Rachunek zysków i strat

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

4.1. Postać rachunku zysków i strat

Spółdzielnia może – w myśl uor – sporządzać rzis według wariantu porównawczego albo kalkulacyjnego, zależnie od wyboru dokonanego przez jej zarząd i utrwalonego w opisie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W rzis spółdzielnia wykazuje według ogólnych zasad wszystkie przychody i koszty dotyczące roku obrotowego, za który rzis jest sporządzany, łącznie z przychodami oraz kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, mimo że są one – jak już była o tym mowa – wyłączane z wyniku finansowego spółdzielni, a różnica między nimi (nadwyżka/niedobór) jest rozliczana z lokatorami drogą zmiany wysokości opłat za lokale w kolejnych latach.

Wyłączanie z rzis nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok obrotowy może – zgodnie ze stanowiskiem Komitetu – nastąpić w dwojaki sposób:

  • wariant 1 – spółdzielnia uwzględnia w dokonywanym w rzis rozliczeniu, w rachunku ciągnionym, nadwyżki/niedobory z roku ubiegłego; wymaga to wykazania w odrębnej pozycji rzis nadwyżek bądź niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku poprzednim, choć nie zalicza się ich do przychodów lub kosztów roku obrotowego,
  • wariant 2 – z rzis wyłącza się jedynie wynik za rok obrotowy; uwzględnienie nadwyżek/niedoborów za rok ubiegły następuje w bilansie, a w praktyce – odpowiednio – na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów (konto 84) i/lub rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 65), po przeniesieniu na te konta (z konta 86) wykazanej w rzis różnicy między przychodami oraz kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku obrotowym; wykazywanie w rzis nadwyżki/niedoboru z roku poprzedzającego jest zbędne.

Wyświetlono 1% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....