Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

5. Informacja dodatkowa

Ewa Hrebin biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator spółdzielczy

W skład każdego rsf, oprócz bilansu oraz rzis, wchodzi informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

We wprowadzeniu spółdzielnia, omawiając przyjęte przez siebie zasady (politykę) rachunkowości, informuje m.in. o wybranym wariancie wyłączania w rzis nadwyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach należałoby – poza informacjami podawanymi przez każdą jednostkę prezentującą rsf – ujawnić specyficzne dla spółdzielni informacje, zwiększające przydatność rsf.

W szczególności celowe byłoby zamieszczenie informacji o:

  • przychodach z opłat oraz kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz nadwyżce (lub niedoborze) za rok obrotowy, rok poprzedni i przechodzącej do rozliczenia w roku następnym – odrębnie dla każdej nieruchomości i ogółem (tabela 7),

Tabela 7. Przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku obrotowym… (w tys. zł)

Nie­rucho­mość Opłaty Koszty Nadwyżka (+)/ niedobór (–) w roku obrotowym 2 – 3 Nadwyżka (–)/ niedobór (+) z ub.r. Podatek dochodowy od lokali użytkowych lub pożytków z nieruchomości wspólnych (zmniejsza nadwyżkę/zwiększa niedobór za rok obrotowy) Pożytki z nieruchomości wspólnych za ub.r. Podział z nadwyżki bilansowej za ub.r. Nadwyżka/ niedobór przechodzący na rok następny 9 ± 10 – 11 + 12 + 13
razem w tym główne pozycje zwiększają nadwyżkę/zmniejszają niedobór za rok obrotowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
Razem

Dla zwiększenia przydatności tabeli można w kolumnach 2–14 w liczniku wykazać dane za bieżący rok, a w mianowniku – za rok poprzedzający.

  • należnościach od lokatorów lokali mieszkalnych i użytkowych poszczególnych nieruchomości, z podziałem na okresy zalegania (tabela 8),

Tabela 8. Stan należności od lokatorów z tytułu opłat (czynszów) na dzień… (w tys. zł)

Nieruchomości Stan brutto na koniec roku obrotowego* Z tego zaległe (4 + 5 + 6 = 3) W postę­po­waniu egzeku­cyjnym Odpisy aktuali­zujące Stan netto na koniec roku obrotowego
do 3 mies. 3–6 mies. powyżej 6 mies.**
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A ogółem
w tym za lokale mieszkalne
B ogółem
w tym za lokale mieszkalne
C ogółem
w tym za lokale mieszkalne
Razem ogółem
w tym za lokale mieszkalne
[* Bez odpisów aktualizujących.
** Bez objętych postępowaniem egzekucyjnym.]
Uwaga: Dla zwiększenia przydatności tabeli można w kolumnach 3–9 w liczniku wykazać dane za bieżący rok, a w mianowniku – za rok poprzedzający.

Tabela 9. Rozliczenie funduszu remontowego za rok obrotowy… (w tys. zł)

Nieruchomość Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 + 4 – 5 – 10) Główne zrealizowane roboty (opis)
odpisy objęte opłatą inne koszty wykonanych remontów w tym główne pozycje inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
Razem

Uwaga: Dla zwiększenia przydatności tabeli można w kolumnach 2–11 w liczniku wykazać dane za bieżący rok, a w mianowniku – za rok poprzedzający.

Tabela 10. Fundusz własny spółdzielni za rok obrotowy… (w tys. zł)

Fundusz Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5 – 6)
zwiększenia zmniejszenia
umorzenia wykup lokali inne
1 2 3 4 5 6
Udziałowy
Wkładów mieszkaniowych
Wkładów budowlanych
Zasobowy
Ogółem
  • przychodach i kosztach funduszu remontowego (z podziałem na ich rodzaje), odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i ogółem (tabela 9),
  • kosztach ogólnego zarządu z wyszczególnieniem głównych ich pozycji,
  • zmianie stanów funduszu włas­nego spółdzielni i ich przyczynach, odrębnie dla każdego rodzaju funduszu, jeśli spółdzielnia nie sporządza zestawienia zmian funduszu włas­nego (tabela 10).

Informacje te pozwolą zainteresowanym, zwłaszcza członkom spółdzielni, uzyskać wiarygodne dane nt. spółdzielni i nieruchomości, w której posiadają lokale.

Uwaga: Jeżeli w wyniku pandemii spółdzielnia poniosła straty (np. z powodu obniżenia przychodów z wynajmu lokali użytkowych lub mienia spółdzielni), to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informuje o skutkach pandemii, o ile są one istotne.


LinkedIn