Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią

Michał Wiatr dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Katedrze Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet nauk ekonomicznych Łódzki
Ewa Śnieżek prof. nadzw. UŁ dr hab., pracownik naukowy w Katedrze Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Rachunek przepływów pieniężnych ma informować o rodzaju wpływów i celu wydatków, jakie nastąpiływ okresie sprawozdawczym. Informacje takie zwiększają wartość poznawczą sprawozdania finansowego i pozwalają lepiej ocenić przychody i koszty działalności, a także aktywa i zobowiązania obrotowe. Zadanie to nie jest jednak obecnie w pełni realizowane, gdyż w razie sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych głównej, tj. operacyjnej działalności jednostki tzw. metodą pośrednią (a ta na razie dominuje), informacji o operacyjnych wpływach i wydatkach brak. Ten istotny mankament może zostać usunięty w razie stosowania tzw. metody bezpośredniej. Warunkom stosowania tej metody poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Wprowadzenie

Sprawozdawczość finansowa jest źródłem informacji o sytuacji finansowej i dokonaniach jednostek gospodarczych. Rola tego źródła wynika bezpośrednio z oddzielenia w licznych spółkach kapitałowych funkcji własności od funkcji zarządzania, co spowodowało pojawienie się wielu stron zainteresowanych informacją finansową. Wzrost przejrzystości i przydatności zawartości informacyjnej sprawozdań jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie międzynarodowych standardów rachunkowości, a w szczególności sprawozdawczości finansowej.

Ich skutkiem jest nieporównywalnie większa niż dotychczas skala zmian sprawozdawczości finansowej spowodowana m.in. postępującą globalizacją. Podejmowane są działania zmierzające do budowania raportów biznesowych mających na celu zmniejszenie do minimum asymetrii informacji otrzymywanych przez właścicieli (mało)i zarządy podmiotów (dużo). Nowe koncepcje raportów biznesowych - dostosowanych do zmieniających się potrzeb informacyjnych użytkowników - przewidują nie tylko rozszerzenie zakresu i zwiększenie przejrzystości informacji finansowej, lecz także kładą coraz większy nacisk na ocenę ryzyka związanego z działalnością jednostek oraz sposobów ochrony przed tym ryzykiem.

[1] Por. np. E. Śnieżek, M. Wiatr, Przepływy pieniężne, Wolters Kluwer, Kraków 2014.

Jednym z elementów sprawozdawczości poddanych znacznym zmianom jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Problemy związane z ewolucją koncepcjii unormowaniem sprawozdawczości przepływów pieniężnych są w Polsce opisane w sposób zwarty i kompleksowy[1]. Prace autorów anglojęzycznych stanowiące kamień węgielny rozwoju koncepcji przepływów pieniężnychw rachunkowości doczekały się prezentacji i omówienia - choć nie w pełni wyczerpującego - w literaturze krajowej. Z kolei sposób ustalania strumieni przepływów pieniężnych przyjęty w polskiej sprawozdawczości finansowej wielokrotnie podlegał krytyce. Jednocześnie w praktyce polskich przedsiębiorstw obserwuje się wciąż niewielkie, mimo deklaracji ich zarządów, wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych w codziennym zarządzaniu. Podczas gdy znaczenie tej informacji na całym świecie rośnie, bowiem płynność finansowa stanowi jeden z kluczowych elementów "być lub nie być" podmiotów, tow Polsce ten nurt sprawozdawczości finansowej wydaje się tkwić w miejscu. Jest to niepokojące zarówno z punktu widzenia owocnego korzystania z raportu biznesowego, jak i roli informacji o przepływach pieniężnych w tym raporcie.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Problematyka rachunku przepływów pieniężnych jest zapewne Czytelnikom znana, stąd przedmiot niniejszego artykułu został ograniczony do metody bezpośredniej ustalania przepływów działalności operacyjnej. Przedtem przypomnijmy jednak najważniejsze zalecenia, jak przygotować to sprawozdanie.

Wyświetlono 4% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....