budynków mieszkalnych są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od opodatkowania VAT. Zatem wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

2. Korekta odliczenia VAT od nakładów na ulepszenie siedziby spółdzielni (interpretacja KIS z 16.07.2019 r., 0111-KDIB3-2.4012.205.2019.2.MGO)

(…) Odnosząc się (…) do wątpliwości wnioskodawcy dotyczących obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (siedziby Spółdzielni) i odliczenia podatku naliczonego w ciągu kolejnych 10 lat, licząc od roku, w którym środek trwały zostanie oddany do użytkowania, należy wskazać, że zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekty podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały okreś­lone w art. 91 ustawy o VAT.

Wyświetlono 1% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....