Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych

Ryszard Kubacki doradca podatkowy
Spółki komandytowo-akcyjne (ska) przestały być podatkowo uprzywilejowane. Rozliczają się z podatku dochodowego według takich reguł, jak spółki kapitałowe. Opodatkowane są też wypłacane ich wspólnikom zyski. Jedynie podatek komplementariusza ulega pomniejszeniu o część daniny zapłaconej przez spółkę.
Dochód przypadający na akcjonariuszy jest co do zasady opodatkowany podwójnie.

[1] Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym; Dz. U. z 2013 r. poz. 1387).

[2] Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

[3] Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Te nowe reguły obowiązują od 1.01.2014 r. Ze względu jednak na przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej[1], niektóre ska założone przed tą datą będą opodatkowane w ten sposób dopiero za kilka (kilkanaście) miesięcy.

Minister Finansów już co najmniej od 2012 r. snuł plany systemowej zmiany opodatkowania ska. Działania te zostały podjęte w celu „uszczelnienia” systemu podatkowego w Polsce, faktycznie będąc konsekwencją uchwał NSA, które potwierdziły możliwość korzystnego rozliczania się przez wspólników takich spółek z podatku dochodowego. Fiskus musiał bowiem zaakceptować stanowisko sądów, dające możliwość dowolnego (w zasadzie) kształtowania momentu powstania obowiązku podatkowego od zysków przeznaczonych na wypłaty akcjonariuszom ska.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ska – spółka komandytowo-akcyjna

Spowodowało to zmiany w updop[2] i updof[3], w wyniku których ska mają obecnie status podatnika pdop. Dotychczas podatek płacili wyłącznie wspólnicy ska. Teraz mamy do czynienia z dwoma poziomami opodatkowania. Najpierw dochód jest opodatkowany pdop na poziomie samej spółki. Następnie, gdy wspólnik (akcjonariusz lub komplementariusz) otrzyma wypłatę zysku ze spółki, podatek (pdop, gdy wspólnikiem jest osoba prawna bądź pdof – gdy jest nim osoba fizyczna) zostaje pobrany także od jego dochodu.

To powoduje, że ska zdecydowanie straciły na atrakcyjności, gdy chodzi o wykorzystywanie tej formy prawnej spółki do celów optymalizacji podatkowej.

Warto tu wspomnieć, że początkowo planowano nadać status podatnika pdop również spółkom komandytowym, jednak najwyraźniej w ogniu krytyki tego rozwiązania, pomysłu niezrealizowano.

Atrakcyjne zasady rozliczenia przed 2014 r.

Przy wszystkich innych zaletach ska (patrz ramka na str. obok) istotnym argumentem za wyborem tej formy prowadzenia działalności było dotąd to, że nieposiadając osobowości prawnej w myśl prawa cywilnego spółka ta nie była uznawana za podatnika pdop. Z zysków ska rozliczała się nie sama spółka a jej wspólnicy (komplementariusze i akcjonariusze). Najistotniejsze jednak było to, że do momentu podjęcia uchwały o podziale wypracowanego przez ska zysku, akcjonariusze nie mogli domagać się jego wypłaty, co z kolei odraczało moment powstania obowiązku podatkowego.

Potwierdziły to dwie uchwały NSA. W pierwszej, z 16.01. 2012 r. (II FPS 1/11), odnoszącej się do akcjonariuszy będących podatnikami pdop, sąd wskazał, że przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 updop.

W kolejnej uchwale, z 20.05.2013 r. (II FPS 6/12), dotyczącej opodatkowania akcjonariuszy, będących podatnikami pdof, NSA wskazał, że: w świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 updof osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na pdof dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....