Rozliczanie VAT przez jednostki sektora finansów publicznych – zagadnienia sporne

Beata Sadowska dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego o wieloletnim stażu pracy w sektorze finansów publicznych oraz przedsiębiorstw
Marek Maliński dr nauk prawnych, radca prawny, pracownik administracji podatkowej
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o VAT w działalności gmin i innych jednostek sektora finansów publicznych, w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych.

Opodatkowanie VAT działalności jednostek sektora finansów publicznych (dalej jsfp) to istotny przedmiot sporów toczących się przed sądami administracyjnymi, począwszy od kluczowej uchwały NSA z 2013 r., kwestionującej dotychczasową praktykę uznawania gminnych jednostek budżetowych za samodzielnych podatników VAT[1].

W opracowaniu analizujemy najważniejsze wyroki, a także zagadnienia, na kanwie których sądy administracyjne uznawały za konieczne wystąpienie o podjęcie uchwały przez NSA bądź z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Omawiane problemy dotyczą:

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • możliwości skorzystania z odliczenia VAT naliczonego w przypadku dobra inwestycyjnego wykorzystywanego przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) w początkowym okresie po wytworzeniu (nabyciu) na cele działalności niepodlegającej opodatkowaniu,
  • uprawnienia jsfp do skorzystania ze 100% prawa do odliczenia VAT naliczonego na podstawie przepisów obowiązujących przed 1.10.2016 r.,
  • obowiązku centralizacji przez gminy rozliczeń wszystkich swoich jednostek organizacyjnych w celu zrealizowania prawa do odliczenia VAT naliczonego przed 1.10.2016 r., tj. przed wejściem w życie tzw. ustawy centralizacyjnej, czyli ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyświetlono 8% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....