Skutki złożenia przez przedsiębiorców zeznania za 2018 w terminie do 20.01.2019

Obowiązująca od 1.01.2019 nowelizacja updof skreśliła przepis, który pozwala przedsiębiorcom nie wpłacać grudniowej (za IV kwartał) zaliczki na PIT, o ile przed terminem jej wpłaty złożą zeznanie roczne do US i zapłacą wynikający z niego podatek.

Skutki tej zmiany przedsiębiorcy odczują jednak dopiero w przyszłym roku. Złożenie zeznania za 2018 w terminie do 20.01.2019 (a w zasadzie do 21.01.2019, bo 20.01 to niedziela) uwolni ich jeszcze od obowiązku zapłaty zaliczki na PIT za grudzień (IV kwartał) 2018.

  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wspomniana nowelizacja to ustawa z 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126). Jej wejście w życie jest związane z wprowadzaną od 2019 nową usługą administracji skarbowej „Twój e-PIT”. Będzie ona polegać na wypełnieniu przez organy podatkowe zeznań rocznych niektórych podatników (począwszy od zeznań za 2018), bez konieczności składania przez nich wniosku w tej sprawie.

W pierwszej kolejności organy podatkowe przygotują zeznania osób, których dochody rozliczane są za pośrednictwem płatników. Dopiero w 2020 będą wypełniać również zeznania przedsiębiorców.

Wśród licznych zmian wprowadzonych tą ustawą (która wejdzie w życie 1.01.2019) jest też nowe brzmienie art. 44 ust. 6 updof. Obecnie przepis ten mówi, że zaliczki miesięczne od dochodów, m.in. z działalności gospodarczej, wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

To ostatnie zdanie ust. 6 zostanie z dniem 1.01.2019 wykreślone, co oznacza, że wcześniejsze złożenie zeznania rocznego nie zwolni już przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty zaliczki na PIT.

Z przepisów przejściowych (art. 8) ustawy nowelizującej wynika jednak, że przepis w nowym brzmieniu będzie miał zastosowanie dopiero do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2019. Co prawda część przepisów w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą będzie stosowana już do dochodów (przychodów) osiągniętych w 2018, ale nie dotyczy to art. 44 ust. 6 updof.

Do dochodów (przychodów) przedsiębiorców za 2018 nie będzie też się stosować art. 45 ust. 1 w nowym brzmieniu, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać US zeznanie, wg ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Co prawda przepis ten będzie dotyczył dochodów (przychodów) za 2018, ale osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów wystawiających informacje PIT-8C.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....