Rachunkowość - ludzie - wydzarzenia - książki

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2020-06-16

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2020-04-08

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2019-07-01

Wizerunek księgowych w oczach młodych adeptów tej profesji – wyniki badania

Marta Nowak
2019-07-01
Zawód księgowego jest niewątpliwie jedną z profesji w znacznym stopniu podlegającą stereotypom. Jak jest postrzegany przez osoby rozpoczynające pracę w tym zawodzie?

Lektury księgowego

Waldemar Dotkuś
2019-06-03

Współczesne problemy rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

2019-02-06
XXVI Konferencja Naukowo-Zawodowa pod powyższym tytułem, zorganizowana przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (ROPIBR) we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), odbyła się 06.12.2018 r. i zgromadziła 217 osób: biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów UEW, doradców podatkowych oraz praktyków.

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2019-01-04

Lektury księgowego

Aldona Kamela-Sowińska
2019-01-04

Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Magdalena Barańska
2018-12-04
Praktyczne i teoretyczne zagadnienia zarządzania kosztami i dokonaniami omawiano podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się 15–17.10.2018 r. w Polanicy-Zdroju.

Zjazd Katedr Rachunkowości 2018 r.

2018-12-04
W dniach 19–21.09.2018 r., na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odbył się coroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, połączony z uroczystym jubileuszem 70-lecia łódzkiej Katedry Rachunkowości. Dyskutowano m.in. nt. relacji między prawem bilansowym a podatkowym, sprawozdawczości niefinansowej i ewolucji zawodu księgowego.

Księgowi w 100-lecie niepodległości

2018-11-08
Podczas „Ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, w dniach 15–16.10.2018 r. w Poznaniu, w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego SKwP, odbyła się uroczysta sesja zatytułowana „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918–2018”. Podczas „Ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, w dniach 15–16.10.2018 r. w Poznaniu, w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego SKwP, odbyła się uroczysta sesja zatytułowana „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918–2018”.

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2018-10-04

Pożegnanie śp. Jana Terpiłowskiego

2018-10-04

20.09.2018 r. – w wieku 98 lat – zmarł Jan Terpiłowski, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni działacz Oddziału Okręgowego w Olsztynie.

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2018-07-02

Raporty roczne spółek publicznych – coraz więcej informacji dla inwestorów

Małgorzata Gula
2018-07-02
Ruszyła kolejna, XIII już edycja konkursu „The Best Annual Report” na najlepsze roczne sprawozdania finansowe. Ocenie podlegać będą raporty za 2017 r.
Odeszli z naszego grona

Śp. Witold Bień (1927–2018)

2018-04-04
Wydarzenia

Śp. Mieczysław Pawlicki (1924–2017)

2018-03-05
3.01.2018 r. w Poznaniu rodzina, przyjaciele, koledzy-księgowi i biegli rewidenci pożegnali zmarłego 25.12.2017 r. Mieczysława Pawlickiego, członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, długoletniego Prezesa Oddziału Wielkopolskiego SKwP, współzałożyciela Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.
Wydarzenia

Pożegnanie śp. Zygmunta Młynarczyka

2018-02-05
30.12.2017 r., w wieku 89 lat, odszedł od nas Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wydarzenia

Transakcje finansowe w świetle cen transferowych

Hanna Janina Szarpak
2018-01-04
Transakcje finansowe zawierane między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej służą często jako narzędzie transferowania zysku do innych państw.
Wydarzenia

Kapitały w jednostkach gospodarczych

Alicja Mazur
2018-01-04
Informacja o strukturze i wysokości kapitału własnego jest niezbędna do podejmowania decyzji zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej interesariuszy. Z tworzeniem tej informacji wiąże się jednak wiele problemów i wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Dyskutowano o nich podczas XVII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”.
Wydarzenia

Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych

Aleksandra Sulik-Górecka
2018-01-04
To hasło przewodnie Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 26.10.2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym (UE) w Katowicach. Jej organizatorami były Katedra Rachunkowości UE w Katowicach oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wydarzenia

Doświadczenia i wnioski dotyczące jakości sprawozdań finansowych w zmieniającym się otoczeniu

Monika Kaczorek
2018-01-04
Za nami kolejna edycja konkursu The Best Annual Report, organizowanego od 2005 r. przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Rywalizują w nim raporty spółek notowanych zarówno na parkiecie głównym GPW, jak i NewConnect. Celem jest propagowanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania oraz wskazywanie raportów o największej wartości użytkowej dla szerokiego kręgu odbiorców i czytelników. Poniżej przedstawiamy wnioski płynące z oceny sprawozdań zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu.
Wydarzenia

Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

2017-12-05
Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził konkurs The Best Annual Report. Z roku na rok liczba spółek biorących w nim udział systematycznie wzrasta. W ciągu tych 12 lat Kapituła Konkursu zweryfikowała raporty roczne ponad 300 spółek.
Wydarzenia

Rachunkowość dla Zrównoważonego Rozwoju

Dorota Wyczólkowska
2017-12-05
Rozwiązania finansowe i księgowe stosowane w gospodarce powinny należycie odzwierciedlać zależność sukcesu gospodarczego od stanu zdrowia i stabilności społeczeństwa, a także stanu środowiska naturalnego.
Wydarzenia

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

Magdalena Barańska
2017-12-05
Dyskutowano o nich podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się 16–18.10.2017 r. w Karpaczu.
Wydarzenia

Edward Kossakowski - pożegnanie

2017-11-15

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 30.10.2017 r., w wieku 67 lat, odszedł od nas śp. Edward Kossakowski. Autor cenionych publikacji w „Rachunkowości”, członek Redakcji, a później Komisji Programowej czasopisma, przewodniczący Rady Nadzorczej wydawnictwa, wybitny działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nasz przyjaciel.

Wydarzenia

Jan Baliński - pożegnanie

2017-11-15
Odszedł z naszego grona dobry człowiek, życzliwy innym, zasłużony działacz SKwP i PTTK, autor wierszy i fraszek.
Wydarzenia

Forum SKwP

Małgorzata Szczepańska
2017-10-01
Wydarzenia

Media społecznościowe jako klucz do sukcesu firmy księgowej

Dorota Wyczólkowska
2017-10-01
Artykuł podpowiada, jak można prowadzić skuteczny marketing poprzez media społecznościowe[1].
Wydarzenia

Rachunkowość zmienia się wraz z globalną gospodarką

Małgorzata Szczepańska
2017-07-03
Wpływ geopolityki na pracę księgowych, Big Data i cyberprzestępczość, pożądane uproszczenia w rachunkowości oraz postrzeganie jej przez menedżerów firmy to tylko niektóre tematy poruszone podczas II Kongresu Polskiej Rachunkowości.
Wydarzenia

Kalendarium SKwP

Małgorzata Szczepańska
2017-07-03

Lektury księgowego - czerwiec 2017

2017-06-01
Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych

List Czytelnika

Henryk Piwko
2017-06-01
Od kontysty do biegłego rewidenta – wspomnienia
Odeszli z naszego grona

Wspomnienie o Damianie Kuszu (1932–2017)

Aleksandra Świąder Marcin Tatoj
2017-05-11
W dniu 28.01.2017 r., w wieku 84 lat, odszedł od nas Damian Kusz, biegły rewident, ekspert z dziedziny finansów i rachunkowości, wykładowca i autor licznych publikacji, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni członek i działacz Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach oraz Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach.
Odeszli z naszego grona

Wspomnienie o Magdalenie Witkowskiej-Gwizda (1948–2017)

2017-05-11
W dniu 12.04.2017 r. pochowaliśmy na Starych Powązkach w Warszawie śp. Magdalenę Witkowską- -Gwizda, biegłą rewident, specjalistę w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów, cenioną autorkę fachowych opracowań i konsultantkę wydawnictwa Rachunkowość, egzaminatorkę Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

Forum SKwP

2017-04-19

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami

Piotr Bednarek
2017-02-05
Zarządzanie kosztami i dokonaniami to dwa ważne zadania współczesnej rachunkowości zarządczej, o których dyskutowano podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”.

Kalendarium

2017-01-05

Bezpieczeństwo danych i informacji w wirtualnym świecie

Małgorzata Szczepańska
2017-01-05
Wpływ rozwoju technologicznego na system informacyjny rachunkowości, a zwłaszcza na jego bezpieczeństwo, stanowił przedmiot dyskusji podczas 2 spotkań, które zorganizowano niemal równocześnie w Warszawie.

Doświadczenia konkursu The Best Annual Report – jak ulepszyć jakość sprawozdań finansowych i uwzględnić zmiany przepisów

Monika Kaczorek
2016-12-05
Konkurs The Best Annual Report organizowany od 2005 r. przez Instytut Rachunkowości i Podatków wpisał się na stałe w krajobraz polskiego rynku kapitałowego. Jego celem jest propagowanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania oraz wskazywanie raportów o największej wartości użytkowej dla szerokiego kręgu odbiorców i czytelników, czyli interesariuszy.

Aktywa finansowe - XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości

Alicja Mazur
2016-12-05
Zasady klasyfikacji, wyceny i prezentacji aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym oraz związane z nimi kwestie podatkowe rodzą wiele wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Dyskutowano o tym podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.

2016-12-05
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza 48. edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości – relacja z konferencji

Aleksandra Sulik-Górecka
2016-11-05
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej to hasło przewodnie tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości.
Wydarzenia

Usługi doradztwa biznesowego – nowa perspektywa dla firm księgowych

Danuta Olszewska
2016-10-10
Księgowy powinien być doradcą biznesowym – te słowa jak mantrę powtarza się na wszystkich spotkaniach księgowych z biur rachunkowych. Ale czy rzeczywiście bierzemy je sobie do serca? Połączenie tradycyjnie świadczonych usług księgowych z doradztwem biznesowym nie jest łatwe. Bywa, że takie próby kończą się porażką i zniechęceniem. Warto jednak podjąć wyzwanie i konsekwentnie wzbogacić ofertę swojej firmy o nowy rodzaj relacji z klientami.
Wydarzenia

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Janie Matuszewiczu (1927–2016)

2016-10-10
Nauka rachunkowości poniosła ogromną stratę. 4.08.2016 r. zmarł – w wieku 89 lat – prof. dr hab. Jan Matuszewicz, jeden z twórców nauki rachunkowości w Polsce, uznany nie tylko w skali kraju autorytet w zakresie stosowania rachunku kosztów w przemyśle.
Wydarzenia

Naprawdę ważni księgowi

Dorota Wyczólkowska
2016-09-05
Zdaniem Steve’a Pipe’a[2] księgowi nie cenią się wystarczająco i wielu z nich twierdzi, że „są tylko księgowymi”. W konsekwencji prawda o tym, kim rzeczywiście są księgowi, pozostaje głęboko ukryta. Należy to zmienić.
Wydarzenia

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi Jubileusz Profesora Kazimierza Sawickiego

Teresa Kiziukiewicz Przemysaw Mućko
2016-07-05
Rola rachunkowości we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach się zmienia, ale nie maleje. Zmiany te stają się dobrze widoczne w perspektywie długookresowej, a znakomitą okazją do spojrzenia wstecz jest obchodzony w tym roku Jubileusz 65-lecia pracy naukowej oraz 90. rocznica urodzin Profesora Kazimierza Sawickiego.
Wydarzenia

Raporty roczne spółek publicznych za 2015 r. – kolejna edycja konkursu

2016-06-10
Rusza kolejna edycja konkursu The Best Annual Report organizowanego od 11 lat przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Wydarzenia

Podsumowanie prac Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji

Joanna Dadacz
2016-06-10
27.04.2016 r. zakończyła się działalność Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji.
Wydarzenia

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - kierunki zmian

Jadwiga Szafraniec
2016-05-10
Nowe rozwiązania polskiego prawa bilansowego wynikające z wdrożenia unijnej dyrektywy, ceny transferowe oraz ryzyka podatkowe związane z umową konsorcjum to niektóre tematy poruszone podczas XXIII Konferencji Naukowo-Zawodowej we Wrocławiu.
Wydarzenia

Zawód księgowego - praktyczne porady na każdym etapie kariery

Danuta Olszewska
2016-04-10
Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga ciągłego trzymania ręki na pulsie i podejmowania nowych decyzji, jeżeli planujemy rozwój w zawodzie księgowego. Aby zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i nie przeoczyć szans na rozwój, warto z dystansem spojrzeć na swoją ścieżkę kariery. Nie zawsze to, co było dobre na jej początku, będzie nadal przynosić pożądane efekty. Poniższe wskazówki mają pomóc księgowym w podjęciu decyzji na 4 kluczowych etapach życia zawodowego.

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Małgorzata Szczepańska
2016-04-10

Metody analizy ekonomicznej

Sławomir Sojak
2016-03-10

Zarządzanie kosztami i dokonaniami - sprawozdanie z konferencji

Marcin Kowalewski Piotr Bednarek
2016-02-10
O problemach, jakie napotyka kadra menedżerska przedsiębiorstw i instytucji przy zarządzaniu kosztami i dokonaniami dyskutowano podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Rachunkowość a controlling", która odbyła się w Karpaczu.
Wydarzenia

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Małgorzata Szczepańska
2016-01-10
Jesień obfitowała w ważne dla środowiska księgowych obrady, w których SKwP brało czynny udział. Było organizatorem, współorganizatorem lub patronem 4 ogólnopolskich konferencji.
Wydarzenia

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości

Bartłomiej Nita
2016-01-10
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, a zwłaszcza trudności spowodowane światowym kryzysem, skłaniają do krytycznego spojrzenia na rolę rachunkowości w obsłudze obrotu gospodarczego oraz na kierunki jej rozwoju.

Lektury księgowego

2015-11-10

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu

de Ewa Wanda Maruszewska
2015-09-10
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, która odbyła się w Szczyrku z udziałem przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich w Polsce, były "Zasoby i osiągnięcia organizacji".

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
2015-08-10
Wydarzenia

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rachunkowość warta poznania

Marek Masztalerz
2015-06-10
Podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) dyskutowano o aktualnych problemach współczesnej rachunkowości, a także o jej historii.
Wydarzenia

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka

Jadwiga Szafraniec
2015-04-10
Nowe standardy rachunkowości, zmiany w polskim prawie bilansowym i optymalizacja podatkowa to główne tematy poruszone podczas XXII Konferencji Naukowo-Zawodowej we Wrocławiu, zorganizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW).
Wydarzenia

Postrzeganie roli księgowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii

Dorota Wyczólkowska
2015-04-10
Raport Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) analizuje wkład księgowych w funkcjonowanie MŚP z perspektywy zatrudniających je firm.
Wydarzenia

Stawiamy na etykę w rachunkowości

Wiesława Moczydłowska
2015-03-10
Wywiad z Haliną Gąsior-Mikulską, Prezesem Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

2015-02-10
Rachunek kosztów i zarządzanie dokonaniami to dwa ważne obszary współczesnej rachunkowości zarządczej. Kierunkom ich rozwoju poświęcona była konferencja naukowa, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Wydarzenia

Światowy Kongres Księgowych IFAC. Kierunki zmian w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audycie

Aldona Kamela-Sowińska
2015-01-10
Podczas Światowego Kongresu Księgowych, który odbył się w dniach 10-14.11.2014 r. w Rzymie, dyskutowano m.in. o rozwoju biznesu w niespokojnych czasach i o roli dyrektorów finansowych nowej generacji w tworzeniu sprawnej firmy. Poruszono też temat przydatności MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Kamila Kaniowska
2015-01-10
Poniżej przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. Drugie opracowanie uszczegóławia rady zawarte w pkt. 2 i 3 pierwszego opracowania.
Wydarzenia

Przejrzystość i istotność komunikacji - podstawowym kryterium oceny

2015-01-10
Za nami dziewiąta edycja konkursu "The Best Annual Report" - adresowanego do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. Głównie są to spółki giełdowe oraz inne objęte obowiązkiem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR lub sporządzające takie sprawozdanie dobrowolnie, których ambicją jest przygotowanie rzetelnego i interesującego akcjonariuszy i inwestorów raportu rocznego.
Wydarzenia

Adam Ryba 1976-2014

2015-01-10
Wydarzenia

Sposoby promowania postaw etycznych w MŚP

Kamila Kaniowska
2014-12-10
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wyróżnia szereg cech, które wpływają na sposób, w jaki stawiają one czoła wyzwaniom związanym z etyką i korupcją w świecie biznesu.
Gary R. Weaver
Wydarzenia

Gdzie jest i dokąd zmierza polska rachunkowość – 20-lecie ustawy

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
2014-12-10
Trafność i przydatność rozwiązań ustawy o rachunkowości oraz kierunki jej zmian były przedmiotem konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 20-lecia obowiązywania tego podstawowego aktu polskiego prawa bilansowego.
Wywiad

Księgowi na „Złotym szlaku”

Wiesława Moczydłowska
2014-12-10
Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Wydarzenia

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2014 roku

2014-12-10
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 46 edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.
Wydarzenia

Certyfikowany ekspert usług księgowych – osoba, której można zaufać

Małgorzata Szczepańska
2014-11-10
Trawestując piosenkę Jerzego Stuhra, można by zaśpiewać „Księgować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie oto chodzi, jak co komu wychodzi”. Tylko że akurat w tym wypadku bardzo o to chodzi.
Pytania i odpowiedzi

Outsourcing funkcji finansowo-księgowych

Kamila Kaniowska
2014-11-10
Coraz więcej firm powierza obsługę księgową na zewnątrz podmiotom zajmującym się usługowo tego typu działalnością. Jakie najważniejsze czynniki wymagają uwzględnienia przy podejmowaniu takiej decyzji?

UCZELNIADA największy ogólnopolski konkurs rachunkowości dla studentów – zaprasza po raz XII

Pamela Skoczypiec
2014-10-10
Raz do roku, w listopadzie, Sopot staje się centrum konferencyjnym adeptów rachunkowości. Młodzi, chętni sprawdzenia swojej wiedzy studenci, reprezentujący uczelnie z całego kraju, stają w szranki o tytuł najlepszej drużyny.

Konferencja Naukowa „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”

2014-10-10
Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”, organizowanej we współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23.10.2014 r.
Wydarzenia

Biblioteka księgowego

Marian Mońka
2014-10-10

Październik 2014

Stefan Czerwiński
2014-10-10
Wydarzenia

Warsztaty na temat rachunkowości i kontroli jednostek sektora publicznego

Halina Waniak-Michalak
2014-10-10
Wpływ wdrożenia europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego na jakość informacji finansowej, użyteczność sprawozdań dla mieszkańców i pomiar jakości partnerstwa publiczno-prywatnego, to niektóre zagadnienia poruszane podczas warsztatów „Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....