Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?
  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) co do zasady mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Wyjątki od tej zasady przewidują § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas. Zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania są m.in. podatnicy, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Zwolnienie traci moc po upływie 2 mies. następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył ten limit (§ 5 ust. 1 rozporządzenia), a ponadto z chwilą wykonania czynności, o których mowa w § 4 rozporządzenia, a więc podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania – co wynika wprost z § 5 ust. 7 rozporządzenia.

Do takich czynności należą m.in. usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia). Bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania nie podlegają natomiast usługi świadczone przez psychologów (w przeciwieństwie do usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, do których się nie zaliczają, zob. pismo IS w Katowicach z 29.05.2015, IBPP3/4512-204/15/KG).

Uważam zatem, że z chwilą wykonania pierwszej usługi przewozu taksówką podatnik utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji w zakresie, w jakim nie będą mieć zastosowania zwolnienia przedmiotowe (np. obejmujące świadczenie usług na rzecz osób prywatnych, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub skok – zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 rozporządzenia), będzie obowiązany do ewidencjonowania konsultacji psychologicznych świadczonych na rzecz osób prywatnych.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajęła jednak KIS w piśmie z 19.05.2018 (0111-KDIB3-2.4012.186.2018.2.JM). Stwierdziła, że podatnik rozpoczynający działalność w zakresie świadczenia usług przewozu osób taksówkami z tytułu wykonywania usług w zakresie konsultacji psychologicznych może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 tys. zł.

W interpretacji tej organ podatkowy nie uwzględnił jednak treści § 5 ust. 7 rozporządzenia, który w mojej ocenie wyłącza możliwość dalszego korzystania przez osobę fizyczną, o której mowa, ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. Stanowisko zajęte przez KIS w przytoczonej interpretacji jest więc nieprawidłowe.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....