Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej

Wydanie książkowe

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej

⇒ Zamów teraz (cena 69,00) ⇐

Książka jest poświęcona zamknięciu roku obrotowego i rozliczeniom podatkowym spółdzielni mieszkaniowych.

Ze względu na specyficzne cechy działalności spółdzielni, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków spółdzielni oraz działalność pozostała (w tym gospodarcza) – ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

Odmienny jest też sposób ustalania dochodu podatkowego – spółdzielnia mieszkaniowa oblicza dwa, a niekiedy nawet trzy niezależne od siebie dochody: z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (wolny od CIT przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz z pozostałej działalności i ew. z zysków kapitałowych (podlegające opodatkowaniu).

Z uwagi na specyfikę spółdzielni mieszkaniowych pojawia się też wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT – stosowaniem zwolnień od opodatkowania i właściwych stawek podatku, korzystaniem z prawa do odliczenia.

Zagadnienia te omówiono w niniejszej publikacji. Uzupełnia ją wybór najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśniających konkretne problemy podatkowe spółdzielni.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymaga jednak znajomości ogólnych zasad, przedstawionych w publikacji Zamknięcie roku 2018, komplementarnej do niniejszej książki.


Autorka: Ewa Hrebin

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 88

ISBN: 978-83-63251-23-9

Cena: 69,00 zł (w tym 5% VAT)


⇒ Zamów teraz (cena 69,00) ⇐

Spis treści

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i ustalenie dochodu podatkowego – aspekty specyficzne dla spółdzielni mieszkaniowej

1. Warunki działania spółdzielni mieszkaniowych

2. Cechy szczególne spółdzielni mieszkaniowej i jej rocznego sprawozdania finansowego

3. Bilans

3.1. Środki trwałe

3.1.1. Środki trwałe zaliczane do zasobu mieszkaniowego

3.1.2. Wartość bilansowa (netto) budynków i gruntów (praw wieczystego użytkowania)

3.1.3. Umorzenie środków trwałych

3.1.4. Zgodność wartości bilansowej środków trwałych z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym

3.1.5. Amortyzacja środków trwałych

3.2. Wkłady mieszkaniowe i budowlane

3.3. Fundusze włas­ne spółdzielni

3.3.1. Fundusz udziałowy

3.3.2. Fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych

3.3.3. Fundusz zasobowy

3.3.4. Fundusz zasobów mieszkaniowych

3.4. Wynik finansowy spółdzielni

3.4.1. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

3.4.2. Wynik z pozostałej działalności (gospodarczej)

3.5. Należności i zobowiązania od/wobec lokatorów

3.5. Należności i zobowiązania od/wobec lokatorów

4. Rachunek zysków i strat

4.1. Postać rachunku zysków i strat

4.2. Przychody i koszty działalności operacyjnej – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości

4.2.1. Przychody z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

4.2.2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości

4.2.3. Przychody i koszty pozostałej działalności

4.3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

4.3.1. Koszty ogólnego zarządu

4.3.2. Zysk (strata) ze sprzedaży

4.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

4.4.1. Pożytki

4.4.2. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

4.5. Przychody i koszty finansowe

4.6. Wykazanie ubiegłorocznych nadwyżek/niedoborów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

4.7. Dochód podatkowy i podatek dochodowy

5. Informacja dodatkowa

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

7. Elektroniczna forma rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni

Rozliczanie VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe – wybrane zagadnienia

1. Zwolnienie z VAT z uwagi na wielkość sprzedaży

2. Zwolnienia przedmiotowe z VAT dla czynności spółdzielni

3. Opodatkowanie opłat za lokale użytkowe

4. Opodatkowanie wynajmu lokali mieszkalnych

5. Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

6. Opodatkowanie opłat najemców za media i wywóz śmieci

7. Opodatkowanie świadczeń na rzecz wspólnot mieszkaniowych

8. Zwolnienie w zakresie sprzedaży gruntów, budynków lub budowli

9. Opodatkowanie odpłatnego zbycia garażu/miejsca postojowego

10. Odliczenie VAT naliczonego

11. Kasy rejestrujące w spółdzielni mieszkaniowej

Rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowych – wybór najnowszych interpretacji KIS

1. Spółdzielnia jako mały podatnik uprawniony do stosowania 19% stawki CIT

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako przychody spółdzielni

3. Nabycie prawa wieczystego użytkowania bez wniesienia pierwszej opłaty – czy powstaje przychód

4. Prowizje i odsetki od kredytów bankowych i lokat spółdzielni

5. Dochód ze zbycia białych certyfikatów – opodatkowany CIT

6. Dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osoby niebędącej członkiem spółdzielni

7. Zwrot nakładów na montaż instalacji ciepłej wody otrzymany od elektrociepłowni jako przychód z gzm

8. Koszty remontu sfinansowane z nadwyżki bilansowej

9. Wymiana wodomierzy i podzielników ciepła – kto rozlicza VAT: wykonawca czy spółdzielnia

10. Usługi na rzecz spółdzielni objęte odwrotnym obciążeniem VAT

11. Rozliczenie opłat zaliczkowych pobieranych na poczet wymiany podzielników i zaworów termostatycznych – stawka VAT

12. Możliwa zmiana przeznaczenia budowanych lokali – odliczenie VAT

13. Opodatkowanie VAT opłaty za eksploatację miejsca postojowego i zawartej w niej opłaty na fundusz gruntowy i fundusz remontowy

14. VAT na opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu wynajętego przez członka spółdzielni na działalność gospodarczą

15. VAT na opłaty eksploatacyjne związane z lokalem służącym do zakwaterowania pracowników właś­ciciela

16. Refakturowanie na wspólnotę mieszkaniową kosztów remontu i utrzymania infrastruktury osiedlowej

17. Odszkodowanie wypłacone spółdzielni za zrzeczenie się roszczeń objęte VAT

18. Udostępnianie mieszkańcom dodatkowych pomieszczeń piwnicznych – stawka VAT

19. Składki ubezpieczeniowe pobierane przez spółdzielnię – z VAT czy bez VAT

20. Sprzedaż działki zabudowanej altaną śmietnikową – zwolnienie z VAT

21. Termomodernizacja ze środków unijnych – bez prawa do odliczenia VAT

22. Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych z unijnym dofinansowaniem a prawo do odliczenia VAT

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....