Sauna dla pracowników a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Czy pracownikom korzystającym nieodpłatnie z sauny w siedzibie spółki należy przypisać przychód z pracy, a w konsekwencji obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT?
Spółka nie monitoruje, którzy pracownicy korzystają z sauny i ile czasu tam spędzają. Służy ona utrzymaniu ich w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na zmniejszenie podatności na choroby i stres, a w efekcie na lepszą wydajność pracy.

Spółka nie ma obowiązku ustalania przychodu z tego tytułu. Potwierdza to interpretacja KIS z 18.08.2017 (0111-KDIB2-3.4011.103.2017.1.AB).

  • TK – Trybunał Konstytucyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym – w tym m.in. wartość pieniężną świadczeń w naturze, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia wyjaśnił TK w wyroku z 8.07.2014 (K 7/13). Wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

  • zostały spełnione za jego zgodą (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • stanowią wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi (korzyść nie jest dostępna dla wszystkich).

W opisanym przypadku nie zostały spełnione wszystkie te przesłanki. Pracownicy co prawda korzystają z sauny w pełni dobrowolnie, jednak to świadczenie leży zarówno w ich interesie, jak i interesie pracodawcy (w założeniu powinno się przełożyć na lepszą kondycję pracowników, a tym samym poprawę jakości i wydajności pracy). Trudno jest tu mówić o jakiejkolwiek korzyści majątkowej pracowników w postaci bezpośredniego przysporzenia majątkowego (powiększenia aktywów) czy zaoszczędzenia wydatków. Nie można bowiem zakładać, że korzystający z sauny unikają w ten sposób wydatku, który i tak musieliby ponieść z własnych środków.

A co najważniejsze, nie ma możliwości przypisania konkretnym pracownikom przysporzenia majątkowego o indywidualnie określonej wartości, co jest warunkiem koniecznym ustalenia po stronie pracowników przychodu z „innych nieodpłatnych świadczeń” (pracodawca nie kontroluje, którzy pracownicy, jak często oraz jak długo korzystają z sauny).

Na spółce nie ciąży w związku z tym obowiązek obliczenia i poboru zaliczek na PIT.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....