Różnice kursowe od dywidendy w walucie obcej


Ponieważ dywidenda nie jest kosztem podatkowym, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

Dotyczy to różnic kursowych z przeliczenia dywidendy ze złotych na walutę obcą. Na skutek wypłaty dywidendy mogą jednak powstać honorowane podatkowo różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ksh – Kodeks spółek handlowych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak wynika z interpretacji KIS z 23.05.2018 (0111-KDIB2-3.4010.55.2018.1.KK). Spółka z o.o. podjęła decyzję co do wypłaty zysku zagranicznym wspólnikom. Wypłata ma nastąpić w euro, a ponieważ był został ustalony w złotych, dywidenda zostanie przeliczona na walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty.

Spółka pytała, czy w związku z tym powstaną różnice kursowe, wpływające na jej koszty/przychody podatkowe.

KIS stwierdziła, że wypłata dywidendy jest podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w żaden sposób nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu spółki. Jest jedynie realizacją prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki wynikającego z art. 191 Ksh.

A zatem wypłata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych różnic kursowych.

W takim przypadku pojawią się natomiast różnice kursowe od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych – jeżeli wystąpi różnica między wartością środków pieniężnych w dacie wpływu waluty obcej na konto a jej wartością w dniu wypływu środków (art. 15a ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 3 pkt 3 updop). Stanowią one odpowiednio przychody podatkowe spółki (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe).

Temat: „Różnice kursowe”
CIT

Różnice kursowe w przypadku równoczesnego podania na fakturze kwot w walucie obcej i w złotych

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. wystawia faktury (odbiorcom krajowym i zagranicznym), w których podaje wartość sprzedaży w euro i złotych (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury) w celu ujęcia jej w księgach rachunkowych. Cenę sprzedaży uzgadnia z kontrahentami w euro i w takiej walucie uzyskuje zapłatę.
Czy w związku z tym powstają u niej podatkowe różnice kursowe?

CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?

Podatki i prawo gospodarcze

Korekta faktury – jaki kurs waluty

Ryszard Kubacki
Spółka sprzedaje towary kontrahentom z państw członkowskich UE, wystawiając faktury w euro. Czasami, z różnych przyczyn, wystawia faktury korygujące.
Jaki w takich przypadkach powinna stosować kurs euro – pierwotny czy aktualny?

Updop nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w przypadku korekty tych przychodów. W myśl ogólnej reguły zawartej w art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg ogłaszanego przez NBP kursu średniego walut obcych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....