Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów

Jednak osoba zatrudniona na pełnym etacie, opłacana wg płacy minimalnej, za pracę w grudniu 2018 powinna otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2100 zł za miesiąc – nawet jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpi w styczniu.

Gdy w umowie o pracę takiego pracownika figuruje kwota 2100 zł brutto miesięcznie, to trzeba zmodyfikować umowę z mocą od 1.01.2019. Wystarczy aneks do angażu, jeśli zainteresowany go podpisze (porozumienie stron), a jeżeli nie – konieczne będzie wypowiedzenie zmieniające.

Zdarza się, że umowa o pracę nie określa konkretnej kwoty, lecz zawiera sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę”. Wówczas jej zmiana jest zbędna, podobnie jak w przypadku, gdy w umowie wskazano kwotę minimalnej pensji (np. 2100 zł brutto miesięcznie), ale jednocześnie zastrzeżono jej coroczną waloryzację, w ślad za wzrostem minimalnej płacy.

Minimalne wynagrodzenie netto

Pracodawcy będą w 2019 wypłacać wyższe kwoty „na rękę” pracownikom opłacanym wg najniższej stawki. Przypominamy, że pracownicze koszty uzyskana przychodów (podstawowe 111,25 zł i podwyższone 139,06 zł) pozostaną bez zmian.

Dodatki za pracę w nocy

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy zwiększą się również dodatki za pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – uzyskanej przez podzielenie minimalnej pensji przez nominał (wymiar) czasu pracy obliczony zgodnie z art. 130 Kp (interpretacja MPiPS z 23.01.2008).

Wymiary czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 wynoszą:

  • 152 godz. – w czerwcu i listopadzie,
  • 160 godz. – w lutym i grudniu,
  • 168 godz. – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu,
  • 176 godz. – w styczniu,
  • 184 godz. – w lipcu i październiku.

Wyświetlono 23% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....