Rozliczenie wydatków na dodatkową gwarancję sprzętu

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. kupiła sprzęt elektroniczny (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, komputery stacjonarne), który objęto dodatkową, 36-miesieczną gwarancją serwisową (usługą serwisową w miejscu instalacji). Kupiony sprzęt to środki trwałe.
Jak rozliczyć wydatki na nabycie tej gwarancji?

Nie są to z pewnością wydatki na nabycie środków trwałych (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop) – zakupione usługi serwisowe nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego.

  • IS – izba skarbowa
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Są to koszty ogólne, których nie można przyporządkować do konkretnych przychodów, a więc inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. pośrednie).

Koszty takie są potrącalne w dacie ich poniesienia, przy czym jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d updop).

Za dzień poniesienia takiego kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop). Gdyby gwarancja została udzielona na okres krótszy niż rok podatkowy, stanowiłaby koszt podatkowy w dacie poniesienia. Skoro jednak okres gwarancji jest dłuższy niż rok, spółka co do zasady powinna rozliczać jej koszt proporcjonalnie do okresu, na który została zawarta gwarancja, tj. przez 36 mies. (zob. interpretacja IS w Warszawie z 4.03.2014, IPPB3/423-988/13-2/KK).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....