Rozliczanie podatku dochodowego po podziale spółki kapitałowej

Jarosław Sekita doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi sp. z o.o.
Po zakończeniu procesu podziału spółki kapitałowej pojawiają się pytania o zasady rozliczania CIT przez spółki biorące w nim udział i powstałe w jego wyniku. Związanym z tym problemom poświęcony jest niniejszy artykuł[1].

W świetle art. 529 Ksh istnieją 2 rodzaje podziału spółek[2]. Pierwszy (likwidacyjny)[3] wiąże się z likwidacją spółki dzielonej. Jej majątek jest przekazywany spółkom przejmującym (istniejącym przed podziałem lub zakładanym w jego trakcie). Drugi (przez wydzielenie)[4] wiąże się z zachowaniem istnienia spółki dzielonej. Mimo podziału funkcjonuje ona nadal jako „ten sam” podatnik CIT. Skutkiem podziału jest zaś przekazanie części jej majątku spółce (spółkom) przejmującym (istniejącym przed podziałem lub zakładanym w jego trakcie).

Poniżej zostaną omówione zasady rozliczeń CIT przez spółki powstałe na skutek obu rodzajów podziału.

Sukcesja podatkowa

Kluczowe dla określenia zasad dalszego rozliczania CIT przez spółki przejmujące jest stwierdzenie, czy są one sukcesorami podatkowymi spółki dzielonej. Zgodnie z art. 93c § 1 Op osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej – stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Op).

 • MF – Minister Finansów
 • IS – izba skarbowa
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • Ksh – Kodeks spółek handlowych

Uzyskanie przez spółki przejmujące statusu sukcesora podatkowego zależy więc od rodzaju majątku otrzymanego od spółki dzielonej – aby nastąpiła sukcesja, musi on mieć charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp)[5]. W przypadku podziału przez wydzielenie, również mienie pozostające w spółce dzielonej powinno stanowić zcp. W razie niespełnienia tych wymogów spółka przejmująca nie korzysta z sukcesji podatkowej[6].

Sukcesja obejmuje jedynie prawa i obowiązki wiążące się z przejętymi składnikami majątku. Nie budzi to kontrowersji. Każda ze spółek przejmujących może kontynuować rozliczenia dotyczące tych „zdarzeń”, które wynikają z nabytych rzeczy, praw, przejętych zobowiązań itp.

Opisując prawne i praktyczne skutki podziału spółki, można wyróżnić następujące obszary kontynuacji przez spółkę przejmującą działalności spółki dzielonej:

 • otrzymanie materialnych składników majątku (środki trwałe, wyposażenie, towary i produkty, surowce i inne),
 • otrzymanie niematerialnych składników majątku (wartości niematerialne i prawne, wierzytelności i inne),
 • otrzymanie środków pieniężnych,
 • przejęcie zobowiązań (długów),
 • uzyskanie statusu strony w trwających umowach, zarówno w charakterze usługodawcy, jak i usługobiorcy (najem, leasing, umowy o świadczenie usług i inne),
 • uzyskanie statusu pracodawcy/zleceniodawcy w stosunku do przejmowanych pracowników/zleceniobiorców,
 • dalsze prowadzenie „wewnętrznych” procesów usługowych, produkcyjnych, wytwórczych itp.

Wyświetlono 7% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....