Przeksięgowanie w sp zoz niezamortyzowanych nakładów na modernizację budynku z funduszu założycielskiego na rozliczenia międzyokresowe przychodów

Do ustawy o działalności leczniczej wprowadzono zmiany nakazujące przeksięgowanie z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (sp zoz) na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 r.
Czy przewidziane ustawą rozwiązanie stosuje się również do nakładów na modernizację nieruchomości, będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego, a oddaną sp zoz w nieodpłatne użytkowanie?
Nakłady te zwiększyły wartość początkową nieruchomości, a w ślad za tym i podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Modernizacja nieruchomości została częściowo sfinansowana ze środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji, odniesionych na zwiększenie funduszu założycielskiego.

Na mocy przepisów art. 57 ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) – obowiązującej do 30.06.2011 r. – sp zoz zobowiązane były m.in. do odnoszenia równowartości środków pieniężnych otrzymywanych z budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych na cele rozwojowe na zwiększenie funduszu założycielskiego (Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”, Ma konto 80 „Fundusz założycielski”).

„Funduszowe” ujmowanie dotacji przyczyniało się do powstawania strat sp zoz, bowiem odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub też nabytych bądź wytworzonych z nieodpłatnie otrzymanych środków pieniężnych, obciążały koszty działalności operacyjnej, nie znajdując pokrycia w wyniku finansowym w postaci pozostałych przychodów operacyjnych.

Jednocześnie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie zawierały regulacji umożliwiających pokrywanie strat finansowych sp zoz z funduszu założycielskiego.

Wyświetlono 25% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....