Samo przedstawienie dokumentacji potwierdzającej WDT nie uprawnia do zerowej stawki VAT

Podatnik nie ma prawa do stosowania preferencyjnej stawki VAT, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doszło do WDT. Nie zmienia tego fakt przedłożenia dokumentów wymaganych ustawą.

W sprawie rozpatrywanej przez WSA w Rzeszowie (wyrok z 15.02.2018, I SA/Rz 16/18) podatnik opodatkował zerową stawką VAT WDT na teren Słowacji. Na potwierdzenie tego zdarzenia przedstawił: międzynarodowe samochodowe listy przewozowe CMR, specyfikacje towarowe do faktury, oświadczenia odbiorcy towaru o wwozie towaru na Słowację i zgłoszeniu tego faktu słowackim organom podatkowym, a także o zapłacie.

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W toku kontroli organ podatkowy stwierdził, że do WDT w rzeczywistości nie doszło. Brak było bowiem wiarygodnego dowodu wywozu towarów z terytorium kraju i dostarczenia ich nabywcy na Słowacji. Podatnik stał na stanowisku, że już sam fakt dysponowania odpowiednimi dokumentami przesądza o tym, że dostawa nastąpiła i uprawnia do stosowania preferencyjnej stawki VAT.

WSA stanął po stronie organu podatkowego. W uzasadnieniu orzeczenia czytamy: dla zastosowania stawki, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (0%), nie wystarczy przedstawienie dokumentacji potwierdzającej dostarczenie towaru na terytorium innego państwa członkowskiego, w sytuacji zakwestionowania przez organy wiarygodności tej dokumentacji i wykazania, że nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania stalą jak właściciel.

Okoliczność, że faktury zostały poprawnie wystawione na podatnika zarejestrowanego w państwie członkowskim nie ma decydującego znaczenia wobec tego, że wykazane w nich dostawy nie miały miejsca. Faktura nie ma waloru dokumentu urzędowego, z którym Op wiąże takie domniemanie. Organy podatkowe są obowiązane do badania tak walorów formalnych faktury i dokumentów towarzyszących, jak i okoliczności, w których doszło do sprzedaży towarów lub usług, co sprowadza się do kontrolowania, czy faktura w istocie stwierdza fakt nabycia towarów i usług, a więc czy doszło między stronami wskazanymi w fakturze do rzeczywistej operacji gospodarczej.

Brak faktycznego dostarczenia towarów do odbiorcy mającego swoją siedzibę w innym kraju członkowskim, a więc brak fizycznego przemieszczenia towarów przez granicę kraju, w zasadzie przesądza, że skarżący nie nabył prawa do opodatkowania kwestionowanych transakcji stawką podatku VAT 0% jako WDT.

Samo przedstawienie dokumentacji potwierdzającej WDT może się więc okazać niewystarczające do skorzystania ze stawki 0%. Oprócz przesłanek formalnych muszą zostać spełnione również przesłanki materialne – z całokształtu okoliczności powinno wynikać, że do transakcji rzeczywiście doszło.

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....