Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży pracownika, któremu nie wypłacono zaliczki

Anna Koleśnik doradca podatkowy
Jaki kurs waluty należy zastosować do wyceny kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników i jak ująć w księgach rachunkowych powstałe różnice kursowe na rozrachunkach z pracownikami?
Pracownikom nie wypłacamy zaliczek w walucie obcej na pokrycie wydatków poniesionych w czasie podróży.

W związku z rozliczeniem zagranicznej delegacji mogą powstać różnice kursowe:

  • na rozrachunkach z pracownikami (kwota poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej, czyli wydatku poniesionego przez pracownika podczas podróży, po przeliczeniu na złote różni się z reguły od kwoty tego kosztu z dnia zapłaty przez pracodawcę, czyli w omawianym przypadku z dnia zwrotu wydatków za tę podróż),
  • od własnych środków pieniężnych (między kursem waluty przyjętym do wyceny środków w dniu ich wpływu a kursem przyjętym do wyceny ich rozchodu z kasy walutowej lub rachunku walutowego).

Czytelnik pyta tylko o te pierwsze różnice.

Zaliczki na poczet podróży

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl § 20 rozporządzenia MPiPS z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU poz. 167) pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na uzasadnione koszty tej podróży. Za jego zgodą zaliczka może być wypłacona w złotych, w wysokości równowartości przysługującej mu zaliczki w walucie obcej, przeliczonej wg kursu średniego NBP z dnia wypłaty zaliczki.

Jednostki spoza sfery budżetowej stosują jednak przepisy rozporządzenia, tylko jeśli nie uregulowały odmiennie kwestii rozliczania podróży służbowych w swoich wewnętrznych przepisach (regulaminach, umowach o pracę).

Z pytania wynika, że firma nie stosuje przepisów rozporządzenia w części odnoszącej się do zaliczek, bo ich nie wypłaca, a zwraca wydatki poniesione przez pracowników po przedstawieniu przez nich rozliczenia kosztów podróży służbowej.

Wyświetlono 25% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....