Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

Rsf spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenie członków, które dokonuje również podziału nadwyżki bilansowej (zysku) lub ustala sposób pokrycia straty. Zgodnie z art. 83 ust. 8 uosm walne zgromadzenie jest władne podjąć uchwałę ws. zatwierdzenia rsf niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Z uwagi na pandemię COVID-19 wiele spółdzielni nie mogło zatwierdzić rsf za 2019 r. i/lub 2020 r. w terminie wynikającym z art. 53 ust. 1 uor.

[1] Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DzU poz. 570).

[2] Rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, DzU poz. 572).

[3] Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568 ze zm.).

[4] Zmiana Ps na podstawie art. 15 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 737).

Rozporządzeniem MF z 31.03.2020 r.[1] termin zatwierdzenia rsf za 2019 r., a rozporządzeniem z 26.03.2021 r.[2] – za 2020 r. – został przedłużony o 3 mies., czyli co do zasady do 30.09.2020 r./30.09.2021 r., przy czym dla spółdzielni termin ten przedłużono do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 ustawy z 31.03.2020 r. (tzw. tarczy 1.0)[3], tj. do 6 tyg. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Rsf za lata 2019 (o ile dotychczas nie zostało zatwierdzone) i 2020 można zatem zatwierdzić na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w terminie 6 tyg. od dnia ustania stanu zagrożenia/epidemii.

Spółdzielnie mogą jednak w okresie pandemii zatwierdzić rsf w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Stanowi o tym obowiązujący od 18.04.2020 r. art. 36 § 9–13[4] Ps, zgodnie z którym zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie okreś­lonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odleg­łość, przy czym uchwała walnego zgroma­dzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odleg­łość. Głosowanie w omawianym trybie może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

Uchwała o zatwierdzeniu rsf oznacza, że zgromadzenie członków spółdzielni uznaje za wiarygodne informacje zawarte w tym rsf i mogą one stanowić podstawę oceny działalności zarządu oraz podziału nadwyżki bilansowej (zysku) lub pokrycia straty.

Z uwagi na specyfikę spółdzielni elementem, który należałoby odrębnie wykazać w uchwale o zatwierdzeniu rsf, powinny być – oprócz kwoty zysku/straty netto z pozostałej (gospodarczej) działalności spółdzielni – kwoty nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania poszczególnych, imiennie wymienionych nieruchomości, przechodzące na rok następny. Jeżeli spółdzielnia ma dużo nieruchomości, to do uchwały można dołączyć załącznik zawierający dane dotyczące poszczególnych nieruchomości.

Jeśli elementem nadwyżki bilansowej spółdzielni są zyski z części wspólnych nieruchomości, to w myśl art. 5 ust. 1 uosm przeznacza się je obligatoryjnie na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzy­maniem właś­ciwych nieruchomości. Uchwała ws. podziału nadwyżki bilansowej powinna to uwzględniać.

Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok… (fragment uchwały)

…zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok…, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego…

2. Bilans zamykający się sumą…

3. Rachunek zysków i strat wykazujący:

a) nadwyżkę bilansową w kwocie… (lub stratę w kwocie…)

oraz

b) nadwyżkę z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie…,

w tym

● nieruchomość C – … zł,

● nieruchomość G – … zł,

c) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie…,

w tym:

● nieruchomość A – … zł,

● nieruchomość B – … zł,

● nieruchomość D – … zł.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

5. Zestawienie zmian w funduszach włas­nych*.

6. Rachunek przepływów pieniężnych*.

[* Jeżeli spółdzielnia jest jednostką dużą, podlegającą obowiązkowi poddania jej rsf corocznemu badaniu.]

Uchwała ws. podziału nadwyżki bilansowej za rok… (fragment uchwały)

Część nadwyżki bilansowej w kwocie… (słownie złotych: …), stanowiącą równowartość uzyskanych pożytków z części wspólnych nieruchomości, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji:

1) nieruchomości A… w kwocie… zł (słownie złotych: …),

2) nieruchomości B… w kwocie… zł (słownie złotych: …).


LinkedIn