Przystąpienie do spółki komandytowej a utrata prawa do karty podatkowej

Aleksander Woźniak

Uczestnictwo przedsiębiorcy w spółce komandytowej wyklucza możliwość korzystania z karty podatkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 18.05.2018 (II FSK 1391/16).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej zamierzał przystąpić do spółki komandytowej. Uważał, że jako wspólnik nie będzie prowadził działalności gospodarczej, ponieważ komandytariusz nie zajmuje się sprawami spółki. Spółka komandytowa jako jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzi własną działalność gospodarczą. Oznacza to, że wspólnicy czerpią jedynie przychód z tego źródła, ale sami nie prowadzą już w tym zakresie działalności gospodarczej. W konsekwencji nie zostanie spełniona negatywna przesłanka opodatkowania w formie karty podatkowej, wymieniona w art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd – prowadzenia innej działalności pozarolniczej niż wymieniona w art. 23 tej ustawy.

Sąd miał na ten temat inne zdanie: Jak wiadomo, dla potrzeb updop i updof spółka komandytowa jest przejrzysta podatkowo. Oznacza to, że w świetle wspomnianych ustaw spółki komandytowe nie są podatnikami, a ich przychody rozpoznaje się jako przychody ich wspólników. (...) Oznacza to również, że wspólnicy spółki komandytowej osobiście ponoszą konsekwencje działań takiej spółki na gruncie podatku dochodowego i to pomimo tego, że nie brali w nich udziału. (...) Oznacza to, że przypisanie przychodów uzyskiwanych przez jej wspólnika do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest równoznaczne z prowadzeniem jej przez tego wspólnika. Zróżnicowanie pojęć „działalności gospodarczej” i „przychodów z działalności gospodarczej” jest zatem sztuczne. W konsekwencji należy stwierdzić, że przystąpienie do spółki komandytowej jako jej komandytariusz oznacza prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik tej spółki, co zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd wyklucza możliwość skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Więcej na temat karty podatkowej:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....