Rabat pośredni wypłacany sklepom jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka sprzedaje swoje produkty hurtowniom, a te sprzedają je sklepom detalicznym. Spółka nie dokonuje sprzedaży bezpośrednio do sklepów i nie wystawia im faktur. Jednak w razie spełnienia określonych umownie warunków dotyczących poziomu sprzedaży produktów spółki w danym okresie rozliczeniowym sklep otrzymuje bonus pieniężny, efektywnie zmniejszający cenę zakupu produktów (tzw. rabat pośredni). Kwota bonusu jest wypłacana sklepowi przez spółkę i dokumentowana notą księgową (uznaniową) wystawianą dla danego sklepu.
Czy taki rabat należy traktować jako zmniejszenie przychodów, czy jako koszt uzyskania przychodów?

Ponieważ spółka nie sprzedaje towarów bezpośrednio sklepom i nie wystawania im faktur, to do wypłacanego przez nią bonusu (rabatu pośredniego) nie ma zastosowania art. 12 ust. 3 updop, zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Kwota bonusu (rabatu pośredniego) wypłaconego sklepom nie zmniejsza więc przychodów spółki, a stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel pozostają bowiem w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki i są właściwie udokumentowane (umowa i nota księgowa potwierdzająca ich wysokość). Ponadto nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zdaniem organów podatkowych wydatki te należy kwalifikować do kosztów „pośrednich”, gdyż nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przez podatnika przychodach, ale ich poniesienie jest warunkiem uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d updop). Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updof).

Podsumowując: rabat pośredni wypłacany sklepom przez spółkę stanowi dla niej pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny w dacie jego poniesienia (zob. interpretacje KIS z 8.08.2018, 0112-KDIL3-3.4011.262.2018.1.AK, oraz IS w Warszawie z 17.03.2016, IPPB6/4510-43/16-2/AG, i Poznaniu z 30.09.2015, ILPB3/4510-1-321/15-3/AO).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....