Refakturowanie usług - skutki podatkowe

Marek Barowicz
W obrocie gospodarczym często dochodzi do tzw. refakturowania usług, którego istotą jest przeniesienie kosztów na faktycznego usługobiorcę. Wiąże się z tym wiele wątpliwości co do skutków podatkowych takiej operacji, zwłaszcza na gruncie VAT.

Przedsiębiorcy nieraz odsprzedają uprzednio nabyte usługi, stanowiące element innej (zasadniczej) usługi świadczonej na rzecz osoby trzeciej. W zależności od kwalifikacji prawnej różne będą tego konsekwencje podatkowe. Usługi akcesoryjne (pomocnicze) mogą bowiem:

 • IS – izba skarbowa
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • być uznane za część usługi kompleksowej (złożonej)
 • stanowić przedmiot refakturowania jako odrębnei niezależne świadczenia (następuje wówczas odsprzedaż usług),
 • być przedmiotem pośrednictwa (mamy wtedy do czynienia z przeniesieniem, zwrotem kosztów).

Refakturowanie usług oznacza fakturowanie usług świadczonych za pośrednictwem osoby trzeciej (tzw. refakturującego, będącego prawnym, formalnym usługobiorcą i zarazem usługodawcą). Istotą refakturowania jest zakup przez podatnika VAT (refakturującego) usługi, a następnie jej odprzedaż w nieprzetworzonym stanie kontrahentowi, będącemu ostatecznym beneficjentem tej usługi.

Refakturowanie w świetle ustawy o VAT

Refakturowanie zostało uregulowane w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (stanowiącym odwzorowanie art. 28 dyrektywy 112). Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymałi wyświadczył te usługi. Czynność refakturowania, której zasadniczym celem jest przeniesienie przez refakturującego kosztów danej usługi na rzecz faktycznego jej beneficjenta, polega zatem na wystawieniu przez podatnika na rzecz tego beneficjenta faktury (refaktury) dokumentującej wyświadczenie przez podatnika tej samej usługi, którą otrzymał. Ustawodawca sankcjonuje tu więc pewnego rodzaju fikcję prawną, polegającą na tym, że usługę, która w rzeczywistości świadczona jest tylko raz, dla celów podatkowych traktuje się tak, jakby była przedmiotem2 odrębnych transakcji.

Refaktura to zwykła faktura, tyle że wystawiona przez podmiot pośredniczący między właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą usługi.

Z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przedmiotem refakturowania są usługi, z których refakturujący nie korzysta (lub korzysta jedynie w ograniczonym zakresie),
 • w zawartej umowie jest zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności,
 • refakturujący wystawia na rzeczywistego nabywcę refakturę z uwzględnieniem zasadniczo tej samej stawki VAT co wskazana w fakturze wystawionej przez właściwego usługodawcę.

Przyjęło się, że refakturowanie (odsprzedaż usług) powinno się odbywać po cenie ich zakupu (bez jakiegokolwiek narzutu). W orzecznictwie znalazło jednak potwierdzenie stanowisko, że możliwe jest doliczenie przez refakturującego do pierwotnej ceny zakupu marży lub innego wynagrodzenia. Innymi słowy z refakturowaniem będziemy mieć do czynienia niezależnie od tego, czy podatnik sprzeda usługę z marżą, czy też jej nie doliczy. Ważne jest, że w obu przypadkach będzie on uważany za świadczącego "daną usługę", a nie za wykonującego usługę pośrednictwa (por. wyroki NSA z: 13.01.2015 r., I FSK 1956/13 i 28.08.2014 r., I FSK 1431/13).

Praktyka gospodarcza wskazuje, że przedmiot refakturowania może być szeroki (np. koszty mediów związane ze świadczeniem usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, budowlane, pocztowe, reklamowe, marketingowe, sportowe, gastronomiczne, kateringowe, hotelowe, noclegowe, a także różnego rodzaju opłaty, m.in. notarialne, bankowe).

Wyświetlono 10% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....