Spotkanie integracyjne dla załogi – czy powstaje przychód

Paulina Bielecka
Zbliża się okres świąteczno-noworoczny i zarząd spółki postanowił z tej okazji zorganizować spotkanie integracyjne dla pracowników. Podsumujemy na nim działalność firmy w bieżącym roku i wskażemy plany oraz strategię działania na rok następny.
Oczywiście takie spotkanie wiąże się z poczęstunkiem, zabawą, konkursami, wręczeniem nagród dla najlepszych pracowników i drobnych upominków dla pozostałych. W zasadzie uczestnictwo w nim jest dobrowolne, ale mile widziany jest udział całej załogi, bo celem spotkania jest budowanie wzajemnego zaufania i poprawa relacji z kierownictwem spółki.
Czy u pracowników biorących w nim udział powstanie przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie, czy spółka jako płatnik powinna odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS?

Zgodnie z niedawnym stanowiskiem organów podatkowych udział w imprezach integracyjnych był dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem, którego wartość stanowiła przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof.

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TK – Trybunał Konstytucyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przychód – według organów podatkowych – powstawał niezależnie od tego, czy pracownik skorzystał z pełnej oferty, jaka towarzyszy takiemu spotkaniu (ze wszystkich atrakcji, posiłków itp.), czy też nie (zob. np. interpretacje IS w: Poznaniu z 28.02.2014 r., ILPB1/415-1327/13-2/AG, Warszawie z 7.03. 2014 r., IPPB2/415-869/13-6/MK1).

Jedynym problemem, na jaki zwróciły uwagę organy podatkowe, były ewentualne trudności z ustaleniem wartości takiego świadczenia. Nie zwalniało to jednak płatnika z obowiązku poboru podatku, co potwierdzać miał wyrok NSA z 3.06.1998 r. (I SA/Ka 1719/96).

Na pracodawcy jako płatniku ciążył więc obowiązek doliczenia do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu ustalonej wartości świadczenia z tytułu udziału w imprezie integracyjnej i obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Stanowisko to zakwestionował jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8.07.2014 r. (K 7/13), stwierdzając, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika.

TK podkreślił, że nie każde świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty podlega podatkowi dochodowemu, o czym dowodzi art. 21 ust. 1 updof, zwalniający od podatku m.in. wartość ubioru służbowego oraz ochronnego, wartość posiłków i napojów regeneracyjnych, koszty przeniesienia służbowego i zakwaterowania czy diety.

Wprawdzie z tych świadczeń korzysta sam pracownik, ale wyłącznie w ścisłym związku z wykonywaną pracą. Poza tym spełnianie wskazanych świadczeń na rzecz pracowników leży w interesie pracodawcy, który bez ich poniesienia nie mógłby należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. bhp) prowadzić działalności gospodarczej.

Z orzeczenia TK płynie też wniosek, że w obecnych realiach prowadzenia działalności gospodarczej cały szereg świadczeń, które nie wynikają bezpośrednio z umowy o pracę, można potraktować zarówno jako element wynagrodzenia, jak i jako świadczenia, bez których praca nie mogłaby być w ogóle wykonywana lub wykonywana należycie.

Wyświetlono 43% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....