Składka na Fundusz Pracy od wypłaty po ustaniu zatrudnienia w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

Maria Brzezińska
Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem z dniem 30 kwietnia br. Był on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i opłacaliśmy za niego składkę na Fundusz Pracy. W maju br. wypłaciliśmy byłemu pracownikowi premię za kwiecień w kwocie 1000 zł brutto. Od tej kwoty naliczymy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mimo ustania stosunku pracy. Nie jesteśmy jednak pewni, czy w opisanym przypadku istnieje też obowiązek naliczenia składki na Fundusz Pracy?

Istotnie, brzmienie artykułu 104 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) może budzić wątpliwości, co do istnienia obowiązku naliczenia składki na Fundusz Pracy od uzyskanych przychodów, jeżeli są one niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. – 1600 zł). Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się bowiem od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r.), wynoszących, w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w przeliczeniu na okres miesiąca, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyświetlono 50% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....