Przyszłość zawodu księgowego

Aldona Kamela-Sowińska prof. dr hab., pracownik naukowy Katedry Rachunkowośc, Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Pytanie o to, czy zawód księgowego ma przyszłość, może budzić co najmniej zdziwienie. Przecież na końcu łańcucha zdarzeń gospodarczych był, jest i jeszcze długo będzie księgowy[1]. To właśnie on musi na bieżąco rejestrować i ujawniać skutki wszelkich decyzji oraz pomysłów polityków, strategów i taktyków gospodarczych, prezesów i dyrektorów. Musi je również zaprezentować w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, przedstawiając w sposób rzetelny i jasny jego rzeczywiste wartości gospodarcze.

[1] Używając terminu „księgowy”, mam oczywiście na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w tym zawodzie.

Wypowiadane niekiedy, zwłaszcza przy omawianiu rozwoju cyfryzacji i sztucznej inteligencji, prognozy o „śmierci rachunkowości” są mocno przedwczesne. Mimo że głoszą je takie autorytety, jak Baruch Lev i Feng Gu w książce The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers. Rachunkowość przez wieki pełniła i w dającej się przewidzieć przyszłości nadal będzie pełnić swoje najważniejsze funkcje. O funkcjach tych napisano wiele. Spojrzę na nie jak na obszary obsługi wykonywanej przez księgowego w przedsiębiorstwie.

Księgowy jako filar przedsiębiorstwa

Pierwszym obszarem wykonywanej przez księgowego obsługi jest ochrona i kontrola majątku właścicieli i kapitałodawców, obejmująca także pomiar wyniku będącego efektem wykorzystania tego majątku. Żaden właściciel nie zrezygnuje z narzędzia kontroli nad swoim majątkiem i zobowiązaniami, nad wpływem i wypływem środków pieniężnych.

[2] Stewardship jest elementem etyki, obejmującym rozliczenie się z pla-nowania i zarządzania powierzonymi zasobami.

[3] Teoria agencji przedstawia przedsiębiorstwo jako sieć umów, zwanych związkami agencji, zawartych między poszczególnymi uczestnikami, do których z reguły zalicza się udziałowców, menedżerów i kredytodawców.

W nowej literaturze fachowej funkcje ochronną i rozliczeniową rachunkowości opisują teorie stewardship[2] i agencji[3]. Obie teorie wywodzą się z nauki o zarządza-niu i ogólnie biorąc, wiążą się z ładem korporacyjnym. To, że rachunkowość wykorzystuje do prezentacji i analizy wiele elementów tych teorii, świadczy o jej znaczącej roli i stabilnej przyszłości jako narzędzia kontroli i zarządzania. Rachunkowość dysponuje także właściwymi sobie narzędziami ochrony i kontroli majątku, takimi jak oparta na dokumentach ewidencja majątkowa, inwentaryzacja i inne metody powszechnie znane księgowym. Ochronie i kontroli majątku właściciela, wykonywanej przez księgowych, należy wróżyć długi żywot.

Drugi obszar to obsługa podatków, czyli funkcja ich naliczania i rozliczania. Z oczywistych względów ani państwo, ani samorządy nie zaniechają poboru podatków, a czasy ich naliczania w zależności od wysokości i liczby okien kamienicy bezpowrotnie minęły. Dlatego w roli rejestratora zdarzeń wpływających na wysokość podatków nikt księgowego nie wyręczy. Funkcjonują wprawdzie mniej lub bardziej przydatne programy komputerowe, ale księgowego „szkiełka i oka” żaden program nie zastąpi. Poza zarządem tylko księgowy zna na tyle specyfikę przedsiębiorstwa, że potrafi prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować przychody i wpłaty ze sprzedaży (podstawa opodatkowania obrotu), przychody oraz koszty będące kosztami uzyskania przychodów i te, które nimi nie są (podstawa opodatkowania zysku), czy stan zasobów (podstawa opodatkowania majątku). Ponieważ – jak powiedział Benjamin Franklin – „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, logika podpowiada, że zawód księgowego będzie trwał tak długo, jak długo będą istniały podatki.

Trzecim obszarem obsługi jest wsparcie decydentów (zarządów, rad nadzorczych, komitetów audytu) przy ocenie działania przedsiębiorstwa w przeszłości i podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Do tego służą wszelkiego rodzaju sprawozdania, raporty, analizy, oceny, zestawienia. Są one potrzebne również dla organów kontroli zewnętrznej, sądów, statystyki, ochrony obrotu gospodarczego oraz budowania planów ekonomicznych w skali krajowej itp. Także ten obsługiwany przez księgowego obszar ma niezachwianą przyszłość.

Wyświetlono 12% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....