Rachunkowość - ludzie - wydzarzenia - książki

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2020-04-08

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2019-07-01

Wizerunek księgowych w oczach młodych adeptów tej profesji – wyniki badania

Marta Nowak
2019-07-01
Zawód księgowego jest niewątpliwie jedną z profesji w znacznym stopniu podlegającą stereotypom. Jak jest postrzegany przez osoby rozpoczynające pracę w tym zawodzie?

Lektury księgowego

Waldemar Dotkuś
2019-06-03

Współczesne problemy rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

2019-02-06
XXVI Konferencja Naukowo-Zawodowa pod powyższym tytułem, zorganizowana przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (ROPIBR) we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), odbyła się 06.12.2018 r. i zgromadziła 217 osób: biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów UEW, doradców podatkowych oraz praktyków.

Lektury księgowego

Aldona Kamela-Sowińska
2019-01-04

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2019-01-04

Zjazd Katedr Rachunkowości 2018 r.

2018-12-04
W dniach 19–21.09.2018 r., na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odbył się coroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, połączony z uroczystym jubileuszem 70-lecia łódzkiej Katedry Rachunkowości. Dyskutowano m.in. nt. relacji między prawem bilansowym a podatkowym, sprawozdawczości niefinansowej i ewolucji zawodu księgowego.

Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Magdalena Barańska
2018-12-04
Praktyczne i teoretyczne zagadnienia zarządzania kosztami i dokonaniami omawiano podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się 15–17.10.2018 r. w Polanicy-Zdroju.

Księgowi w 100-lecie niepodległości

2018-11-08
Podczas „Ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, w dniach 15–16.10.2018 r. w Poznaniu, w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego SKwP, odbyła się uroczysta sesja zatytułowana „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918–2018”. Podczas „Ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, w dniach 15–16.10.2018 r. w Poznaniu, w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego SKwP, odbyła się uroczysta sesja zatytułowana „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918–2018”.

Pożegnanie śp. Jana Terpiłowskiego

2018-10-04

20.09.2018 r. – w wieku 98 lat – zmarł Jan Terpiłowski, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni działacz Oddziału Okręgowego w Olsztynie.

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2018-10-04

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium

Małgorzata Szczepańska
2018-07-02

Raporty roczne spółek publicznych – coraz więcej informacji dla inwestorów

Małgorzata Gula
2018-07-02
Ruszyła kolejna, XIII już edycja konkursu „The Best Annual Report” na najlepsze roczne sprawozdania finansowe. Ocenie podlegać będą raporty za 2017 r.
Odeszli z naszego grona

Śp. Witold Bień (1927–2018)

2018-04-04
Wydarzenia

Śp. Mieczysław Pawlicki (1924–2017)

2018-03-05
3.01.2018 r. w Poznaniu rodzina, przyjaciele, koledzy-księgowi i biegli rewidenci pożegnali zmarłego 25.12.2017 r. Mieczysława Pawlickiego, członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, długoletniego Prezesa Oddziału Wielkopolskiego SKwP, współzałożyciela Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.
Wydarzenia

Pożegnanie śp. Zygmunta Młynarczyka

2018-02-05
30.12.2017 r., w wieku 89 lat, odszedł od nas Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wydarzenia

Transakcje finansowe w świetle cen transferowych

Hanna Janina Szarpak
2018-01-04
Transakcje finansowe zawierane między podmiotami należącymi do grupy kapitałowej służą często jako narzędzie transferowania zysku do innych państw.
Wydarzenia

Kapitały w jednostkach gospodarczych

Alicja Mazur
2018-01-04
Informacja o strukturze i wysokości kapitału własnego jest niezbędna do podejmowania decyzji zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i jej interesariuszy. Z tworzeniem tej informacji wiąże się jednak wiele problemów i wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Dyskutowano o nich podczas XVII Konferencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”.
Wydarzenia

Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych

Aleksandra Sulik-Górecka
2018-01-04
To hasło przewodnie Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 26.10.2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym (UE) w Katowicach. Jej organizatorami były Katedra Rachunkowości UE w Katowicach oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wydarzenia

Doświadczenia i wnioski dotyczące jakości sprawozdań finansowych w zmieniającym się otoczeniu

Monika Kaczorek
2018-01-04
Za nami kolejna edycja konkursu The Best Annual Report, organizowanego od 2005 r. przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Rywalizują w nim raporty spółek notowanych zarówno na parkiecie głównym GPW, jak i NewConnect. Celem jest propagowanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania oraz wskazywanie raportów o największej wartości użytkowej dla szerokiego kręgu odbiorców i czytelników. Poniżej przedstawiamy wnioski płynące z oceny sprawozdań zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu.
Wydarzenia

Rachunkowość dla Zrównoważonego Rozwoju

Dorota Wyczólkowska
2017-12-05
Rozwiązania finansowe i księgowe stosowane w gospodarce powinny należycie odzwierciedlać zależność sukcesu gospodarczego od stanu zdrowia i stabilności społeczeństwa, a także stanu środowiska naturalnego.
Wydarzenia

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

Magdalena Barańska
2017-12-05
Dyskutowano o nich podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”, która odbyła się 16–18.10.2017 r. w Karpaczu.
Wydarzenia

Wyniki konkursu na najlepszy raport roczny

2017-12-05
Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził konkurs The Best Annual Report. Z roku na rok liczba spółek biorących w nim udział systematycznie wzrasta. W ciągu tych 12 lat Kapituła Konkursu zweryfikowała raporty roczne ponad 300 spółek.
Wydarzenia

Jan Baliński - pożegnanie

2017-11-15
Odszedł z naszego grona dobry człowiek, życzliwy innym, zasłużony działacz SKwP i PTTK, autor wierszy i fraszek.
Wydarzenia

Edward Kossakowski - pożegnanie

2017-11-15

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 30.10.2017 r., w wieku 67 lat, odszedł od nas śp. Edward Kossakowski. Autor cenionych publikacji w „Rachunkowości”, członek Redakcji, a później Komisji Programowej czasopisma, przewodniczący Rady Nadzorczej wydawnictwa, wybitny działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nasz przyjaciel.

Wydarzenia

Forum SKwP

Małgorzata Szczepańska
2017-10-01
Wydarzenia

Media społecznościowe jako klucz do sukcesu firmy księgowej

Dorota Wyczólkowska
2017-10-01
Artykuł podpowiada, jak można prowadzić skuteczny marketing poprzez media społecznościowe[1].
Wydarzenia

Rachunkowość zmienia się wraz z globalną gospodarką

Małgorzata Szczepańska
2017-07-03
Wpływ geopolityki na pracę księgowych, Big Data i cyberprzestępczość, pożądane uproszczenia w rachunkowości oraz postrzeganie jej przez menedżerów firmy to tylko niektóre tematy poruszone podczas II Kongresu Polskiej Rachunkowości.
Wydarzenia

Kalendarium SKwP

Małgorzata Szczepańska
2017-07-03

List Czytelnika

Henryk Piwko
2017-06-01
Od kontysty do biegłego rewidenta – wspomnienia

Lektury księgowego - czerwiec 2017

2017-06-01
Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Odeszli z naszego grona

Wspomnienie o Damianie Kuszu (1932–2017)

Aleksandra Świąder Marcin Tatoj
2017-05-11
W dniu 28.01.2017 r., w wieku 84 lat, odszedł od nas Damian Kusz, biegły rewident, ekspert z dziedziny finansów i rachunkowości, wykładowca i autor licznych publikacji, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni członek i działacz Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach oraz Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach.
Odeszli z naszego grona

Wspomnienie o Magdalenie Witkowskiej-Gwizda (1948–2017)

2017-05-11
W dniu 12.04.2017 r. pochowaliśmy na Starych Powązkach w Warszawie śp. Magdalenę Witkowską- -Gwizda, biegłą rewident, specjalistę w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów, cenioną autorkę fachowych opracowań i konsultantkę wydawnictwa Rachunkowość, egzaminatorkę Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

Forum SKwP

2017-04-19

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami

Piotr Bednarek
2017-02-05
Zarządzanie kosztami i dokonaniami to dwa ważne zadania współczesnej rachunkowości zarządczej, o których dyskutowano podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rachunkowość a controlling”.

Kalendarium

2017-01-05

Bezpieczeństwo danych i informacji w wirtualnym świecie

Małgorzata Szczepańska
2017-01-05
Wpływ rozwoju technologicznego na system informacyjny rachunkowości, a zwłaszcza na jego bezpieczeństwo, stanowił przedmiot dyskusji podczas 2 spotkań, które zorganizowano niemal równocześnie w Warszawie.

Doświadczenia konkursu The Best Annual Report – jak ulepszyć jakość sprawozdań finansowych i uwzględnić zmiany przepisów

Monika Kaczorek
2016-12-05
Konkurs The Best Annual Report organizowany od 2005 r. przez Instytut Rachunkowości i Podatków wpisał się na stałe w krajobraz polskiego rynku kapitałowego. Jego celem jest propagowanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania oraz wskazywanie raportów o największej wartości użytkowej dla szerokiego kręgu odbiorców i czytelników, czyli interesariuszy.

Aktywa finansowe - XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Normy Rachunkowości

Alicja Mazur
2016-12-05
Zasady klasyfikacji, wyceny i prezentacji aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym oraz związane z nimi kwestie podatkowe rodzą wiele wątpliwości natury teoretycznej i praktycznej. Dyskutowano o tym podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2016 r.

2016-12-05
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza 48. edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości – relacja z konferencji

Aleksandra Sulik-Górecka
2016-11-05
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej to hasło przewodnie tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości.
Wydarzenia

Usługi doradztwa biznesowego – nowa perspektywa dla firm księgowych

Danuta Olszewska
2016-10-10
Księgowy powinien być doradcą biznesowym – te słowa jak mantrę powtarza się na wszystkich spotkaniach księgowych z biur rachunkowych. Ale czy rzeczywiście bierzemy je sobie do serca? Połączenie tradycyjnie świadczonych usług księgowych z doradztwem biznesowym nie jest łatwe. Bywa, że takie próby kończą się porażką i zniechęceniem. Warto jednak podjąć wyzwanie i konsekwentnie wzbogacić ofertę swojej firmy o nowy rodzaj relacji z klientami.
Wydarzenia

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Janie Matuszewiczu (1927–2016)

2016-10-10
Nauka rachunkowości poniosła ogromną stratę. 4.08.2016 r. zmarł – w wieku 89 lat – prof. dr hab. Jan Matuszewicz, jeden z twórców nauki rachunkowości w Polsce, uznany nie tylko w skali kraju autorytet w zakresie stosowania rachunku kosztów w przemyśle.
Wydarzenia

Naprawdę ważni księgowi

Dorota Wyczólkowska
2016-09-05
Zdaniem Steve’a Pipe’a[2] księgowi nie cenią się wystarczająco i wielu z nich twierdzi, że „są tylko księgowymi”. W konsekwencji prawda o tym, kim rzeczywiście są księgowi, pozostaje głęboko ukryta. Należy to zmienić.
Wydarzenia

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi Jubileusz Profesora Kazimierza Sawickiego

Teresa Kiziukiewicz Przemysaw Mućko
2016-07-05
Rola rachunkowości we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach się zmienia, ale nie maleje. Zmiany te stają się dobrze widoczne w perspektywie długookresowej, a znakomitą okazją do spojrzenia wstecz jest obchodzony w tym roku Jubileusz 65-lecia pracy naukowej oraz 90. rocznica urodzin Profesora Kazimierza Sawickiego.
Wydarzenia

Podsumowanie prac Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji

Joanna Dadacz
2016-06-10
27.04.2016 r. zakończyła się działalność Komitetu Standardów Rachunkowości VII kadencji.
Wydarzenia

Raporty roczne spółek publicznych za 2015 r. – kolejna edycja konkursu

2016-06-10
Rusza kolejna edycja konkursu The Best Annual Report organizowanego od 11 lat przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Wydarzenia

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - kierunki zmian

Jadwiga Szafraniec
2016-05-10
Nowe rozwiązania polskiego prawa bilansowego wynikające z wdrożenia unijnej dyrektywy, ceny transferowe oraz ryzyka podatkowe związane z umową konsorcjum to niektóre tematy poruszone podczas XXIII Konferencji Naukowo-Zawodowej we Wrocławiu.

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Małgorzata Szczepańska
2016-04-10
Wydarzenia

Zawód księgowego - praktyczne porady na każdym etapie kariery

Danuta Olszewska
2016-04-10
Dynamicznie zmieniający się rynek wymaga ciągłego trzymania ręki na pulsie i podejmowania nowych decyzji, jeżeli planujemy rozwój w zawodzie księgowego. Aby zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i nie przeoczyć szans na rozwój, warto z dystansem spojrzeć na swoją ścieżkę kariery. Nie zawsze to, co było dobre na jej początku, będzie nadal przynosić pożądane efekty. Poniższe wskazówki mają pomóc księgowym w podjęciu decyzji na 4 kluczowych etapach życia zawodowego.

Metody analizy ekonomicznej

Sławomir Sojak
2016-03-10

Zarządzanie kosztami i dokonaniami - sprawozdanie z konferencji

Marcin Kowalewski Piotr Bednarek
2016-02-10
O problemach, jakie napotyka kadra menedżerska przedsiębiorstw i instytucji przy zarządzaniu kosztami i dokonaniami dyskutowano podczas XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Rachunkowość a controlling", która odbyła się w Karpaczu.
Wydarzenia

Z działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Małgorzata Szczepańska
2016-01-10
Jesień obfitowała w ważne dla środowiska księgowych obrady, w których SKwP brało czynny udział. Było organizatorem, współorganizatorem lub patronem 4 ogólnopolskich konferencji.
Wydarzenia

Quo vadis rachunkowości? Dyskusja na temat kierunków rozwoju rachunkowości

Bartłomiej Nita
2016-01-10
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, a zwłaszcza trudności spowodowane światowym kryzysem, skłaniają do krytycznego spojrzenia na rolę rachunkowości w obsłudze obrotu gospodarczego oraz na kierunki jej rozwoju.

Lektury księgowego

2015-11-10

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu

de Ewa Wanda Maruszewska
2015-09-10
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, która odbyła się w Szczyrku z udziałem przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich w Polsce, były "Zasoby i osiągnięcia organizacji".

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
2015-08-10
Wydarzenia

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rachunkowość warta poznania

Marek Masztalerz
2015-06-10
Podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) dyskutowano o aktualnych problemach współczesnej rachunkowości, a także o jej historii.
Wydarzenia

Postrzeganie roli księgowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii

Dorota Wyczólkowska
2015-04-10
Raport Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) analizuje wkład księgowych w funkcjonowanie MŚP z perspektywy zatrudniających je firm.
Wydarzenia

Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka

Jadwiga Szafraniec
2015-04-10
Nowe standardy rachunkowości, zmiany w polskim prawie bilansowym i optymalizacja podatkowa to główne tematy poruszone podczas XXII Konferencji Naukowo-Zawodowej we Wrocławiu, zorganizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW).
Wydarzenia

Stawiamy na etykę w rachunkowości

Wiesława Moczydłowska
2015-03-10
Wywiad z Haliną Gąsior-Mikulską, Prezesem Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach

Modele zarządzania kosztami i dokonaniami

2015-02-10
Rachunek kosztów i zarządzanie dokonaniami to dwa ważne obszary współczesnej rachunkowości zarządczej. Kierunkom ich rozwoju poświęcona była konferencja naukowa, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Wydarzenia

Światowy Kongres Księgowych IFAC. Kierunki zmian w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audycie

Aldona Kamela-Sowińska
2015-01-10
Podczas Światowego Kongresu Księgowych, który odbył się w dniach 10-14.11.2014 r. w Rzymie, dyskutowano m.in. o rozwoju biznesu w niespokojnych czasach i o roli dyrektorów finansowych nowej generacji w tworzeniu sprawnej firmy. Poruszono też temat przydatności MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydarzenia

Przejrzystość i istotność komunikacji - podstawowym kryterium oceny

2015-01-10
Za nami dziewiąta edycja konkursu "The Best Annual Report" - adresowanego do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. Głównie są to spółki giełdowe oraz inne objęte obowiązkiem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR lub sporządzające takie sprawozdanie dobrowolnie, których ambicją jest przygotowanie rzetelnego i interesującego akcjonariuszy i inwestorów raportu rocznego.
Wydarzenia

Adam Ryba 1976-2014

2015-01-10

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Kamila Kaniowska
2015-01-10
Poniżej przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. Drugie opracowanie uszczegóławia rady zawarte w pkt. 2 i 3 pierwszego opracowania.
Wydarzenia

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2014 roku

2014-12-10
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie 46 edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.
Wywiad

Księgowi na „Złotym szlaku”

Wiesława Moczydłowska
2014-12-10
Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Wydarzenia

Gdzie jest i dokąd zmierza polska rachunkowość – 20-lecie ustawy

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
2014-12-10
Trafność i przydatność rozwiązań ustawy o rachunkowości oraz kierunki jej zmian były przedmiotem konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 20-lecia obowiązywania tego podstawowego aktu polskiego prawa bilansowego.
Wydarzenia

Sposoby promowania postaw etycznych w MŚP

Kamila Kaniowska
2014-12-10
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wyróżnia szereg cech, które wpływają na sposób, w jaki stawiają one czoła wyzwaniom związanym z etyką i korupcją w świecie biznesu.
Gary R. Weaver
Pytania i odpowiedzi

Outsourcing funkcji finansowo-księgowych

Kamila Kaniowska
2014-11-10
Coraz więcej firm powierza obsługę księgową na zewnątrz podmiotom zajmującym się usługowo tego typu działalnością. Jakie najważniejsze czynniki wymagają uwzględnienia przy podejmowaniu takiej decyzji?
Wydarzenia

Certyfikowany ekspert usług księgowych – osoba, której można zaufać

Małgorzata Szczepańska
2014-11-10
Trawestując piosenkę Jerzego Stuhra, można by zaśpiewać „Księgować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie oto chodzi, jak co komu wychodzi”. Tylko że akurat w tym wypadku bardzo o to chodzi.

Październik 2014

Stefan Czerwiński
2014-10-10

UCZELNIADA największy ogólnopolski konkurs rachunkowości dla studentów – zaprasza po raz XII

Pamela Skoczypiec
2014-10-10
Raz do roku, w listopadzie, Sopot staje się centrum konferencyjnym adeptów rachunkowości. Młodzi, chętni sprawdzenia swojej wiedzy studenci, reprezentujący uczelnie z całego kraju, stają w szranki o tytuł najlepszej drużyny.
Wydarzenia

Biblioteka księgowego

Marian Mońka
2014-10-10

Konferencja Naukowa „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”

2014-10-10
Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”, organizowanej we współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23.10.2014 r.
Wydarzenia

Warsztaty na temat rachunkowości i kontroli jednostek sektora publicznego

Halina Waniak-Michalak
2014-10-10
Wpływ wdrożenia europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego na jakość informacji finansowej, użyteczność sprawozdań dla mieszkańców i pomiar jakości partnerstwa publiczno-prywatnego, to niektóre zagadnienia poruszane podczas warsztatów „Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....