Raport zintegrowany – istota i cele

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej[1](IIRC[2]) służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Warunkiem użyteczności takiego raportu jest jednak właściwe jego sporządzenie.

W ostatnich kilku latach obserwujemy systema‑ tyczny wzrost zainteresowania raportowaniem zintegrowanym – nową, innowacyjną postacią rocznych sprawozdań (raportów) spółek giełdowych. Wg najnowszych informacji IIRC raporty zintegrowane publikuje już ponad 1600 organizacji z 65 krajów[3]. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią spółki notowane na giełdzie w Johannesburgu, gdyż dla tych (blisko 400) organizacji raportowanie zintegrowane jest obligatoryjne, zgodnie z zasadą comply or explain (dostosuj się lub wyjaśnij).

Za pionierskim rynkiem południowoafrykańskim podążają kolejne – australijski i japoński, nawet pomimo braku obowiązku zastosowania Założeń IIRC (pod tym względem RPA wciąż pozostaje wyjątkiem w skali światowej). Niemal połowa z 200 największych spółek notowanych na giełdzie w Sydney dobrowolnie stosuje już w swoich raportach zasady zintegrowanej sprawozdawczości. Z kolei giełdy w Tokio i Osace mogą się pochwalić aż 341 zintegrowanymi raportami spółek notowanych w 2017 r. Dla porównania – w 2010 r. raport roczny w tej formie opublikowało tylko 26 japońskich spółek.

Raportowanie zintegrowane zdobyło uznanie także największych przedsiębiorstw europejskich. Wśród prawie 200 z nich, wymienionych w bazie IIRC, można odnaleźć m.in. takie giganty, jak BP i Vodafone z Wielkiej Brytanii, niemieckie spółki Bayer AG, Deutsche Bahn czy SAP, ING i Philips z Holandii, szwedzki H&M, szwajcarskie koncerny Nestlé i Novartis, francuskie Orange i Vivendi czy wreszcie brytyjsko-holenderski Unilever. Sprawozdania roczne wszystkich wymienionych organizacji – zintegrowane raporty – bazują na tych samych Założeniach IIRC, ponieważ zaproponowane w tych wytycznych ogólne i elastyczne podejście do raportowania pozwala na ich zastosowanie bez względu na różnice występujące w szczegółowych przepisach różnych krajów.

Wyświetlono 10% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Sprawozdawczość”
Sprawozdawczość finansowa

Jednolity europejski format raportowania ESEF – nowe wyzwanie dla spółek stosujących MSSF

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Emitenci, którzy sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, powinni się zapoznać z nowymi wymogami, jakie w tym obszarze stawia UE.

Artykuł przedstawia te wymogi i wyjaśnia zasady ujednolicania (strukturyzacji) treści sprawozdań finansowych za pomocą taksonomii (słownika pojęć przypisanych pozycjom sprawozdań finansowych), a także zapewnienia ich czytelności.


Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Michał Mieszkiełło Paweł Szumowski Piotr Stępień
Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....