Refundacja z NFZ

Wioletta Chaczykowska
Apteka otrzymuje z NFZ dopłaty (refundacje) do ceny sprzedawanych leków.
Jak ujmować w księgach rachunkowych przychody z ich sprzedaży i otrzymane dopłaty?
  • IS – izba skarbowa

Otrzymywane dopłaty do leków są bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami z ich sprzedaży, dlatego dla celów bilansowych kwotę należnej refundacji zalicza się do przychodów w miesiącu sprzedaży refundowanych leków (a nie w miesiącu otrzymania dopłaty).

Przychód ze sprzedaży leków obejmuje zarówno kwotę rzeczywiście zapłaconą przez klienta (wynikającą z raportu kasy rejestrującej), jak i kwotę dopłaty do leków należną z NFZ (wynika ona z uzgodnionego i złożonego do właściwego oddziału NFZ zestawienia zbiorczego - art. 45 ustawy z 12.05.2011 r.  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, DzU z 2015 r. poz. 345). Są one łącznie ewidencjonowane na koncie "Przychody ze sprzedaży towarów". Jednocześnie, dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż leków, w koszty zarachowuje się całą wartość nabycia sprzedanych leków (refundowanych i nierefundowanych):

Wn konto "Koszt własny sprzedanych towarów",

Ma konto "Towary".

W nieco inny sposób ustala się przychód dla celów podatku dochodowego. Powstaje on dwuetapowo, w dacie:

  • wydania leków - w części dotyczącej sprzedaży netto (bez VAT) opłaconej przez klienta,
  • otrzymania dopłaty - w części dotyczącej refundacji.

Dlatego w ewidencji analitycznej warto podzielić konta dotyczące przychodów ze sprzedaży na: "Przychody ze sprzedaży podlegające opodatkowaniu - bieżące" i "Przychody ze sprzedaży niepodlegające opodatkowaniu - przyszłe". Ewidencja księgowa przychodu będzie wówczas przebiegała następująco:

Wyświetlono 26% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....