Ryzyko działalności gospodarczej – a podatki

I. Wprowadzenie

Działalność gospodarcza nieodłącznie wiąże się z ponoszeniem przez przedsiębiorcę ryzyka – począwszy od założenia przedsiębiorstwa aż do momentu jego likwidacji.

  • IS – izba skarbowa
  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Może ono wynikać z przyczyn całkowicie od niego niezależnych i nieprzewidywalnych, niemożliwych do uniknięcia (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, zmiany przepisów), ale też z decyzji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorcę przy niepewności co do przyszłych warunków działania (kryzys, inflacja, moda, postęp techniczny) i niepełnych informacji o najbliższym otoczeniu rynkowym (m.in. o zachowaniu się konkurencji, potrzebach klientów, rzeczywistej kondycji odbiorców).

Ryzyko to materializuje się najczęściej w postaci strat, które mogą pojawić się na każdym etapie działalności, zarówno w toku inwestowania, jak i podczas prowadzenia działalności operacyjnej (produkcja, magazynowanie, sprzedaż) i finansowej (ściąganie należności, lokowanie trwałych i przejściowych nadwyżek pieniężnych) i dotyczyć różnych składników majątku firmy (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, produktów i należności, towarów i instrumentów finansowych). Czasami, raczej rzadko, zrealizowanie się ryzyka przynosi korzyści.

Kwestia, w jakim zakresie przedsiębiorca – podatnik może uwzględnić ujemne skutki zrealizowania się ryzyka gospodarczego przy rozliczeniu podatkowym od lat jest przedmiotem sporu, rozlicznych interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Problem dotyczy głównie podatków dochodowych (PIT – uregulowanego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof i CIT – uregulowanego ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej updop) i możliwości uwzględnienia poniesionych na skutek zrealizowania się ryzyka strat (rozumianych jako uszczerbek, uszczuplenie majątku firmy) w kosztach uzyskania przychodów. Jednak problemy mogą się też pojawić przy rozliczeniu podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), gdzie wątpliwości budzi głównie prawo do odliczenia VAT od zakupów, które ostatecznie – z różnych przyczyn wywołanych zrealizowaniem się ryzyka gospodarczego – nie zostały wykorzystane do działalności gospodarczej lub przedwcześnie przestały być do niej wykorzystywane.

Wyświetlono 0% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....