Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego


Wstęp

[1] Por. art. 65 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

[2] Por. ust. 61-77 KSRF nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych (załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 z 16.02.2010 r. Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

[3] Por. MSRF 700, 705 i 706 w Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i kontroli jakości, tom II, wydanie 2010, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Problematykę treści i postaci sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (opinia i raport) regulują przepisy ustawy o rachunkowości[1] i Krajowy Standard Rewizji Finansowej (KSRF) nr 1[2]. W sprawach nieuregulowanych w KSRF lub w razie wątpliwości biegły rewident kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)[3] wydanych przez IAASB, agendę IFAC. W przepisach tych i standardach nie zróżnicowano wymogów wobec sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w zależności od charakteru jednostki, której sprawozdanie finansowe opiniuje biegły rewident.

W listopadzie 2011 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego świadczący o zamiarze zróżnicowania wymogów, przez ich zaostrzenie, w odniesieniu do sprawozdania biegłego rewidenta wyrażającego opinię z badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Rozporządzenie nie zostało dotychczas wydane przez KE; trwa w tej sprawie dyskusja.

  • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • IAASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (International Auditing and Assurance Standards Board), agenda IFAC, autor MSRF
  • KSRF – Krajowe Standardy Rewizji Finansowej
  • MSRF – Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (w ich skład wchodzą MSB, MSUA i MSUP)

Celem artykułu jest przedstawienie różnic między wymogami obowiązującymi w Polsce i tymi, które wynikają z MSRF oraz są postulowane przez KE.

Temat jest szczególnie aktualny z uwagi na trwające od kilku lat działania KE zmierzające do modernizacji systemu badań sprawozdań finansowych w Unii Europejskiej. Jednym z deklarowanych zamierzeń KE jest wprowadzenie obowiązku stosowania MSRF, uzupełnionych europejskim wzorem sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym: banków, zakładów ubezpieczeń i spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Regulacje Krajowych Standardów Rewizji Finansowej

Przedmiot i postać sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego zgodnie z KSRF jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie zbadano. Tak więc opinia i raport stanowią podstawowy zbiór komunikatów formułowanych przez biegłego rewidenta w wyniku badania. Badana jednostka ma obowiązek udostępnić opinię i raport członkom rady nadzorczej oraz organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, a – w przypadku gdy jest osobą prawną – także urzędowi skarbowemu. Do KRS składa się wyłącznie opinię.

Wyświetlono 10% treści artykułu

Słowniki angielsko polski polsko angielski
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....