Rozliczenie VAT w międzynarodowym handlu specjalistycznymi maszynami

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy
Mamy spółkę z o.o. w Polsce (Spółka PL) i spółkę akcyjną w Szwajcarii, zarejestrowaną do VAT zarówno w kraju siedziby, jak i w Niemczech (Spółka CH-De). Handlujemy bardzo zaawansowanymi technicznie maszynami, których transport do klienta rozpoczyna się z terytorium innego niż Polska kraju UE. Montaż, uruchomienie i serwisowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich narzędzi i materiałów, a zasobami tymi dysponuje Spółka PL. Nasi polscy klienci chcieliby uniknąć zamrożenia gotówki w związku z koniecznością zapłaty od razu całej ceny (w tym VAT), przy możliwości odzyskania VAT z US dopiero po 2–3 mies.
Rozważamy więc sprzedaż im maszyn przez Spółkę CH-De i zlecanie organizacji transportu oraz wykonanie montażu Spółce PL. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby:
• Spółka CH-De kupowała maszynę w kraju UE, ale nie w Polsce ani Niemczech, i sprzedawała ją polskiemu klientowi z podaniem na fakturze swojego NIP z Niemiec (z przedrostkiem DE), gdzie jest zarejestrowana do VAT, w tym do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
• klient podawałby do tej transakcji polski numer identyfikacyjny VAT z przedrostkiem PL,
• przewiezienie maszyny do klienta zlecałby firmie transportowej podmiot sprzedający maszynę Spółce CH-De lub ta spółka, a trasa przejazdu rozpoczynałaby się w kraju siedziby pierwotnego sprzedawcy i kończyła w Polsce,
• maszyna byłaby zainstalowana przez Spółkę PL na zlecenie klienta?
Ostatnie pytanie dotyczy sprzedaży maszyn klientom z siedzibą poza UE, np. w Uzbekistanie. Myślimy o tym, aby sprzedawcą była Spółka CH-De, aby eksport wykonywała Spółka CH-De lub Spółka PL (na zlecenie tej poprzedniej) i aby następował z terytorium Polski. Wcześniej spółka CH-De zakupi towar w innym kraju UE (np. w Belgii) i przewiezie go do Polski. Jak będą wyglądać rozliczenia w tym przypadku?

Z pytań wynika, że Czytelnik szuka modelu biznesowego, który uczyniłby jego rozliczenie VAT w handlu międzynarodowym możliwie najprostszym. Rozpatrzmy zatem 3 przedstawione wyżej przypadki.

Dostawa i usługi objęte odwrotnym obciążeniem

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to przedstawiono dobry model biznesowy. Przyjrzyjmy się najpierw transportowi. W opisanej sytuacji, biorąc pod uwagę status podatkowy zlecającego i zleceniobiorcy, miejsca ich siedziby, przedmiot transportu (towar) i zakres geograficzny przewozu (wewnątrz UE, ale z przynajmniej jednym przekroczeniem granicy państw członkowskich), miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych, tj. wg siedziby usługobiorcy lub – gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej – wg położenia tego stałego miejsca prowadzenia działalności[1]. Pomimo występowania transportu i montażu (co przywodzi na myśl szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia), w ww. przypadku nie zachodzą przesłanki zastosowania któregokolwiek wyjątku od zasady ogólnej ustalania miejsca świadczenia[2].

Wyświetlono 15% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....