Rachunkowość - aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2020-10-06
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Jak zoptymalizować rozliczanie wpłat do PPK

Renata Majewska
2020-10-06
Pracodawcy 50+ i 20+, którzy pierwszą listę płac po zawarciu umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) sporządzą w miesiącu następującym po miesiącu nawiązania tej umowy, znacznie ułatwią sobie rozliczanie składek wpłacanych do programu.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-10-06
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2020-09-04
Jesienią mali pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych pierwszych członków załogi. Muszą to zrobić według ustawowego terminarza.

Zapisywanie pracobiorców do PPK – kalendarz dla podmiotów 50+ i 20+

Renata Majewska
2020-09-04
Jesienią mali pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych pierwszych członków załogi. Muszą to zrobić według ustawowego terminarza.

Nowa schema sprawozdania finansowego dla funduszy inwestycyjnych

Agnieszka Baklarz
2020-09-04
Od 1.11.2020 r. fundusze inwestycyjne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub niewpisane, ale będące podatnikami CIT, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej i formacie przygotowanym przez MF.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-09-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Renata Majewska
2020-09-04
Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2020-09-04

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2020-08-03
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
2020-08-03
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-08-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Koronawirus

Kolejna transza przepisów mających chronić miejsca pracy – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
2020-06-26
Pracodawca może wysyłać pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody. Uzyskał prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Ponadto wypłaci mniejsze odprawy zwalnianym pracownikom, a na pozostałych może otrzymać wsparcie finansowe.
Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
2020-06-26
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.
Koronawirus

Zawieszenie obowiązków socjalnych z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
2020-06-26
Pracodawca może zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie zfśs, dokonywanie odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Musi jednak spełnić ustawowe warunki.
Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
2020-06-26
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-06-16

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2020-06-16
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2020-06-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Koronawirus

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca podczas epidemii

Renata Majewska
2020-05-21
Pracodawca, który w trakcie epidemii skieruje obcokrajowca do pracy zdalnej czy ograniczy mu wymiar czasu pracy, nie musi się starać o korektę zezwolenia na pracę ani o nowy dokument.
Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
2020-05-21
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Czy zfśs musi działać u pracodawcy, którego finanse ucierpiały wskutek koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
2020-05-06
Pracodawcy mogą zmniejszyć odpisy, „zawiesić” lub w ogóle zlikwidować fundusz socjalny, ale tylko ci ze sfery prywatnej. Ci z budżetówki muszą realizować obowiązki ustawowe, nawet jeśli wirus SARS-CoV-2 wpłynął negatywnie na ich sytuację ekonomiczną.
Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas epidemii koronawirusa – tarcza antykryzysowa 2.0

Michał Mieszkiełło Paweł Szumowski Piotr Stępień
2020-04-30
18.04.2020 r. weszły w życie kolejne istotne modyfikacje w prawie gospodarczym, wpływające na działalność przedsiębiorców. Przewidziano także dla nich nowe formy wsparcia, w celu utrzymania i kontynuacji działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw zakazów i ograniczeń ustanowionych odrębnymi przepisami, aby przeciwdziałać COVID-19.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2020-04-08
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Odpisy na zfśs i świadczenia urlopowe w 2020 r.

Jadwiga Sztabińska
2020-04-08
Tegoroczny odpis podstawowy wzrósł w stosunku do ubiegłorocznego o 279,05 zł na zatrudnionego w normalnych warunkach oraz o 372,06 zł na zatrudnionego w szczególnych warunkach. Wyższe są też odpisy fakultatywne i maksymalne wartości świadczeń urlopowych.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2020-04-08
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
2020-04-03
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
2020-04-02
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2020-03-09

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

2020-03-09
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

2020-02-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2020-02-03
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

2020-01-07
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

2019-12-13
Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-12-01

Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez sprzedawców żywności

Irena Sarwa
2019-12-01
Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności[1] określa nowe obowiązki sprzedawców żywności. Wiąże się z tym konieczność przyjęcia stosownych rozwiązań księgowych w zakresie ewidencji towarów spożywczych zniszczonych (unieszkodliwionych jako odpady) lub nieodpłatnie przekazanych organizacjom pozarządowym oraz opłat za marnowanie żywności.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-12-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-12-01

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-11-08
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-11-08
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Ubezpieczenia społeczne doktorantów od 1.10.2019 r.

Magdalena Januszewska
2019-10-04
Uczestnicy szkół doktorskich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020, są obowiązkowo ubezpieczeni społecznie. Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia wcześniej, nadal nie będą oskładkowane.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-10-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Podwyżka odpisów na zfśs komplikuje rozliczenie środków socjalnych

Renata Majewska
2019-10-04
Od 1.08.2019 r. (z mocą wsteczną) wzrastają odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Skutkuje to tym, że do końca października należy obliczyć średnie odpisy za 2019 r. dla każdej grupy pracowników, a następnie przeliczyć je według ponownie ustalonego przeciętnego stanu zatrudnienia i wpłacić na rachunek funduszu.
PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
2019-09-16
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-09-05

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-09-05
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-09-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-08-01

Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
2019-08-01
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

„Biała lista” podatników VAT i zapłata na figurujący w niej rachunek jako warunek potrącenia kosztu

Łukasz Chłond
2019-08-01
1.09.2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja[1] przepisów podatkowych, która ma na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT, a jednocześnie ułatwia podatnikom zachowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska
2019-07-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), a także przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-07-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Łukasz Chłond
2019-07-01
Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Jak w zakładzie pracy wprowadzić pracownicze plany kapitałowe

Renata Majewska
2019-07-01
Od 1.07.2019 r. najwięksi pracodawcy – zatrudniający co najmniej 250 osób – wdrażają pracownicze plany kapitałowe (PPK). Jest to nowy system oszczędzania na dodatkową emeryturę pracobiorców, przy materialnej i organizacyjnej partycypacji pracodawców oraz finansowym udziale budżetu państwa.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
2019-06-03
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-06-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Poprawione struktury logiczne e-sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
2019-06-03
Ministerstwo Finansów przygotowało zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych, które należy stosować do sprawozdań sporządzanych od 1.09.2019 r.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-06-03

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
2019-05-06
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-05-06
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-05-06
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Aktualności

O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego

2019-03-22
Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-03-04

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-03-04

Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych w KRS

Paweł Ziółkowski
2019-02-01
Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty od 12.01.2019 r. może bezpłatnie zgłosić do KRS również prokurent spółki, a w odpłatnym trybie wniosku o wpis także adwokat i radca prawny. Od 1.04.2019 r. adwokat i radca prawny będą mogli składać dokumenty finansowe również w trybie nieodpłatnym.

Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
2019-02-01
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-02-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-02-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-01-07
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Nowe uproszczenia w rachunkowości

2019-01-07
Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Zmiany w formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R w 2019 r.

Aleksander Woźniak
2019-01-07
PIT-8C dotyczy obecnie wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Pozostałe informacje, które dotychczas w nim wykazywano, będą przekazywane w PIT-11, i to już w odniesieniu do przychodów za 2018 r.

Zmiany w PCC od 1.01.2019 r.

Aleksander Woźniak
2019-01-07
Wchodzące w życie z nowym rokiem dwie nowelizacje wprowadzają zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w tym od 1.01.2019 r. – w zakresie stawki PCC i kwoty wolnej, a od 1.07.2019 r. – w zakresie składania deklaracji oraz terminu zapłaty podatku.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-01-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i jedno nieprawomocne orzeczenie WSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-12-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
2018-12-04
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – konwencja MLI

Mateusz Kaczmarek
2018-12-04
Od 1.01.2019 r. zaczną obowiązywać zmienione postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę z niektórymi krajami. Dla wielu podatników będzie to oznaczać konieczność zapłaty wyższego podatku dochodowego w Polsce. To praktyczny skutek działania tzw. konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), zapobiegającej transferowaniu zysków do miejsc, w których są one niżej opodatkowane bądź w ogóle zwolnione od podatku.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-12-04

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-12-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-11-08
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-10-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników

Renata Majewska
2018-10-04
Od 1.01.2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zyskają wszystkie zarobkujące osoby, a nie tylko zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Do związków będą też mogli należeć stażyści i wolontariusze nieotrzymujący za swoją pracę żadnej zapłaty.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-10-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-09-03

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2018-09-03
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

2018-09-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-08-06
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, TSUE i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT

2018-08-06
MF opublikował obszerne objaśnienia1 podatkowe nt. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wprowadzonego 1.07.2018 r. do ustawy o VAT. Doprecyzowują one zasady nowego sposobu zapłaty faktur między podatnikami VAT, a także wyjaśniają kilka wątpliwości. Podatnicy stosujący się do objaśnień są chronieni przed zmianą wykładni przepisów.

Zmiany w przychodach i kosztach podatkowych

Aleksander Woźniak
2018-08-06
Nowelizacją z 15.06.2018 r.[1] Sejm zmienił przepisy updof i updop, które weszły w życie od 1.01.2018 r.[2] Naprawił także ewidentne błędy, które się w nich pojawiły. Część zmian weszła w życie z mocą wsteczną, od początku trwającego roku podatkowego.
Aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2018-06-01
Aktualności

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-06-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, TSUE i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Aktualności

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-06-01

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-05-07
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-05-07
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-04-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Aktualności

Zmiany podatkowe w ustawie o elektromobilności oraz Konstytucji biznesu

Łukasz Chłond
2018-04-04
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1] oraz pakiet ustaw, tzw. Konstytucja biznesu[2], wprowadzają kilka zmian w ustawach podatkowych i przepisach składkowych.
Aktualności

Wydłużono termin przygotowania dokumentacji cen transferowych za lata 2017 i 2018

Mateusz Kaczmarek
2018-04-04
Przedsiębiorcy sporządzający dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi i z rajów podatkowych mają na to 9 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego, za który sporządzana jest dokumentacja.
Rachunkowość

Zmiany w ustawie o rachunkowości

2018-04-04
Uchwalenie tzw. Konstytucji biznesu spowodowało zmiany w kilku przepisach uor. Nie mają one jednak charakteru merytorycznego, a wyłącznie techniczny.
Aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2018-04-04
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-03-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ

2018-03-05
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), a także przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Rachunkowość

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-03-05

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-02-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-01-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-01-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-01-04

VAT od leasingu po wyroku TSUE – raczej ewolucja niż rewolucja

Przemysław Powierza
2018-01-04
W wyroku z 4.10.2017 r. ws. C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.) TSUE klarownie rozstrzygnął kwestię kwalifikacji na potrzeby VAT rozliczeń z tytułu umów najmu lub leasingu. Fragmenty uzasadnienia wyroku mogą na pierwszy rzut oka sugerować rewolucję w tym zakresie. Gdy jednak przyjrzeć im się dokładniej, okazuje się, że nie taki diabeł straszny... Można wręcz zaryzykować tezę, że poza konieczną zmianą niektórych przepisów krajowych w praktyce niewiele się zmieni.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-12-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-12-05

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej

2017-12-05
1.01.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie MRiF z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1. Po raz pierwszy będzie miało zastosowanie do sprawozdań finansowych (sf) sporządzonych za 2018 r.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-11-15
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-11-15
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1.01.2018 r.

Barbara Staszyńska
2017-11-15
Przedsiębiorcy będą wpłacać sumę należnych składek na swój indywidualny rachunek w ZUS.

Typowy menedżer nie jest vatowcem

Łukasz Chłond
2017-11-15
MRiF w ogólnej interpretacji przepisów podatkowych wypowiedział się ws. możliwości uznania za podatników VAT członków zarządów spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Jednak tę wykładnię można odnieść również do każdego innego kontraktu menedżerskiego, za który wynagrodzenie płacone jest na podstawie faktury.
Akcyza

Podatki dochodowe i prawo gospodarcze

Aleksander Woźniak
2017-10-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2017-09-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-09-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Podatek dochodowy

Udogodnienia w zakresie amortyzacji i likwidacja podatku „u źródła” przy zakupie biletów lotniczych

Piotr Kaim
2017-09-01
12.08.2017 r. weszła w życie nowelizacja updof i updop[1] zezwalająca wszystkim przedsiębiorcom na jednorazowe odpisanie w koszty wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych do limitu 100 tys. zł rocznie. Prawo do dokonywania takich odpisów dotyczy także środków trwałych nabytych wcześniej, począwszy od 1.01.2017 r.
Nowelizacja przewiduje też niemal całkowitą likwidację podatku „u źródła” w stosunku do płatności za usługi świadczone na polskim rynku przez zagranicznych przewoźników lotniczych.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-09-01
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-08-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-08-01
Z orzecznictwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-07-03
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-07-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-06-01
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym - czerwiec 2017

Aleksander Woźniak
2017-06-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-06-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-05-11
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nowe obowiązki informacyjne dla spółek należących do grup kapitałowych i mających zagraniczne zakłady

Mateusz Kaczmarek
2017-05-11
Duże międzynarodowe grupy kapitałowe zostały zobligowane do przekazywania fiskusowi szczegółowych informacji o podmiotach z grupy.
Za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie grozi wysoka kara pieniężna.

Pakiet przewozowy – nowe obowiązki przedsiębiorców

Łukasz Chłond
2017-05-11
18.04.2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów[1]. Nałożyła ona na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z nadzorem, zwłaszcza nad towarami „wrażliwymi” – takimi, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach VAT lub akcyzy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-05-11
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i WSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych

Ireneusz Budzyński
2017-04-19
1.01.2017 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzona rozporządzeniem RM z 3.10.2016 r.[1] Do końca 2017 r. w sprawach podatkowych (PIT i CIT) oraz księgowych (ewidencjii sprawozdań, o których mowa w uor) stosowana jest jednak nadal dotychczasowa klasyfikacja, wprowadzona rozporządzeniem RM z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych[2] (KŚT 2010).
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym (miesięcznik rachunkowość)

Aleksander Woźniak
2017-04-19
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-03-07
Przedstawiamy najnowsze prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-03-07
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-02-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Wybrane zmiany w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym wprowadzone przepisami poprawiającymi otoczenie prawne przedsiębiorców

Paweł Ziółkowski
2017-02-05
Opublikowana tuż przed końcem roku ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce m.in. przez redukcję niektórych obowiązków administracyjnych, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.
Interpretacje

Interpretacje ZUS i NFZ luty 2017

Magdalena Januszewska
2017-02-05

Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.

Renata Majewska
2017-01-05
Regulaminy pracy i wynagradzania oraz zfśs tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Świadectwa pracy nie trzeba wydawać zatrudnianemu na kolejną umowę o pracę po przerwie nie dłuższej niż 7 dni.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-01-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz jedno (nieprawomocne) WSA w Krakowie, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-12-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2016-12-05
Inwentaryzacja

Interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-11-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-10-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-09-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-08-16
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-07-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Odsetki za opóźnione płatności w transakcjach handlowych od 1.01.2016 r.

Paweł Ziółkowski
2015-12-10
Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksu cywilnego wprowadza spore zmiany w sposobie liczenia odsetek cywilnoprawnych, ale też kilka innych regulacji wartych uwagi. Poniżej przegląd najważniejszych z nich.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2015-11-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) i Sądu Najwyższego (SN), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Wyjaśnienie skrótów użytych na określenie aktów prawnych znajduje się na s. 48.

E-zwolnienia - nowe obowiązki pracodawców

Andrzej Radzisław
2015-10-10
Od 1.01.2016 r. zmienią się zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona elektroniczną. Skutkiem tego zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie, a jednocześnie nie będzie już zaangażowany w przekazanie zwolnienia. 

Zawieranie umów na czas określony

Renata Majewska
2015-09-10
Od 22.02.2016 r. zakład pracy będzie mógł zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, a okres wypowiedzenia takich umów zostanie wydłużony. Nie będzie też można zawierać umów na czas wykonania określonej pracy.

Najem i usługi dodatkowe - jak poprawnie je fakturować w świetle wyroku TSUE

Przemysław Powierza
2015-07-10
Czy najem lokalu i dostawa mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odbiór ścieków) na rzecz najemcy to jedna, łącznie opodatkowana, usługa najmu, czy są to usługi odrębne i powinny być opodatkowane stawkami VAT właściwymi dla nich? Kwestię tę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w orzeczeniu z 16.04.2015 r. w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie (C-42/14).
Jakie praktyczne wskazówki płyną z tego wyroku dla polskich podatników?

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne menedżerów i udziałowców - najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2015-01-10
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek. Wyjaśnienie skrótów użytych na określenie aktów prawnych znajduje się na str. 53.

Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r.

Andrzej Radzisław
2015-01-10
Jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z racji wykonywania umów zleceń lub innych tytułów będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. - 1850 zł), zleceniobiorca będzie obowiązkowo ubezpieczony emerytalnie i rentowo ze wszystkich tych tytułów.

ZUS: Mniej formalności i sankcji, ale wyższe obciążenia członków rad nadzorczych

Andrzej Radzisław
2015-01-10
Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne powinni zapoznać się z kilkoma istotnymi zmianamiw ich obowiązkach, jakie weszły w życie od 1.01.2015 r.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2014-12-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego (TK), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia; dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy, które przesądziły o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Na koniec roku trzeba rozliczyć odpisy na zfśs

Renata Majewska
2014-12-10
Na 31 grudnia pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) powinni sporządzić ostateczną korektę środków socjalnych, ustalając faktyczne przeciętne zatrudnienie u siebie w 2014 r.

Uproszczenia w rejestracji spółek

2014-12-10
Od 1.12.2014 r. obowiązują nowe zasady rejestracji spółek w KRS[1] w ramach tzw. „jednego okienka”, dzięki którym ma nastąpić uproszczenie i usprawnienie procedury zakładania firmy. Praktyka pokaże, na ile podejmowanie działalności w formie spółki handlowej będzie łatwiejsze.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2014-10-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia; dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy, które przesądziły o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....