Samochód osobowy w firmie w 2019 r. – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Od 1.01.2019 r. znacząco zmienią się zasady rozliczania kosztów nabycia i używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Wprowadzono m.in. nowe progi wartości pojazdu, która może być ujęta w kosztach podatkowych, i oprócz samochodów podlegających amortyzacji objęto nimi auta w leasingu. Określono też procentowe limity wydatków na samochody służące również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nowości te wprowadza ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159, dalej ustawa nowelizująca).

Koszty amortyzacji

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej kwotę 150 tys. zł. Dotychczas limit ten wynosił 20 tys. euro.

Z pewnością nowy limit obowiązuje dla wszystkich pojazdów przyjętych do używania po 31.12.2018 r. Ponieważ jednak nie zostały przewidziane żadne przepisy przejściowe dla pojazdów oddanych do używania do tego dnia, oznacza to, że również do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych z tytułu zużycia takich samochodów osobowych, od 1.01.2019 r. znajdzie zastosowanie nowy limit. Taką interpretację potwierdziło też Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania prasy.

Podatnik kupił samochód w kwietniu 2014 r. za 161 000 zł + 37 030 zł VAT i przyjął go do używania 23.04.2014 r. Przy zakupie odliczył 50% podatku naliczonego, a wartość początkową ustalił na 179 515 zł. Od tej kwoty, począwszy od maja 2014 r., dokonywał miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów podatkowych z uwzględnieniem limitu 20 tys. euro (po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień przyjęcia auta do używania – 83 786 zł). Kosztem uzyskania przychodu było więc 46,67% każdego odpisu amortyzacyjnego (odpis miesięczny – 2991,92 zł, z tego koszt podatkowy – 1396,33 zł).

Od stycznia 2019 r. podatnik ustali nowy limit kosztów amortyzacji, który wyniesie 83,56% (150 000/179 515 × 100%), a więc kosztem uzyskania przychodu za miesiące od stycznia do kwietnia 2019 r. będzie kwota 2500,05 zł.

Mogą się pojawić wątpliwości, czy przez wartość samochodu, o której mowa w przytoczonych przepisach, należy rozumieć wartość netto pojazdu, czy też jego wartość początkową, a więc obejmującą również nieodliczony VAT. Prawidłowa wydaje się ta druga interpretacja (dotychczas niepodważana w praktyce), gdyż w przypadku samochodów własnych podlegających amortyzacji podstawą dokonywania odpisów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów jest wartość początkowa, która obejmuje również nieodliczony podatek VAT.

Podatnik w 2019 r. kupił samochód osobowy za 200 tys. zł netto + 46 tys. zł VAT. Odlicza 50% VAT, a więc wartość początkowa pojazdu wynosi 223 tys. zł. Proporcję odpisów zaliczanych do kosztów podatkowych ustala się następująco:

150 tys. zł/223 tys. zł × 100% = 67,26%.

Podatnik może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 67% każdego dokonanego odpisu amortyzacyjnego od ww. pojazdu.

[1] Ustawa z 11.01.2018 r. (DzU poz. 317 i 1356).

[2] Limit ten nie był stosowany z uwagi na brak decyzji KE.

W odniesieniu do samochodu osobowego, będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1], limit wyniesie 225 tys. zł (dotychczas było to 30 tys. euro[2]). Jest to jednak uzależnione od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej (KE) o zgodności pomocy publicznej, przewidzianej w polskich przepisach, ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez KE, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

W przypadku pozytywnej decyzji KE nowym limitem zostaną objęte samochody elektryczne oddane do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia tej decyzji. Do tego czasu samochody elektryczne są objęte podstawowym limitem w wysokości 150 tys. zł.

Wyświetlono 23% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....