Przychody z innych źródeł wykazujemy w PIT-11, a nie w PIT-8C

Aleksander Woźniak

Do 31.01.2019 trzeba przesłać do US elektroniczne informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018. W ich nowych wzorach zaszły spore zmiany.

Wzory opublikowano w rozporządzeniu MF z 22.11.2018 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2237), które weszło w życie 1.01.2019. Stosuje się je już do przychodów/dochodów oraz strat za 2018 (oświadczenia, deklaracje i informacje, złożone przez płatnika jeszcze przed 2019 na dotychczasowych formularzach, pozostają w mocy).

W nowym formularzu PIT-8C podaje się wyłącznie informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach kapitałowych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof z:

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • odpłatnego zbycia i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatnego zbycia i realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,
  • odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółek,
  • objęcia udziałów/akcji w spółkach albo spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Pozostałe przychody dotychczas wykazywane w PIT-8C ujmuje się obecnie w PIT-11. Są to:

  • przychody z tzw. innych źródeł (o których mowa w art. 20 ust. 1 updof), w tym m.in. nagrody i nieodpłatne świadczenia niewymienione w art. 12–14 i art. 17 updof (otrzymywane np. od kontrahentów), zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia, dotacje, a także – co jest nowością – wynagrodzenia wypłacane przez rolników z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach (przychód uzyskiwany przez pomocników rolnika jest kwalifikowany do innych źródeł, a na rolniku ciąży jedynie obowiązek informacyjny),
  • stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof, zwolnione od PIT do wysokości 3800 zł w roku podatkowym.

Skrócony termin przesyłania ww. formularzy do US (co do zasady o miesiąc wcześniejszy od dotychczasowego) i obligatoryjna elektroniczna forma wynikają z ustawy z 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2126). Podatnikom należy je przekazać do końca lutego.

Przywołane wyżej rozporządzenie określa też nowe wzory rocznych deklaracji PIT-4R o zaliczkach na podatek dochodowy i PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym, także wysyłanych – wyłącznie drogą elektroniczną – do końca stycznia do US właściwego dla płatnika (deklaracji tych nie wysyła się podatnikom).

W PIT-4R płatnik wykazuje zaliczki, które zostały przez niego faktycznie pobrane, a nie – jak dotychczas – obliczone. Wykaz dotyczący zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika stał się w PIT-8AR bardziej szczegółowy, przybyło rubryk i formularz jest teraz bardziej przejrzysty.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....