Rachunkowość - aktualności

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-09-05
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-09-05

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-09-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-08-01

Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
2019-08-01
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

„Biała lista” podatników VAT i zapłata na figurujący w niej rachunek jako warunek potrącenia kosztu

Łukasz Chłond
2019-08-01
1.09.2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja[1] przepisów podatkowych, która ma na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT, a jednocześnie ułatwia podatnikom zachowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska
2019-07-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), a także przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Jak w zakładzie pracy wprowadzić pracownicze plany kapitałowe

Renata Majewska
2019-07-01
Od 1.07.2019 r. najwięksi pracodawcy – zatrudniający co najmniej 250 osób – wdrażają pracownicze plany kapitałowe (PPK). Jest to nowy system oszczędzania na dodatkową emeryturę pracobiorców, przy materialnej i organizacyjnej partycypacji pracodawców oraz finansowym udziale budżetu państwa.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Łukasz Chłond
2019-07-01
Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-07-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-06-03

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-06-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Poprawione struktury logiczne e-sprawozdania finansowego

Agnieszka Baklarz
2019-06-03
Ministerstwo Finansów przygotowało zmienione struktury logiczne e-sprawozdań finansowych, które należy stosować do sprawozdań sporządzanych od 1.09.2019 r.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
2019-06-03
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
2019-05-06
Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-05-06
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA oraz TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-05-06
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Aktualności

O czym informuje data sporządzenia sprawozdania finansowego

2019-03-22
Wprowadzenie do ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego pozycji „data sporządzenia sprawozdania finansowego” wzbudziło wątpliwości, czy jest ona (i do czego) potrzebna oraz jaką datę należy tam wpisać. Poniżej zamieszczamy wyrażający te wątpliwości list Czytelnika i odpowiedź Redakcji.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-03-04

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2019-03-04

Ułatwienia w składaniu sprawozdań finansowych w KRS

Paweł Ziółkowski
2019-02-01
Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty od 12.01.2019 r. może bezpłatnie zgłosić do KRS również prokurent spółki, a w odpłatnym trybie wniosku o wpis także adwokat i radca prawny. Od 1.04.2019 r. adwokat i radca prawny będą mogli składać dokumenty finansowe również w trybie nieodpłatnym.

Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
2019-02-01
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-02-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, WSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2019-02-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nowe uproszczenia w rachunkowości

2019-01-07
Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Zmiany w formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R w 2019 r.

Aleksander Woźniak
2019-01-07
PIT-8C dotyczy obecnie wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Pozostałe informacje, które dotychczas w nim wykazywano, będą przekazywane w PIT-11, i to już w odniesieniu do przychodów za 2018 r.

Zmiany w PCC od 1.01.2019 r.

Aleksander Woźniak
2019-01-07
Wchodzące w życie z nowym rokiem dwie nowelizacje wprowadzają zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w tym od 1.01.2019 r. – w zakresie stawki PCC i kwoty wolnej, a od 1.07.2019 r. – w zakresie składania deklaracji oraz terminu zapłaty podatku.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-01-07
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2019-01-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i jedno nieprawomocne orzeczenie WSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – konwencja MLI

Mateusz Kaczmarek
2018-12-04
Od 1.01.2019 r. zaczną obowiązywać zmienione postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę z niektórymi krajami. Dla wielu podatników będzie to oznaczać konieczność zapłaty wyższego podatku dochodowego w Polsce. To praktyczny skutek działania tzw. konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), zapobiegającej transferowaniu zysków do miejsc, w których są one niżej opodatkowane bądź w ogóle zwolnione od podatku.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-12-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-12-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-12-04

Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
2018-12-04
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-11-08
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników

Renata Majewska
2018-10-04
Od 1.01.2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zyskają wszystkie zarobkujące osoby, a nie tylko zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Do związków będą też mogli należeć stażyści i wolontariusze nieotrzymujący za swoją pracę żadnej zapłaty.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-10-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-10-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2018-09-03
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-09-03

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

2018-09-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT

2018-08-06
MF opublikował obszerne objaśnienia1 podatkowe nt. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wprowadzonego 1.07.2018 r. do ustawy o VAT. Doprecyzowują one zasady nowego sposobu zapłaty faktur między podatnikami VAT, a także wyjaśniają kilka wątpliwości. Podatnicy stosujący się do objaśnień są chronieni przed zmianą wykładni przepisów.

Zmiany w przychodach i kosztach podatkowych

Aleksander Woźniak
2018-08-06
Nowelizacją z 15.06.2018 r.[1] Sejm zmienił przepisy updof i updop, które weszły w życie od 1.01.2018 r.[2] Naprawił także ewidentne błędy, które się w nich pojawiły. Część zmian weszła w życie z mocą wsteczną, od początku trwającego roku podatkowego.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-08-06
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, TSUE i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Aktualności

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-06-01
Aktualności

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-06-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, TSUE i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2018-06-01

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-05-07
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-05-07
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Aktualności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2018-04-04
Aktualności

Zmiany podatkowe w ustawie o elektromobilności oraz Konstytucji biznesu

Łukasz Chłond
2018-04-04
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1] oraz pakiet ustaw, tzw. Konstytucja biznesu[2], wprowadzają kilka zmian w ustawach podatkowych i przepisach składkowych.
Rachunkowość

Zmiany w ustawie o rachunkowości

2018-04-04
Uchwalenie tzw. Konstytucji biznesu spowodowało zmiany w kilku przepisach uor. Nie mają one jednak charakteru merytorycznego, a wyłącznie techniczny.
Aktualności

Wydłużono termin przygotowania dokumentacji cen transferowych za lata 2017 i 2018

Mateusz Kaczmarek
2018-04-04
Przedsiębiorcy sporządzający dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi i z rajów podatkowych mają na to 9 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego, za który sporządzana jest dokumentacja.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-04-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-03-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Rachunkowość

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-03-05
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS i NFZ

2018-03-05
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), a także przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-02-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TK, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2018-01-04
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

VAT od leasingu po wyroku TSUE – raczej ewolucja niż rewolucja

Przemysław Powierza
2018-01-04
W wyroku z 4.10.2017 r. ws. C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.) TSUE klarownie rozstrzygnął kwestię kwalifikacji na potrzeby VAT rozliczeń z tytułu umów najmu lub leasingu. Fragmenty uzasadnienia wyroku mogą na pierwszy rzut oka sugerować rewolucję w tym zakresie. Gdy jednak przyjrzeć im się dokładniej, okazuje się, że nie taki diabeł straszny... Można wręcz zaryzykować tezę, że poza konieczną zmianą niektórych przepisów krajowych w praktyce niewiele się zmieni.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2018-01-04
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2018-01-04
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej

2017-12-05
1.01.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie MRiF z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1. Po raz pierwszy będzie miało zastosowanie do sprawozdań finansowych (sf) sporządzonych za 2018 r.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-12-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-12-05

Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1.01.2018 r.

Barbara Staszyńska
2017-11-15
Przedsiębiorcy będą wpłacać sumę należnych składek na swój indywidualny rachunek w ZUS.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-11-15
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-11-15
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Typowy menedżer nie jest vatowcem

Łukasz Chłond
2017-11-15
MRiF w ogólnej interpretacji przepisów podatkowych wypowiedział się ws. możliwości uznania za podatników VAT członków zarządów spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Jednak tę wykładnię można odnieść również do każdego innego kontraktu menedżerskiego, za który wynagrodzenie płacone jest na podstawie faktury.
Akcyza

Podatki dochodowe i prawo gospodarcze

Aleksander Woźniak
2017-10-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-09-01
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

2017-09-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-09-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Podatek dochodowy

Udogodnienia w zakresie amortyzacji i likwidacja podatku „u źródła” przy zakupie biletów lotniczych

Piotr Kaim
2017-09-01
12.08.2017 r. weszła w życie nowelizacja updof i updop[1] zezwalająca wszystkim przedsiębiorcom na jednorazowe odpisanie w koszty wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych do limitu 100 tys. zł rocznie. Prawo do dokonywania takich odpisów dotyczy także środków trwałych nabytych wcześniej, począwszy od 1.01.2017 r.
Nowelizacja przewiduje też niemal całkowitą likwidację podatku „u źródła” w stosunku do płatności za usługi świadczone na polskim rynku przez zagranicznych przewoźników lotniczych.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-08-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-08-01
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-07-03
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Z orzecznictwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska
2017-07-03

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-06-01
Interpretacje

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-06-01
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym - czerwiec 2017

Aleksander Woźniak
2017-06-01
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej stykają się nasi Czytelnicy
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-05-11
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i WSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Nowe obowiązki informacyjne dla spółek należących do grup kapitałowych i mających zagraniczne zakłady

Mateusz Kaczmarek
2017-05-11
Duże międzynarodowe grupy kapitałowe zostały zobligowane do przekazywania fiskusowi szczegółowych informacji o podmiotach z grupy.
Za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie grozi wysoka kara pieniężna.
ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2017-05-11
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Pakiet przewozowy – nowe obowiązki przedsiębiorców

Łukasz Chłond
2017-05-11
18.04.2017 r. weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów[1]. Nałożyła ona na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z nadzorem, zwłaszcza nad towarami „wrażliwymi” – takimi, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach VAT lub akcyzy.

Nowelizacja Klasyfikacji Środków Trwałych

Ireneusz Budzyński
2017-04-19
1.01.2017 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzona rozporządzeniem RM z 3.10.2016 r.[1] Do końca 2017 r. w sprawach podatkowych (PIT i CIT) oraz księgowych (ewidencjii sprawozdań, o których mowa w uor) stosowana jest jednak nadal dotychczasowa klasyfikacja, wprowadzona rozporządzeniem RM z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych[2] (KŚT 2010).
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym (miesięcznik rachunkowość)

Aleksander Woźniak
2017-04-19
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy, przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-03-07
Przedstawiamy najnowsze prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia – dopiero one bowiem pozwalają się zorientować w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2017-03-07
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-02-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Interpretacje

Interpretacje ZUS i NFZ luty 2017

Magdalena Januszewska
2017-02-05

Wybrane zmiany w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym wprowadzone przepisami poprawiającymi otoczenie prawne przedsiębiorców

Paweł Ziółkowski
2017-02-05
Opublikowana tuż przed końcem roku ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce m.in. przez redukcję niektórych obowiązków administracyjnych, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.

Renata Majewska
2017-01-05
Regulaminy pracy i wynagradzania oraz zfśs tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Świadectwa pracy nie trzeba wydawać zatrudnianemu na kolejną umowę o pracę po przerwie nie dłuższej niż 7 dni.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2017-01-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA oraz jedno (nieprawomocne) WSA w Krakowie, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Co nowego w rachunkowości

Agnieszka Stachniak
2016-12-05

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-12-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Inwentaryzacja

Interpretacje ZUS i NFZ

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-11-05
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-10-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-09-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-08-16
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2016-07-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia NSA i TSUE, do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Odsetki za opóźnione płatności w transakcjach handlowych od 1.01.2016 r.

Paweł Ziółkowski
2015-12-10
Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksu cywilnego wprowadza spore zmiany w sposobie liczenia odsetek cywilnoprawnych, ale też kilka innych regulacji wartych uwagi. Poniżej przegląd najważniejszych z nich.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2015-11-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) i Sądu Najwyższego (SN), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia ‒ dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy przesądzających o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Wyjaśnienie skrótów użytych na określenie aktów prawnych znajduje się na s. 48.

E-zwolnienia - nowe obowiązki pracodawców

Andrzej Radzisław
2015-10-10
Od 1.01.2016 r. zmienią się zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona elektroniczną. Skutkiem tego zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie, a jednocześnie nie będzie już zaangażowany w przekazanie zwolnienia. 

Zawieranie umów na czas określony

Renata Majewska
2015-09-10
Od 22.02.2016 r. zakład pracy będzie mógł zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, a okres wypowiedzenia takich umów zostanie wydłużony. Nie będzie też można zawierać umów na czas wykonania określonej pracy.

Najem i usługi dodatkowe - jak poprawnie je fakturować w świetle wyroku TSUE

Przemysław Powierza
2015-07-10
Czy najem lokalu i dostawa mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odbiór ścieków) na rzecz najemcy to jedna, łącznie opodatkowana, usługa najmu, czy są to usługi odrębne i powinny być opodatkowane stawkami VAT właściwymi dla nich? Kwestię tę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w orzeczeniu z 16.04.2015 r. w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie (C-42/14).
Jakie praktyczne wskazówki płyną z tego wyroku dla polskich podatników?

ZUS: Mniej formalności i sankcji, ale wyższe obciążenia członków rad nadzorczych

Andrzej Radzisław
2015-01-10
Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne powinni zapoznać się z kilkoma istotnymi zmianamiw ich obowiązkach, jakie weszły w życie od 1.01.2015 r.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne menedżerów i udziałowców - najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
2015-01-10
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek. Wyjaśnienie skrótów użytych na określenie aktów prawnych znajduje się na str. 53.

Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r.

Andrzej Radzisław
2015-01-10
Jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z racji wykonywania umów zleceń lub innych tytułów będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. - 1850 zł), zleceniobiorca będzie obowiązkowo ubezpieczony emerytalnie i rentowo ze wszystkich tych tytułów.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2014-12-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego (TK), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia; dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy, które przesądziły o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Na koniec roku trzeba rozliczyć odpisy na zfśs

Renata Majewska
2014-12-10
Na 31 grudnia pracodawcy prowadzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) powinni sporządzić ostateczną korektę środków socjalnych, ustalając faktyczne przeciętne zatrudnienie u siebie w 2014 r.

Uproszczenia w rejestracji spółek

2014-12-10
Od 1.12.2014 r. obowiązują nowe zasady rejestracji spółek w KRS[1] w ramach tzw. „jednego okienka”, dzięki którym ma nastąpić uproszczenie i usprawnienie procedury zakładania firmy. Praktyka pokaże, na ile podejmowanie działalności w formie spółki handlowej będzie łatwiejsze.
Z orzecznictwa

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

Aleksander Woźniak
2014-10-10
Przedstawiamy najnowsze, prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia; dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy, które przesądziły o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię wykładni przepisów. Wyboru orzeczeń dokonaliśmy, biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....