Składki od umowy zlecenia z emerytem zatrudnionym w innej firmie na część etatu

ZUS uznaje, że umowa zlecenia zawarta z emerytem pracującym w innej firmie na umowę o pracę podlega składkom społecznym, jeśli jego wynagrodzenie za pracę jest – w przeliczeniu na miesiąc – niższe niż minimalna pensja.

Z taką interpretacją nie zgadzają się płatnicy składek, twierdząc, że nie ma ona oparcia w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (usus). Rację przyznał im Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 24.05.2017 (III AUa 61/17).

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Problem powstał od 1.01.2016, kiedy to zmieniono przepisy o oskładkowaniu umów zleceń, wprowadzając w art. 9 ust. 2c usus zasadę, że jeżeli zleceniobiorca uzyskuje przychód, z którego – w przeliczeniu na miesiąc – podstawa wymiaru składek społecznych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów.

Odniesienie do tej regulacji zawarto też w art. 9 ust. 4a usus, dotyczącym zleceniobiorców mających ustalone prawo do emerytury lub renty. Zapisano, że podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i ust. 4b. Wcześniej przepis miał niemal identyczne brzmienie – nie zawierał jedynie odesłania do ust. 2c.

ZUS przed 1.01.2016 uznawał, że na podstawie tej regulacji zleceniobiorca-emeryt zatrudniony jednocześnie w innej firmie na etacie nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze zlecenia, bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek z umowy o pracę. Od tej daty zaś twierdzi, że gdy miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę takiego emeryta jest niższe od minimalnej pensji, zleceniodawca ma obowiązek odprowadzania za niego składek społecznych do ZUS.

Szkopuł w tym, że takie stanowisko nie ma uzasadnienia w przepisach usus. Gdański sąd orzekł, że wprowadzenie ust. 2c do ustawy systemowej nie zmieniło uregulowania w sposób szczególny oskładkowania zleceniobiorców-emerytów, które ma miejsce na podstawie art. 9 ust. 4a i ust. 4b. Od 1.01.2016 przepis ten pozostał w niezmienionym brzmieniu, a w związku z tym nie ma podstaw do tego, by nadawać mu inne znaczenie niż takie, jakie przypisywane było do niego przed tą datą.

Sędziowie zwrócili uwagę, że tylko taki sposób interpretacji art. 9 ust. 4a usus pozwala odróżnić sytuację prawną emerytów-zleceniobiorców od sytuacji innych zleceniobiorców: skoro więc ustawodawca pozostawił w art. 9 ustawy systemowej ust. 4a–4b, to należy uznać, że emeryci i renciści znajdują się w innej sytuacji niż pozostali zleceniobiorcy, a jedyną różnicą pozostaje wciąż „jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy”.

Uwaga

Szerzej na ten temat będziemy pisać w kolejnym wydaniu miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....