Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

[1] Oprócz recenzowanej książki prof. Czubakowskiej i prof. Winiarskiej - R. Nawrocki, Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń. ODDK Gdańsk 2015, D. Cyman,A. Zaręba-Cyman, Fundacje i stowarzyszenia, ODDK, Gdańsk 2015; P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje. LexisNexis, Warszawa 2015 r.

W ostatnim czasie ukazało się kilka wartościowych pozycji książkowych[1] poświęconych jednostkom nieprowadzącym działalności gospodarczej, a zwłaszcza ich rachunkowości. Do takich jednostek zalicza się w szczególności fundacjei stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, partie polityczne itp. Z danych GUS wynika, że w Polsce jest zarejestrowanych 11 tys. fundacji i 72 tys. różnego rodzaju stowarzyszeń. Szacuje się, że ponad milion osób jest społecznie zaangażowanych w działalność tych jednostek, a około 120 tys. osób jest w nich zatrudniona.

Wszystkie te jednostki dotychczas prowadzą ewidencję i sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (uor). Jeżeli jednak pomyślnie zakończą się prace nad zmianą tej ustawy, to od 1.01.2016 r. organizacje osiągające przychody roczne niższe niż 100 tys. zł będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję, niebazującą na ustawie.

Określenie "jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej" jest terminem w pewnym stopniu umownym. Jednostki te mogą bowiem prowadzić działalność gospodarczą i często ją prowadzą, tyle tylko że nie jest to zasadniczy ich cel. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji ich celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków organizacji. Dzięki dochodom z działalności gospodarczej jednostki te mogą bardziej skutecznie realizować swoje cele statutowe.

Recenzowana książka - wspólnego autorstwa prof.K. Winiarskiej i prof. K. Czubakowskiej (każdy rozdział jest opatrzony nazwiskiem autorki) - w odróżnieniu od poprzednich publikacji autorek nie jest poświęcona konkretnej formie prawnej jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, np. fundacjom czy stowarzyszeniom. Ma ona charakter bardziej ogólny i dotyczy wszystkich takich jednostek. W uor, po niedawnych jej zmianach, jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej zaliczono do tzw. jednostek mikro.W tej grupie, oprócz fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji niezarobkowych, znalazły się m.in. społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego, rzemiosła. Jest to bardzo duża grupa jednostek, choć nie są one tak popularne jak fundacje czy stowarzyszenia. Osoby, którym zaproponowano by prowadzenie w nich ksiąg, miałyby problem z wyznaczeniem zasad (polityki) rachunkowości. Dla ułatwienia rozwiązania tego problemu autorki zaprezentowały regulacje prawne jednostek zaliczonych do jednostek mikro i przedstawiły aktualną specyfikę jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wyświetlono 35% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....