Rozliczenie ubytków w towarach – nie można stosować uproszczeń

Ustalenie określonego limitu dopuszczalnych ubytków nie upoważnia do automatycznego zwiększenia kosztów podatkowych o straty obliczone na podstawie norm. Straty muszą być rzeczywiste i prawidłowo udokumentowane.
  • US – urząd skarbowy
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Tak wynika z interpretacji KIS z 8.03.2018 (0115-KDIT3.4011.20.2018.1.AK). Wystąpił o nią podatnik, który zajmuje się sprzedażą węgla jako podmiot pośredniczący. Prowadzi księgi rachunkowe. Na podstawie art. 85 ustawy akcyzowej uzyskał decyzję US ustalającą normy dopuszczalnych ubytków węglowych podczas przewozu (rozliczane miesięcznie) i przy przeładunku (rozliczane raz na rok). Pytał, czy w związku z tym może statystycznie co miesiąc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ubytki mieszczące się w limicie ustalonym przez naczelnika US, a na koniec roku dokonać stosownej korekty po inwentaryzacji.

KIS stwierdziła, że nie. Wnioskodawca nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów statystycznej wysokości miesięcznych ubytków w transporcie ani też ustalonych decyzją naczelnika US ubytków podczas przeładunku. Do kosztów mogą być zaliczone wyłącznie te – objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego – ubytki wyrobów akcyzowych (węgla), które wystąpiły w rzeczywistości i zostały stwierdzone, np. w wyniku inwentaryzacji. Dodatkowym warunkiem jest, by ubytki te powstały w wyniku zdarzeń losowych, a wnioskodawca dochował należytej staranności w celu niedopuszczenia do nich lub co najmniej ich zminimalizowania – czytamy w interpretacji.

Organ przypomniał też, że na podatniku ciąży obowiązek przedstawienia dowodów wskazujących na przyczyny i okoliczności powstania niedoboru, które pozwolą ocenić, czy ujawnione straty w towarach powstały, mimo że podatnik dołożył należytej staranności w celu ich uniknięcia, a tym samym, czy mogą być uznane za koszt podatkowy.

Na marginesie: inwentaryzacja za 2017 powinna być rozliczona w księgach rachunkowych roku 2017 najpóźniej do 26.03.2018 (zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za zakończony rok obrotowy są bowiem sporządzane nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym). Stwierdzone niedobory mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów przy zachowaniu ww. warunków, z chwilą ich ujęcia w księgach, a więc na ostatni dzień roku podatkowego, którego dotyczy inwentaryzacja. Nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią natomiast przychód podatkowy z nieodpłatnie otrzymanych rzeczy (zob. wyrok NSA z 16.07.2013, II FSK 2113/11, interpretacja KIS z 28.06.2017, 0115-KDIT2-3.4010.57.2017.2.PS). Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych dla celów PIT i CIT nie jest możliwe kompensowanie nadwyżek z niedoborami towarów różnego rodzaju (interpretacja KIS z 22.12.2017, 0111-KDIB1-3.4010.378.2017.2.JKT).

zobacz też w najnowszym wydaniu:

Rachunkowość i Podatki - grudzień 2018

Aktualności

Temat miesiąca

Podatki

VAT
CIT i PIT
Ryczałt ewidencjonowany

Księgi i ewidencje

Księgi rachunkowe
Księga przychodów i rozchodów

ZUS Przedsiębiorcy

Pracownicy

Prawo Pracy
Składki ZUS
Świadcznia pracownicze
Wynagrodzenia

Działalność gospodarcza

Biuro rachunkowe

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....